Osnutek letošnjega proračuna in proračuna za prihodnje leto naj bi bila na dnevnem redu prihajajoče marčevske seje. Lani je proračun Mestne občine Maribor po majskem rebalansu znašal 137,5 milijona evrov.

Kot izhaja iz prvega osnutka proračuna Mestne občine Maribor, je ta določen v višini 136 milijonov evrov. Na tretji redni seji mestnega sveta, ki bo marca, bo moč videti, kako trdna je koalicija mariborskega župana Saše Arsenoviča

Osnutek proračuna predvideva 117 milijonov prihodkov in 131 milijonov odhodkov, vrzel naj bi zapolnili s prodajo kapitalskih deležev v višini 1,6 milijona evrov in novim zadolževanjem v višini 10,2 milijona evrov, iz lanskega leta pa bi prenesli 7,3 milijona evrov.

Lani je proračun Mestne občine Maribor po majskem rebalansu znašal 137,5 milijona evrov, zaključni račun kaže realizacijo prihodkov v višini 100 milijonov evrov.

Osnutek proračuna se pod točko prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend v letu 2019 med drugim ozira k presežkom in dobičkom Mariborskih lekarn Maribor, ki je predviden v višini 800.000 evrov, načrtovanim dobičkom Energetike Maribor v višini milijona evrov, Nigrada v višini 100.000 evrov, Pogrebnega podjetja Maribor v višini 200.000 evrov in Farmadenta v višini 2,1 milijona evrov.

Pol milijona iz turističnih taks, pol milijona iz naslova parkirnin

Prihodki turistične takse so za leto 2019 so v osnutku proračuna načrtovani v višini 409.000 evrov. Višina prihodkov pod to točko je odvisna od višine turistične takse in števila nočitev, ki pa jih v naprej ni moč natančno predvideti. Sredstva so namenska in so namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu oziroma za izvajanje programov Zavoda za turizem Maribor - Pohorje.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od podeljene koncesije za upravljanje s parkirišči. V letu 2019 so ti prihodki načrtovani v višini 500.000 evrov. Gre za parkirnine, plačane za parkiranje vozil na javnih parkiriščih izven vozišča cest, parkirnine plačane v sistemu mobilnega plačevanja parkirnin in parkirnine plačane po pozivu za plačilo dnevne parkirnine. 

Koncesionar Javno podjetje Marprom, ki je upravljavec plačljivih parkirišč izven vozišč ter upravljavec sistema mobilnega plačevanja, skladno s koncesijsko pogodbo nakazuje polovico vseh pobranih parkirnin. Drugo polovico parkirnin zadrži za pokrivanje stroškov izvajanja koncesije, pri čemer presežek prihodkov nad stroški, enkrat letno vrne v proračun Mestne občine Maribor.  

Mimogrede. Mestna občina Maribor namerava pobrati nekaj več kot 540.000 evrov davka na dobitke od iger na srečo, s strani glob in kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih pa 765.000 evrov. Od tega je glob za prekrške, denarne kazni in sodne takse, ki jih izreka Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor, za 680.000 evrov.

V proračunu premalo denarja za vse načrte

Kot smo že poročali, mariborski ljubitelji nogometa prenove zahodne tribune Ljudskega vrta, ki ne ustreza več standardom za organizacijo evropskih tekem na najvišjem nivoju, letos še ne bodo dočakali.

V osnutku proračuna je namreč za leto 2019 predvidenih 96.000 evrov za pripravo projektne dokumentacije, sredstva za izvedbo prenove zahodne tribune v višini dobrih 4,6 milijonov evrov so predvidena v letu 2020. 

Prevetritev načrtovane obnove kopališča Mariborski otok po modelu javno zasebnega partnerstva

Trenutno stanje, v kakršnem se nahajata tako Mariborski otok kot kopališče, je nujno potrebno ureditve in prenove, saj so bazeni, spremljajoči objekti, instalacije in urejenost okolja močno zanemarjeni in dotrajani. Območje Mariborskega otoka je po besedah mestne uprave potrebno celovito urediti in opremiti kot mestne zelene površine, ki so del »Zelenega obroča mesta«.

Trenutni upravljavec kompleksa so Športni objekti Maribor, ki pa z velikimi težavami zagotavljajo pogoje za vsakoletno odprtje in funkcioniranje kopališča v času kopalne sezone. Ob tem mora Mestna občina Maribor skozi financiranje programa športa zagotavljati nujno potrebna sredstva za upravljanje kompleksa.

Na Mestno občino Maribor je prispela pobuda za celovito prenovo in upravljanje kopališča Mariborski otok s pripadajočimi objekti, občina bo zato pristopila k preveritvi smotrnosti izvedbe obnove kopališča po modelu javno zasebnega partnerstva. V letu 2019 je predvidena le priprava investicijske dokumentacije z obravnavo ustrezne rešitve za ureditev Mariborskega otoka. 

Oder na Dravi čaka negotova usoda 

Oder na Dravi, ki so ga lani postavili v zalivu pri Vodnem stolpu na mariborskem Lentu, bodo na občini poskušali legalizirati. Tudi po ocenah ministrstva za okolje in prostor je namreč črna gradnja. Ali ga bodo do poletja lahko znova postavili, ni jasno.

Spomnimo, da je bil v letu 2018 izdelan oder na Dravi, ki je bil v jeseni odpeljan v skladiščenje. V osnutku proračuna so načrtovana sredstva namenjena stroškom skladiščenja odra do junija 2019. 

Zamika se tudi gradnja Zdravstvene postaje Tezno. Letos je predvidenih le 160.000 evrov za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Kaj pa obnova Koroške ceste z Glavnim trgom?

Je pa letos v načrtu med drugim obnova Koroške ceste, Glavnega trga, Streliške ceste, Cafove ulice in nabrežja Drave. Na Koroški cesti nameravajo z gradnjo primerne infrastrukture za trajnostno mobilnost zagotoviti uporabnost in tudi sprememba potovalnih navad na račun manjše uporabe avtomobilov, pri čemer naj bi se spremenila struktura prometnih načinov v Maribor, izboljšala privlačnost mestnega jedra in izboljšala kakovost zraka.

V letu 2018 je bila dopolnjena projektna dokumentacija in izdelana novelacija investicijske dokumentacije. V preteklem letu so bila na podlagi prijave na razpis Ministrstva za infrastrukturo, za projekt pridobljena tudi sofinancerska sredstva v višini 2,1 milijona evrov. V letu 2019 je načrtovana izvedba javnega naročila za izbor izvajalca del in pričetek izvedbe, ki naj bi se predvidoma zaključil v letu 2020. Za ta namen so na projektu načrtovana sredstva v višini 1,5 milijona evrov. 

S spleta

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Nesprejemljive… (nepreverjen)

Proti potratni porabi in ustvarjanju dolgov!

Starejše novice