Mestni svet je dal pozitivno mnenje obema kandidatoma za direktorja Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor - Emilu Juvanu in Tanji Angleitner Sagadin.

Na 6. dopisni seji, ki je potekala od petka, 5. julija, do srede, 10. julija, so mestni svetniki glasovali o imenovanju revizorja letnega poročilajavnega podjetja Energetika Maribor za leta 2019, 2020 in 2021, predlogu za podajo mnenja o kandidatu ali kandidatki za imenovanje direktorja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor ter sklepu o določitvi nadomestila za opravljanje funkcije Varuha bolnikovih pravic. Vse tri sklepe so sprejeli.

Mestni svetniki Mestne občine Maribor so potrdili sklep nadzornega sveta Energetike Maribor in imenovali revizijsko družbo Valuta za revizorja za leta 2019, 2020 in 2021. Z 12. januarjem letos je začel veljati zakon o revidiranju, ki določa, da se pogodba o reviziji posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, če jo zahtevajo predpisi, sklene za obdobje najmanj treh let. 

Kot so sporočili iz Mestne občine Maribor, je z navedenim dnem Energetika Maribor, kot srednje podjetje zavezano k reviziji, dolžno sklepati pogodbe o revidiranju letnega poročila za obdobje treh let.

Prav tako so mestni svetniki potrdili predlog za podajo mnenja o kandidatu ali kandidatki za imenovanje direktorja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, ki ga je po statutu Mestne občine Maribor Mestnemu svetu Mestne občine Maribor predlagala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Mestni svet je dal pozitivno mnenje kandidatu Emilu Juvanu in kandidatki Tanji Angleitner Sagadin.

Mestni svetniki so sprejeli tudi sklep o določitvi nadomestila za opravljanje funkcije Varuha bolnikovih pravic, na podlagi katerega varuhinji Lidiji Breznik za opravljanje funkcije od 18. junija letos pripada nadomestilo v višini 7,5 odstotka plače župana Mestne občine Maribor. Nadomestilo se varuhinji izplačuje mesečno.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice