Stranka mladih – Zeleni Evrope se zavzema za izvzem hitre ceste H2 Pesnica (Maribor) – Tezno iz cestninskega sistema. S tem pa naj bi se cesta izvzela iz kategorije hitrih cest.

Stranka mladih – Zeleni Evrope je v dogovoru z Mestno občino Maribor pristopila k reševanju problematike cestninjenja na hitri cesti H2 skozi Maribor.

Uporaba te ceste je namreč mogoča le z veljavno vinjeto. Ob tem pa v stranki opozarjajo, da cesta naj ne bi ustrezala merilom, ki so predpisana z Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest za hitre ceste, niti kriterijem, ki jih morajo na podlagi Zakona o cestninjenju, izpolnjevati cestninske ceste.

Polemika o tem, ali izhodišča za dodeljeno kategorijo cesti izhajajo iz meril za povezovalno funkcijo ceste, prometnega pomena ceste ali tehničnih zahtev, traja že dalj časa. Ves čas pa se spreminjajo  tudi mnenja o spremenljivosti prenosa ceste na upravljalca necestninskih cest in s tem tudi spremembo statusa ceste, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo.

Prve pobude in predlogi za prenos upravljanja in vzdrževanja ceste H2 segajo v leto 2009

Leta 2009 je bil prometu predan zadnji odsek avtoceste A1 na območju mesta Maribor, od razcepa Dragučova do priključka Maribor jug. S tem odsekom je bila vzpostavljena celotna daljinska cestna povezava na relaciji Šentilj - Ljubljana - Koper in Maribor - Lendava. Temu pa naj bi sledila tudi preusmeritev daljinskega prometa iz obstoječe hitre ceste H2 na novo zgrajeno avtocesto, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo.

Stranka mladih – Zeleni Evrope je povedala, da jih žalosti, da tega ni nihče storil, pa čeprav že 10 let obstaja pravna podlaga za prekategorizacijo, obenem pa jih veseli, da so »v mesecu dni prišli do odgovora, ki ga dosedanja vodstva Mestne občine Maribor niso uspela pridobiti od leta 2009.«

Cesta H2 je z izgradnjo njej vzporedne avtoceste A1, ki poteka vzhodne od centralnega mestnega območja, izgubila funkcijo prevzemanja daljinskega prometa in ohranila le lokalni promet mesta z njegovim zaledjem, so še sporočili z Ministrstva za infrastrukturo.

Kot navaja Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope, je najbolj sporno dejstvo, da »hitra cesta« skozi Maribor ne izpolnjuje vseh zakonskih pogojev in tako ne bi smela biti v sistemu cestninskih cest. Dodaja, da imajo cestninske ceste, razen na posebnih mestih, dva označena prometna pasova in odstavni pas ali odstavne niše na vsakem od fizično ločenih vozišč. 

»Ustrezna kategorizacija omenjene ceste bo nedvomno pomenila tudi konec cestninjenja, saj zagotovo ne izpolnjuje niti pogojev za izbirno cestninsko cesto,« so prepričani v stranki.

To so potrdili tudi na Ministrstvu za infrastrukturo: »Hitra cesta H2 ne ustreza navedenim kriterijem, zato je njena kategorija neustrezna.« Dodali pa so še: »Funkcijo navezovalne/povezovalne ceste, skladno s predpisi o projektiranju cest, lahko prevzamejo tudi regionalne ceste, posebno v primeru, če so namenjene le motornim vozilom.«

Z Ministrstva za infrastrukturo so sporočili še to, da so bile s spremembo Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest v letu 2009 vzpostavljene vse formalne podlage za prekategorizacijo ceste in s tem prenos upravljanja in vzdrževanja te ceste na takratno Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

Spremembo predlagali že večkrat

Kljub večkratnim predlogom Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za prenos ceste je direkcija te predloge vsakokratno zavračala z razlogom, da so v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije nacionalna središča mednarodnega pomena, kamor sodi tudi mesto Maribor, na daljinsko cestno omrežje priključena s hitrocestno povezavo.

»S prenehanjem cestninjenja bo bistveno razbremenjeno mestno jedro in Maribor bo prišel do prepotrebnega dodatnega mostu, ki bo na voljo vsem, ne le tistim, ki imajo vinjeto,« so še prepričani v stranki.

S stranke so še sporočili, da je bilo »Ministrstvo za infrastrukturo zelo odzivno in nam posredovalo konkreten in jasen odgovor, ki nesporno potrjuje naše trditve o neustreznosti kategorizacije, saj v odgovoru Ministrstvo za infrastrukturo državna sekretarka nedvoumno ugotavlja, da je kategorizacija ceste H2 neustrezna«.

Ministrstvo pa je sporočilo tudi to, da je odločitev o spremembi kategorizacije hitre ceste s strani ministrstva v proučevanju: »Težava je v tem, da Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v proračunu nima zagotovljenih sredstev za nakup tega infrastrukturnega objekta, brezplačen prenos, in s tem kapitalska slabitev Družbe za avtoceste Republike Slovenije, pa formalno ni dopustna. Kot alternativna možnost ostaja, da se cesta prekategorizira kot regionalna cesta in skladno z Zakonom o cestninjenju opredeli kot izbirna cestninska cesta.«

S spleta

Komentarji (2)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Sendvić in šal (nepreverjen)

Ne rabiš vinjete za hitro cesto iz dveh razlogov. Prvič ker to ni avtocesta, nima potrebne omejitve hitrosti niti odstavnega pasa. Drugič pa za to ker tovornjaki tudi ne plačujejo cestnine za za del ceste, ker jih nimajo kje cestninit. Ne rabimo prositi teh lopovov ampak jih lepo tožiti v Bruselj, zato ker ne spoštujejo niti teh zakonov ki so si jih sami napisali.

markow83 (nepreverjen)

Čez dvoetažni most se že lahko pelješ brez vinjete. Verjetno bi s pritožbo na "kazen" res lahko uspel, ker cesta ni pravilno kategorizirana.

Starejše novice