Mestna občina Maribor je objavila javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar - vodja urada v Uradu za kulturo in mladino.

Delovno mesto med drugim zajema vodenje dela v notranji organizacijski enoti, aktivno sodelovanje z drugimi enotami, odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah ter samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in gradiv.

Kandidati, ki se bodo prijavili na javni natečaj, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje: 

 • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba druga bolonjska stopnja),
 • najmanj šest let delovnih izkušenj z zahtevano stopnjo izobrazbe,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • osnovna raven znanja enega svetovnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika,
 • da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklep nega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovno področje:

 • načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje opravljanja dela,
 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranje organizacijske enote in sodelovanja z drugimi organi,
 • odločanje o zadevah, za katere ga pooblasti župan ali direktor mestne uprave,
 • vodenje projektnih skupin, vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. 

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še pogoje, ki so navedeni na razpisu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja kulture. Več informacij najdete TUKAJ.

Kandidat vloži prijavo v pisni ali elektronski obliki do 3. novembra 2020.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice