Vlada je na današnji seji sprejela spremembe v petih odlokih, povezanih z epidemijo covid-19.

Vlada je na današnji 'covid' seji obravnavala epidemiološko stanje in sprejela več odlokov, ki so namenjeni zajezitvi epidemije covid-19. Tako je vlada spremenila odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, na podlagi katerega bodo po vsej državi (ne glede na statistično regijo) dovoljeni shodi, ki se jih lahko udeleži do deset ljudi, odpravljena pa je tudi omejitev v Obalno-kraški regiji, ki je postala oranžna regija, zato se odpravijo vse omejitve glede gibanja med to regijo in drugimi regijami. 

V treh regijah odprte gostinske terase, policijska ura ostaja

Ob tem je med obstoječe rumene statistične regije, kamor že spadata Posavska in Jugovzhodna Slovenija, uvrstila tudi Primorsko-notranjsko regija, kar pomeni, da se tudi v njej sprošča gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. Spremembe v Obalno-kraški in Primorsko-notranjski statistični regiji se začnejo uporabljati 22. marca 2021.

Prav tako še vedno povsod ostaja omejitev gibanja v nočnem času med 21. in 6. uro.

Še naprej en vernik na 30 kvadratnih metrov, dovoljen tudi verouk

Vlada je sprejela tudi odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, s katerim je dovoljeno gibanje in združevanje verskega uslužbenca in člana cerkve oziroma druge verske skupnosti tudi izven verskih objektov, ko gre za individualno versko duhovno oskrbo.

Kolektivno uresničevanje verske svobode pa je dovoljeno pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik med člani cerkva oziroma drugih verskih skupnosti, redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija zaprtih prostorov, uporaba zaščitnih mask, prepoved petja in razkuževanje rok za člane cerkva oziroma drugih verskih skupnosti ob vstopu in izstopu iz verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda. Pri tem se upošteva higienska priporočila ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo v zaprtih prostorih, se omeji na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno le pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, če le to izvajajo občasno, opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR), pri čemer lahko versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje opravljajo le tiste osebe, ki imajo negativni rezultat testa.

V glasbenih šolah dovoljen balet in sodobni ples

Spremembe so doletele tudi področje vzgoje in izobraževanje, saj je vlada na podlagi mnenja strokovne skupine pri ministrstvu za zdravje s spremembami odloka v glasbenih šolah poleg izvedbe individualnega pouka dovoljuje tudi pouk baleta in sodobnega plesa, pri tem pa mora biti med udeleženci zagotovljena vsaj dva metra medsebojne razdalje. 

Dopolnjena je tudi določba, s katero je določena izjema, ko zaposlenim ni treba opraviti testiranja. Določeno je, da negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ga predložijo zaposleni, ne sme biti starejši od 48 ur. Dodana je tudi izjema od prepovedi zbiranja, in sicer za izvedbo  postopkov, ki so povezani z dokončanjem in nadaljevanjem izobraževanja.  Določbe spremenjenih členov se začnejo uporabljati 22. marca 2021, sama veljavnost odloka pa je podaljšana do 26. marca 2021.

Spremembe glede obiskovalcev knjižnic, muzejev in galerij

Vlada je izdala tudi odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.

Glede na razglašeno epidemijo in trenutno epidemiološko situacijo v državi in sproščanje ukrepov na drugih področjih, prepoved ne velja za knjižnice, arhive, muzeje in galerije ter storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino.

V zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, v katerih po kriterijih predpisane kvadrature sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje desetih končnih uporabnikov, je dovoljeno število končnih uporabnikov največ deset, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev arhivov, se ob upoštevanju ostalih varnostnih ukrepov omeji na enega končnega uporabnika.

Do 26. marca 2021 pa se podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

  • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
  • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah;
  • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov;
  • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;
  • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;
  • Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav.
     

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice