V letu 2020 se bodo dvignile številke na nekaterih občinskih položnicah. Preverili smo, katere storitve so se v letu 2019 že podražile in ali se bodo katere izmed njih podražile tudi v novem letu.

V uredništvu Mariborinfo smo se odločili preveriti, katere občinske položnice se bodo z novim letom podražile in katere ne. 

V Energetiki Maribor odgovarjajo, da se cene toplote spreminajajo skladno z aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, katere potrjuje Agencija za energijo.

V povezavi z dvigom minimalnih plač in morebitnega prelaganja bremena na uporabnike so na vprašanja Mariborinfo odgovorili, da »povišanje minimalne plače z letom 2020 na storitve Energetike Maribor ne bo imelo vpliva, saj v podjetju nimamo zaposlenih z minimalno plačo, vpliv na spremembo cene imajo v največji meri spremembe cen energentov za ogrevanje, katere se oblikujejo na globalnem trgu in nanje nimamo vpliva, tako da jih za leto 2020 tudi ne moremo napovedati.«

Končna cena električne energije v Elektro Maribor je sestavljena iz cene energije, ki jo določajo ponudniki na podlagi tržnih razmer, omrežnine, ki jo določa Agencija za energijo, ter iz prispevkov, dajatev in davkov, ki jih določa država.

Z Elektro Maribor so na vprašanja Mariborinfo odgovorili, da imajo »pri gospodinjskem odjemu navedene sestavine približno po tretjinski delež. Odločitve o višini posameznih sestavin končne cene niso v pristojnosti družb za distribucijo električne energije.«

Cene rednih cenikov električne energije za gospodinjske in male poslovne kupce so na Energiji Plus s 1. oktobrom 2019 uskladili z nabavnimi cenami. Kupcem, ki so pristopili h kakršni koli posebni ponudbi in si zagotovili nespremenjene cene za določeno časovno obdobje, cen niso spreminjali in glede na trenutno situacijo podražitev ne načrtujejo niti pri električni energiji, niti pri zemeljskem plinu.

V kolikor so občani izbrali Energijo plus, cene v 2020 ostajajo enake kot ob koncu leta 2019, pojasnjujejo.

Dodali so še, da »glede na trenutno situacijo ne pričakujemo zvišanj v prihodnjem letu. Prav tako v letu 2019 nismo spreminjali cen posebnih ponudb zemeljskega plina, v septembru smo izvedli le korekcijo cene zemeljskega plina na paketu za nedoločen čas, katere nismo spreminjali že tri leta. Pri trenutni ravni cen zemeljskega plina na nabavnih trgih v letu 2020 ne načrtujemo podražitev.«

V mariborskih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2019/2020 glede na preteklo leto zvišala cena kosil, to so stroški živil, ki jih plačajo starši za kosila, v poprečju za 1,47 odstotka, pojasnjuje Mestna občina Maribor. V mariborskih javnih vrtcih pa trenutno veljajo cene, ki so bile potrjene v aprilu 2019 in se uporabljajo od 1. maja 2019.

»V skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih se uskladitev cen programov vrtcev, ki jih določa metodologija, opravi enkrat letno, glede na letne rasti elementov. Preračun stroškov, ki predstavljajo elemente za oblikovanje cen programov vrtcev, bomo opravili v začetku leta, in če bo ugotovljeno, da so bistvene spremembe, bomo skladno s tem prilagodili tudi cene programov v mariborskih javnih vrtcih,« so še odgovorili z občine.

Maja letos so se podražile storitve ravnanja z odpadki za občane Maribora, in sicer se je cena po trinajstih letih zvišala za dobre tri evre, pojasnjuje Snaga.

»Občine lastnice podjetja so se v začetku meseca decembra dogovorile, da, z izjemo občine Miklavž na Dravskem polju, pristopijo k oblikovanju enotne cene. To pomeni, da je cilj, da občani vseh občin, v katerih Snaga izvaja javno službo ravnanja z odpadki, razen Miklavža, plačujejo mesečno isti znesek, ki je seveda odvisen od velikosti posod, ki jih uporabljajo za zbiranje odpadkov. Dogovor med lastnicami je tudi, da primestne občine takšne elaborate potrdijo do 31. januarja 2020, ko bi torej v veljavo stopila enotna cena,« so pojasnili na Snagi.

Hkrati se bodo poenotile tudi frekvence odvoza, ki se sedaj razlikujejo – mešane komunalne odpadke v primestnih občinah zdaj zbirajo enkrat na štiri tedne, v Mariboru od januarja naprej na tri tedne, enotna frekvenca odvoza mešanih odpadkov bo na tri tedne. Medtem ko bo cena v Mariboru ostala nespremenjena, se bodo cene v primestnih občinah dvignile za do 10 odstotkov, ob čemer je treba upoštevati, da nobena od primestnih občin v letošnjem letu ni spremenila cene, saj je do spremembe prišlo le v Mariboru, so še pojasnili.

Na Mariborskem vodovodu so pojasnili, da je »od zadnjih sprememb cen v večini občin iz našega sistema iz leta 2017 na ravni dejavnosti prišlo do 4,56 odstotkov dviga stroškov dela, ki so posledica uskladitev usklajevanj sindikatov in delodajalcev na ravni dejavnosti.«

Dodali so še, da se v letu 2020 »na podlagi spremembe zakona o minimalni plači ta dviguje iz sedanjih 887 evrov na 941 evrov. Poleg omenjenega dviga se po novem iz osnove izločajo dodatki za delovno dobo, osebno uspešnost in težje pogoje dela, kar bo predstavljalo dodatno breme za delodajalce.«

Do dviga cen bo prišlo zaradi zakonske obveze, še pojasnjujejo: »Že v letošnjem letu zaznavamo dvig cen kooperantskih gradbenih storitev, ki se jih podjetje poslužuje pri obnovi dotrajanih priključkov. Ne gre za dvig zaradi poslovanja, ampak zaradi zakonske obveze, po uskladitvi minimalne plače. Za leto 2020 se napoveduje dvig cen električne energije, ki ga Zbornica komunalnega gospodarstva, pri nekaterih izvajalcih javnih služb ocenjuje celo na 82 odstotkov.«

Na vodovodu so še pojasnili, da so vsem 16 oskrbovanim občinam v potrditev posredovali elaborate s predlaganimi spremembami. Ker imajo občine različne cene, se predlogi razlikujejo.

Cen storitev javnega podjetja Marprom, ki sodijo v okvir javne službe, podjetje ne določa samo, temveč spremembe predlaga mariborska občina, potrdi pa mestni svet.

Na Marpromu so pojasnili, da je »nedavno s spremembo Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Maribor, uveljavljeno 9. novembra, na štirih parkiriščih z zapornicami, v Sodni, Mlinski in Loški ulici ter na Rakuševem trgu, s katerimi upravlja Marprom, začela veljati nova cena parkiranja 1,20 evra na uro. To je predstavljalo dvig za 20 centov. Ali bo do kakšnih sprememb pri cenah storitev, ki jih opravljamo, prišlo tudi v letu 2020, za zdaj še ne moremo natančneje govoriti, saj bo to stvar dogovora z občino.«

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice