Foto: Mediaspeed
Ruški občinski svetniki so včeraj javno opozorili na problematiko ruške obvoznice, zdaj se je odzvala tudi občinska uprava občine Ruše.

Kot smo že poročali, so ruški občinski svetniki včeraj od županje Urške Repolusk javno zahtevali prevzem odgovornosti glede dogajanja okoli ruške obvoznice.

Trdijo, da se je v Rušah zgodil kaos in naj bi županja izgubila celotno podporo v občinskem svetu. Svetniki ji še očitajo, da je na lastno pest uveljavila novo traso obvoznice.

Zdaj se je odzvala tudi občinska uprava občine Ruše, ki meni, da »tako kompleksnih vprašanj, kot je prostorsko načrtovanje in umeščanje novih cest ni primerno reševati na novinarskih konferencah, predvsem ko se na takšen način zastopa interes le enega dela občanov.«

Obvoznica je državni projekt

Kot pojasnjujejo na občinski upravi, je ruška obvoznica državni projekt, kar pomeni, da projekt vodi in usmerja država.

Pri tem poudarjajo, da v zvezi z umeščanjem novih tras obvoznice v občinski prostorski načrt občine Ruše, vsi postopki sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Ruše – faza 1, potekajo transparentno, zakonito in v skladu z veljavno zakonodajo. 

»Tako občinska uprava kot županja si prizadevamo, da vse postopke vodimo transparentno in skladno s predpisi ter z upoštevanjem usmeritev stroke,« so za Mariborinfo sporočili iz občinske uprave. 

Kot še pojasnjujejo, je za preučitev različnih variant umeščanja nove trase obvoznice več strokovnih razlogov.

Študija variant za primernejšo predlagala traso ob železnici

Kot pojasnjuje občinska uprava, je zaradi bistveno razširjene poselitve naselja Ruše v območju načrtovane obvoznice, ki bi v zahodnem delu potekala skozi stanovanjsko območje, v dogovoru z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo bila sprejeta odločitev o preveritvi variantnega poteka zahodnega dela trase.

Izdelana je bila Študija variant zahodnega odseka prve faze obvoznice Ruše, katere namen je bil izdelati multikriterijsko vrednotenje in primerjavo variantnih rešitev poteka obvoznice.

Študija variant je na podlagi vrednotenja in primerjave variantnih rešitev za najprimernejšo rešitev zahodnega odseka obvoznice Ruše predlagala varianto 2 – ob železnici.

Iz občinske uprave zato pojasnjujejo, da je na podlagi tega Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo naročila izdelavo Predinvesticijske zasnove obvoznice Ruše zahodni odsek (prva faza), ki jo je izdelalo podjetje EPLAN.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je podala sklep o potrditvi predinvesticijske zasnove za obvoznico Ruše, »na podlagi vrednotenja je za nadaljnjo obravnavo kot najustreznejša in ekonomsko najbolj upravičena izbrana varianta 2, ki predvideva potek trase obvoznice vzdolž severen strani železnice«.

S sklepom je direkcija prav tako odobrila izdelavo nadaljnje investicijske dokumentacije.

Je županja svetnikom res onemogočila sklic izredne seje?

Iz občinske uprave so sporočili, da so že na 21. redni seji svetniki imeli možnost odločati o katerikoli trasi oziroma o izločitvi katerekoli trase, vendar dnevnega reda seje niso potrdili, zato seje niso izpeljali.

»Izgovor je bil, da so predlagane sklepe dobili le 25 ur pred sejo,« je navedla občinska uprava.

Tekom šeste izredne seje je skupina svetnikov sklicala izredno sejo z utemeljitvijo, da županja v roku sedmih dneh, od dne 26. aprila 2022, na njihovo pobudo ni sklicala izredne seje. Za datum seje so določili 11. maj 2022.

Županja se je do njihove zahteve opredelila, da je takšen sklic seje nelegitimen, je pa za danes, sklicala sejo z gradivom, ki so ga zahtevali. Seja je trenutno že v teku.

»Svetniki so bili 11. maja ob 17. uri povabljeni tudi na sestanek pred sejo občinskega sveta, pa se ga je žal udeležil samo en svetnik. Torej pozivi svetnikov na tiskovni konferenci 11. maja 2022, niso iskreni, ampak želijo samo politični razdor v občinskem svetu,« še dodajajo iz občinske uprave.

Prav tako pa poudarjajo, da izjava Darka Kneza, ki jo je podal na včerajšnji novinarki konferenci, kjer je trdil, da županja svetnikom vsiljuje svoje gradivo, ni resnična.

Županja s svetniki večkrat želela vzpostaviti komunikacijo

Kot je rupka občinska uprava še zapisala, je županja »večkrat poskusila vložiti v obravnavo gradivo v zvezi z umeščanjem tras ruške obvoznice, kjer bi svetniki lahko predstavili svoja stališča in bi sooblikovali sklepe ter o njih odločali, vendar iz njihove strani takšna volja ni bila izkazana

Kot še pojasnjujejo, je razumljivo, da tovrstni projekti pogosto naletijo na pomisleke ali nasprotovanja in da je popolni konsenz težko doseči.

»Še naprej si bomo prizadevali k transparentni komunikaciji v tem projektu in trajnostnemu prostorskemu razvoju kraja ob upoštevanju širšega interesa občanov Ruš,« pa še dodajajo.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice