V letu 2020 se bodo povečale cene na nekaterih občinskih položnicah. Skupen predlog dviga cen za meščana znaša 4,45 evra na mesec.

Predloge povišanja cen so pred 12. redno sejo mestnega sveta obrazložili predstavniki občinskih podjetij Snaga, Mariborski vodovod, Marprom in Pogrebno podjetje Maribor. 

»Če želimo ohraniti kvaliteto storitev, potem moramo v to nekaj vlagati. Vlagati moramo tudi v infrastrukturo, saj morajo biti podjetja zdrava, da lahko nekaj vlagajo za naš boljši jutri,« je dejal župan Saša Arsenovič. Obenem je poudaril, da si ne želijo, da bi podjetja delala minus, saj bi tega morali pokriti občani.

Župan Mestne občine Maribor je med drugim izpostavil uskladitev elaboratov cen komunalnih storitev s šestimi sosednjimi občinami: »S tem gremo v smer dobre prakse, kjer ni razlike za stanovalce na mejah med posameznimi občinami.«

Višje kazni za nepravilno ravnanje z odpadki

Kot je povedala Neva Pipan, vodja projekta Izboljšajmo Maribor, se obeta sprememba odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, saj je bil ta nazadnje spremenjen leta 2014 in več ne sledi zakonskim smernicam in zahtevam nacionalne zakonodaje. 

Glavni cilj odloka je ozaveščanje in spodbujanje ponovne uporabe. Opredeljene so tudi nove višine kazni: za pravne osebe je kazen iz 1000 evrov skočila na 1500, za odgovorne osebe pravne osebe iz 500 na 600 evrov, za samostojne podjetnike iz 800 evrov na 1500 evrov. Za fizične osebe je namesto dosedanjih 100 evrov predvidena kazen 300 evrov. 

Po besedah Neve Pipan dosedanje kazni niso predstavljale ne vzgojnega in ne kaznovalnega učinka. 

Odvoz odpadkov dražji za en evro

Janez Letnik, direktor Snage, je predstavil pet ključnih razlogov, ki bodo vplivali na povišanje cen njihovih storitev. Poleg spremembe novele o minimalni plači, ki bo za Snago pomenila 180 tisoč evrov več stroškov za delo zaposlenih, se bodo povečale cene prevzema odpadkov. Tretji razlog so nujne investicije v posodobitev voznega parka, povprečna starost vozil namreč presega 10 let. 

Naslednji razlog je plačilo poračuna v znesku dobrih 933 tisoč evrov, pri čemer bodo strošek v znesku enega evra na mesec porazdelili med občane. Za stanovalce v večstanovanjskih objektih se cena viša za 28 odstotkov. Na spremembo cen vpliva tudi poenotenje cen z ravnanjem z odpadki s šestimi sosednjimi občinami, še dodajajo v Snagi. 

Dražja tudi položnica za Nigrad in vodovod

Direktor Nigrada Matjaž Krevelj je povedal, da se bo njihova položnica povišala za 1,6 odstotka, in sicer se bo podražilo odvajanje komunalne vode.

Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda, je navedel, da na povišanje cen vpliva zakon o minimalni plači, naraščajoči stroški energentov, podražile pa so se tudi poštne storitve. 

Po predlagani podražitvi bo povprečna 4-članska družina imela za plačati 1,33 evra več na mesečni ravni, medtem ko za 3-člansko družino to prinaša dodatni strošek 1,07 evra. 

Direktor Marproma Bernard Majhenič je razložil, da imajo v letu 2020 predvidenih 330 tisoč evrov več stroškov, ki jih ne morajo pridobiti drugače kot z dvigom cen. Cena avtobusne vozovnice za enkratno vožnjo, kupljena v predprodaji, naj bi se podražila s sedanjih 0,8 evra na en evro.

Podražile se bodo tudi storitve Pogrebnega podjetja Maribor, a bodo kljub temu cene najemnine grobnega mesta na pokopališčih Pobrežje in Dobrava po besedah direktorice Lidije Pliberšek še vedno med najnižjimi v Sloveniji.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice