Vlada je na včerajšnji redni seji sprejela dve stališči glede referenduma v občini Hoče - Slivnica.

Krajani Krajevne skupnosti Rogoza v občini Hoče - Slivnica naj bi konec novembra na svetovalnem referendumu z e-glasovnico odločali o spremembi sedanje poštne številke 2204, ki sicer pripada sosednji občini Miklavž na Dravskem polju, za poštno številko 2311 Hoče. A na ministrstvu za javno upravo so podali mnenje, da bi bil referendum nezakonit.

Občina Hoče – Slivnica je nato na ustavno sodišče dala pobudo za oceno ustavnosti zakona o lokalni samoupravi ter zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Občina je namreč mnenja, da sta zakona protiustavna, ker ne urejata referenduma v času epidemije in ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni. »Gre za protiustavno pravno praznino,« so sporočili iz občine. 

Prav tako sta zakona po mnenju občine protiustavna, ker občini nedvoumno ne omogočata samostojno urejati zadev, ki zadevajo samo prebivalce občine. »Posledično pride do kršitve volilne pravice občanov in pravice do sodelovanja pri soupravljanju javnih zadev,« so še zapisali na občini.

Vlada: Občinski svet razpisal svetovalni referendum o vsebini, ki ne sodi v njegovo pristojnost

Vlada je na včerajšnji redni seji sprejela stališče glede zahteve za oceno skladnosti odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju in stališče do zahteve občinskega sveta občine Hoče - Slivnica za oceno ustavnosti zakona o referendumu in ljudski iniciativi in zakona o lokalni samoupravi.

V zvezi s stališčem do odgovora nasprotnega udeleženca glede zahteve za oceno skladnosti odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju z zakonom vlada meni, da je navedeni odlok nezakonit

Vlada pojasnjuje, da svetovalni referendum ureja zakon o lokalni samoupravi, ki določa, da lahko občinski svet zato, da ugotovi voljo občanov, pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum. 

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali njen del, pri čemer pa odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov. 

Vlada poudarja, da je občinski svet razpisal svetovalni referendum o vsebini, ki ne sodi v njegovo pristojnost, to je na področju določanja sistema poštnih oznak, ter obliko glasovanja z uporabo e-glasovnice, ki je veljavna referendumska zakonodaja ne dovoljuje

Sistem določanja poštni oznak v izključni pristojnosti Pošte Slovenije

Pri tem je vprašanje, ali so poštne številke za občane občine pomembne ali ne, irelevantno. Sistem določanja poštni oznak je v izključni pristojnosti Pošte Slovenije, na podlagi katerih organizira dostavo poštnih pošiljk v skladu s sistemom poštnih oznak.

Glede na navedeno vlada meni, da je razpis svetovalnega referenduma zaradi pomanjkanja bistvenega zakonskega pogoja - zadeva iz pristojnosti občinskega sveta - nezakonit. 

Manjka nujni predpogoj, da se na referendumu odloča o vsebini, ki je v pristojnosti občine

Vlada pojasnjuje, da ne odreka pravico občinskim organom, da ugotavljajo voljo prebivalcev glede katerekoli vsebine, ki je za organe občine relevantna. V konkretnem primeru bi to lahko storili na druge načine, ki z zakoni niso predpisani in jih številni občinski organi s pridom izvajajo, kot primere pa navaja elektronska posvetovanja, brezplačne spletne ankete in podobno.

»Vendar v tem primeru ne smejo uporabiti instituta referenduma, ker gre za posebno pravno določeno obliko ugotavljanja volje prebivalcev, za katero je nujni predpogoj, da se na referendumu odloča o vsebini, ki je v pristojnosti občine,« dodaja vlada.

»Noben predpis, izdan na podlagi epidemioloških okoliščin v državi, ne ovira izvajanja referendumov in volitev.«

Glede zahteve za oceno ustavnosti zakona o referendumu in ljudski iniciativi in zakona o lokalni samoupravi vlada poudarja, da noben predpis, izdan na podlagi epidemioloških okoliščin v državi ne ovira izvajanja referendumov in volitev. 

»Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 določa, da omejitve iz odloka ne veljajo za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank. S pravno formalnega vidika za izvedbo referenduma ali volitev ni ovir,« pojasnjuje.  

Vlada pojasnjuje, da odločitev temelji na presoji, da epidemiološke okoliščine z ustreznimi organizacijskimi in higienskimi prilagoditvami dopuščajo izvedbo volitev in referendumov. 

»Politični proces mora ostati neoviran, če kdaj, je v zaostrenih zdravstvenih razmerah pomembno, da demokratični postopki niso suspendirani. Pri presoji ukrepov je vlada tehtala med pravico do sodelovanja prebivalcev v javnih zadevah in med pravico do zdravja. Sprejela je ukrepe, ki se nanašajo na omejitve zbiranja in gibanja ljudi sorazmerno glede na zdravstvene okoliščine in presodila, da obstoj demokratičnih postopkov prevlada nad epidemiološkimi razmerami in da z izvedbo referendumov in volitev zdravje in življenje prebivalcev ne bo dodatno ogroženo,« dodajajo na vladi.

Vlada: Vse se da z dodatnimi organizacijskimi in higienskimi ukrepi

V Sloveniji je bilo v zadnjih mesecih več nadomestnih volitev, na primer županov v občini Starše in Mestni občini Velenje in v svet krajevne skupnosti v občini Ajdovščina. Pravkar tečejo priprave na nadomestne volitve v svet vaške skupnosti tudi v Mestni občini Slovenj Gradec. V vseh navedenih primerih so volilni organi uvedli dodatne organizacijske in higienske ukrepe, skladne s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

»Druga trditev občinskega sveta občine Hoče - Slivnica, ki naj bi dokazovala neustavnost zakona o referendumu in ljudski iniciativi in zakona o lokalni samoupravi, se nanaša na domnevno onemogočanje samostojnega urejanja zadev, ki zadevajo samo prebivalce občine oziroma izvrševanja volilne pravice občanov iz ustave. Zaradi posvetovalne narave referenduma občinski svet občine Hoče - Slivnica napačno sklepa, da gre za lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine,« še dodaja vlada.

Vlada tako ocenjuje, da argumenti občinskega sveta občine Hoče - Slivnica ne podpirajo trditve, da sta zakon o referendumu in ljudski iniciativi in zakon o lokalni samoupravi v neskladju z ustavo.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice