Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis kreditov za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

Kot so zapisali na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, gre za novo linijo neposrednih kreditov s strani Slovenskega podjetniškega sklada v višini od 5.000 do 50.000 evrov na podjetje, neposredno namenjenih zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2.

Skupno razpisanih 25 milijonov evrov kreditov je namenjenih za podporo okoli 750 mikro, malih in srednje velikih podjetij s področja turizma, ki so locirana izven problemskih in obmejnih problemsih območij, imajo vsaj pet zaposlenih in so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2.

Kreditiranje najbolj prizadete panoge

Cilj javnega razpisa P7C COVID 2020 je podjetjem, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2 omogočiti hiter in enostaven dostop do brezobrestnega kredita, z naslednjimi ugodnostmi:

nižje zavarovalne zahteve,
ročnost kredita do 60 mesecev,
možnost koriščenja moratorija do šest mesecev,
kredit lahko krije do 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 50.000 evrov,
brez stroškov odobravanja in vodenja.

Na razpis  P7C COVID 2020 se lahko prijavijo:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge od pet do vključno 49 zaposlenih, organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p), ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu,
  • ki imajo glavno dejavnost po SKD: I55.1 Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov; I55.2 Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje; I55.3 Dejavnost avtokampov, taborov; I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač; N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti; N82.3. Organiziranje razstav, sejmov in srečanj, R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter N49.391, medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

Vloge v okviru razpisa P7C 2020 COVID lahko podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na SPS na dva prijavna roka, in sicer: 24.08 in 09.10.2020, za upravičene stroške, ki so natančno definirani v javnem razpisu.

Več informacij glede javnega razpisa lahko pridobite tukaj.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice