Minulo sredo so občani glasovali o predlaganih projektih participativnega proračuna v dveh mestnih četrtih - Nova vas in Tabor in treh krajevnih skupnostih - Razvanje, Limbuš in Pekre. Do projektov se je opredelilo le nekaj deset meščanov.

Vsak občan s stalnim prebivališčem v izbrani mestni četrti ali krajevni skupnosti je lahko na glasovnici, na kateri so bili navedeni predlagani projekti, ovrednotil 3 projekte, in sicer tako, da je projekt, ki je zanj najbolj pomemben, ovrednotil s 3 točkami, naslednjega z 2 in zadnjega z 1 točko.  

Udeležba občanov 

V krajevni skupnosti Razvanje se je glasovanja udeležilo 37 volilnih upravičencev, od skupno 1125 upravičencev, pri čemer je bil ena glasovnica neveljavna; v krajevni skupnosti Limbuš se je glasovanja udeležilo 57 volilnih upravičencev, od skupno 2108 upravičencev, pri čemer je bilo sedem glasovnic neveljavnih; v krajevni skupnosti Pekre se je glasovanja udeležilo 70 volilnih upravičencev, od skupno 1744 in 27 začasno prijavljenih upravičencev, pri čemer sta bili dve glasovnici neveljavni; v mestni četrti Tabor se je glasovanja udeležilo 87 volilnih upravičencev, od skupno 9.068 upravičencev, pri čemer je bilo osem glasovnic neveljavnih; v mestni četrti Nova vas se je glasovanja udeležilo 85 volilnih upravičencev, od skupno 7993 upravičencev, pri čemer je bilo šest glasovnic neveljavnih. 

V Razvanju se je največ občanov izreklo za gradnjo in ureditev pločnika v Vinogradniški ulici od kapele mimo športnega društva, v Limbušu za postavitev hišk oziroma otokov za zbiranje odpadkov, v Pekrah pa za ureditev obcestne poti za pešce v Hrastju. V mestni četrti Nova vas se jih je največ izreklo za ureditev parkirišča med Letonjevo ulico in skate parkom, na Taboru pa za zasaditev dreves na območju Focheve in Metelkove ulice.

Koliko točk so krajani podelili kateremu projektu, si lahko ogledate na spletni strani.

Svet izbrane mestne četrti ali krajevne skupnosti bo na prihodnji redni seji obravnaval izglasovan vrstni red projektov in o njem odločal ter izglasovane projekte vključil v svoj prioritetni seznam. Potrjen prioritetni seznam projektov bo izbrana mestna četrt ali krajevna skupnost v skladu s postopkom priprave predloga odloka o proračunu predala Mestni upravi Mestne občine Maribor. 

O projektu participativni proračun v Mestni občini Maribor

Mestna občina Maribor je podprla pilotni projekt uvajanja participativnega proračuna v mestni četrti Radvanje v letu 2015 in tako pilotno uvedla model za soodločanje pri porabi javnih namenskih sredstev v skladu s smernicami Evropske listine o lokalni samoupravi. Tri mestne četrti (Radvanje, Nova vas in Tabor) in tri kraqjevne skupnosti (Razvanje, Limbuš in Pekre) so izkazale interes za sodelovanje, kot proces razširitve projekta participativni proračun, zato bodo prav one pričele z izvedbo participativnega projekta.

Trenutno so v drugi fazi izvajanja, ko so občani glasovali o prečiščenem in finančno ovrednotenem naboru predlogov projektov, ki je na predlog sveta mestne četrti in krajevne skupnosti predmet glasovanja.

Rezultat glasovanja bo vrstni red projektov, kjer bodo projekti razvrščeni od najvišjega do najnižjega, glede na število glasov. Svet mestne četrti oziroma krajevne skupnosti bo obravnaval izglasovan vrstni red projektov in o njem odločal ter izglasovane projekte vključil v svoj prioritetni seznam. 

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice