Vlada je 29. junija 2020 izdala odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Sloveniji, ki velja od 30. junija 2020.

S spremembo, s katero prenehajo veljati vsi prejšnji odloki o omejitvi zbiranj, se ponovno zaostrujejo pogoji za zbiranje ljudi. Prepovedano je zbiranje več kot 50 ljudi, zbiranje ljudi ne glede na število, če niso upoštevana higienska navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, še vedno pa so prepovedana zbiranja iz drugih odlokov vlade, na primer diskoteke in nočni klubi.

Ob tem pa so dovoljena zbiranja do 500 ljudi, pri čemer se nastopajoči ne štejejo v to število, za javne prireditve. Za vse javne prireditve pa je pred tem potrebno pridobiti pozitivno soglasje Nacionalnega inštituta za javno zdravje in prireditev prijaviti pristojni policijski postaji oziroma upravni enoti. 

Definicija javne prireditve

Kot pojasnjujejo na ministrstvu za notranje zadeve, zakon o javnih zbiranjih določa, da je javna prireditev vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.

Zakon o javnih zbiranjih opredeljuje organizirano prireditev kot prireditev, pri kateri organizator razglaša oziroma poziva k udeležbi z javno objavo oziroma vabili, posredovanimi tistim, ki naj se prireditve udeležijo. Za javno prireditev gre torej v primerih, ko:

- je dogodek organiziran zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne ali druge aktivnosti,

- organizator javno oglašuje oziroma poziva k udeležbi z javno objavo oziroma vabili, posredovanimi tistim, ki naj se prireditve udeležijo in

- je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.

Zakon o javnih zbiranjih določa, da se za javne prireditve ne štejejo:

- javna zbiranja, za katera veljajo posebni predpisi, v kolikor jih ti predpisi urejajo drugače;

- verski obredi v zgradbah oziroma prostorih, ki so določeni za opravljanje verske dejavnosti in javnih prostorih, ki sestavljajo celoto z zemljiščem, na katerem stoji zgradba, določena za opravljanje verske dejavnosti;

- svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileje, družinske praznike in podobna zbiranja, pogrebne sprevode in druge žalne slovesnosti ter krajevno običajne verske sprevode in procesije, ki potekajo po ustaljenih poteh in ne ogrožajo varnosti cestnega prometa;

- kongresi, občni zbori in drugi zbori, ki predstavljajo način dela državnih organov, organov lokalnih skupnosti, političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti, društev oziroma organov upravljanja v gospodarskih družbah in drugih organizacijah ali so zborno delo šol in drugih oblik izobraževanja, če se organizirajo v zaprtih prostorih;

- zbiranja v zvezi z opravljanjem funkcije poslanke ali poslanca ali občinske svetnice ali svetnika (srečanja z volivci), če potekajo v zaprtih prostorih;

- spontani ulični nastopi.

To so najpogostejša vprašanja in odgovori glede novega odloka, ki so jih zbrali na ministrstvu za notranje zadeve.

Ali lahko gostinci organizirajo različna praznovanja (na primer rojstne dneve) ali poslovne dogodke za zaključene družbe? Kakšne so omejitve in koliko ljudi se lahko zbere?

Če gre za organizacijo dogodka v okviru obratovalnega časa, ko prostor šteje za javnega, se dogodek lahko izvede, če skupina ne presega 50 oseb in če organizator zagotovi spoštovanje minimalnega stika med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter smiselno upoštevanje higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če se prostor izven obratovalnega časa nameni zasebnemu dogodku, omejitev ni, še vedno pa je treba upoštevati splošna navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečitev širjenja bolezni.

Ali je v gostinskih obratih, na vrtovih teras, porokah na prostem in pod šotori in na porokah dovoljena živa glasba?

Če gre za organizacijo v okviru obratovalnega časa, ko prostor šteje za javnega, se dogodek lahko izvede, če skupina ne presega 50 oseb in če organizator zagotovi spoštovanje minimalnega stika med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter smiselno upoštevanje higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Če je takšen dogodek zaprtega tipa in dostop ni omogočen vsakemu, omejitev ni, še vedno pa je treba upoštevati splošna navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečitev širjenja bolezni.

V primeru, da je v okviru gostinskega obrata organizirana javna prireditev, se dovoli zbiranje ljudi do števila 500 obiskovalcev in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, organizator pa bo moral takšno prireditev prijaviti na pristojni policijski postaji, prijavi pa poleg zakonsko predpisane dokumentacije predložiti tudi pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Poročna slavja in maturantski plesi

Poročna slavja v gostinskih lokalih in podobnih obratih ter maturantski plesi so dovoljeni, če skupina ne presega 50 oseb in če organizator zagotovi spoštovanje minimalnega stika med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter smiselno upoštevanje higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Enako velja tudi za izvedbo poročnega obreda, za katerega je pristojna upravna enota in se izvaja na javnem kraju. Za poročna slavja v zasebnih prostorih omejitev ni, še vedno pa je treba upoštevati splošna navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečitev širjenja bolezni.

Ker ne gre za organizirane javne prireditve, mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje po 3. členu odloka ni potrebno.

Izvedba skupščine gospodarske družbe

Izvedba skupščine gospodarske družbe po našem mnenju ne šteje za zbiranje ljudi, ki jih zajemajo omejitve in prepovedi iz odloka. Opozarjamo na upoštevanje splošnih navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za zamejitev širjenja virusa bolezni covid-19.

Kinematografi

V skladu z odlokom se sme v kinodvoranah in gledališčih zbrati do 500 obiskovalcev in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na podlagi odloka je treba tudi tako prireditev prijaviti na podlagi zakona o javnih zbiranjih, organizator pa poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ali lahko izvedemo vaje v našem vadbenem prostoru (javno mesto)? 

Odlok ne posega v delovanje društev v njihovih prostorih. Če se vaje izvajajo v društvenih prostorih in je dostop omogočen samo članom društva, omejitev ni, še vedno pa je treba upoštevati splošna navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečitev širjenja bolezni.

Ali je na tržnici dovoljeno organizirati prireditve in dogodke?

Omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov v sklopu delovanja tržnice, pri čemer mora organizator zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če pa gre za javno zbiranje (prireditev, shod), potem veljajo omejitve iz odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Sloveniji (do 50 ljudi in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje).

V primeru organizirane javne prireditve se dovoli zbiranje ljudi do števila 500 obiskovalcev in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, organizator pa bo moral takšno prireditev prijaviti pri pristojni policijski postaji oziroma podati vlogo za izdajo dovoljenja pri pristojni upravni enoti ter prijavi oziroma vlogi poleg zakonsko predpisane dokumentacije predložiti tudi pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ali lahko nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki imajo priglašeno dopolnilno dejavnost oddajanje površin za piknike, te tudi oddajajo?

Omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov, pri čemer skupina oseb ne sme presegati 50 oseb, organizator pa mora zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ali je dovoljeno organizirati sejem (kot gospodarsko dejavnost)?

Ocenjujemo, da omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo sejma kot gospodarske dejavnosti v sklopu delovanja družbe, pri čemer skupina oseb ne sme presegati 50 oseb, organizator pa mora zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V primeru organizirane javne prireditve se dovoli zbiranje ljudi do števila 500 obiskovalcev in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, organizator pa bo moral takšno prireditev prijaviti pri pristojni policijski postaji oziroma podati vlogo za izdajo dovoljenja pri pristojni upravni enoti ter prijavi oziroma vlogi poleg zakonsko predpisane dokumentacije predložiti tudi pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice