Vir: Google images
Živimo v nepredvidljivih časih. Svetovna populacija raste, posledično je tudi večja potreba po industriji. Vse večja industrija pa s seboj prinese zaskrbljujoče posledice, ki se izražajo v vedno bolj onesnaženi naravi.

Ljudje se počasi zavedamo tega perečega problema, ki ga je zelo dobro opisala Greta Thunberg, mlada aktivistka: »Želim, da reagirate, kot da je hiša v plamenih, ker je.« 

Z vse večjim zanimanjem za čisto obliko energije, vse večjo pozornost posledično pridobivajo minerali in kovine. Dostop do teh dragocenih snovi je postal izjemno pomemben, s tem namenom se je več držav, ki so bogate s temi viri (na primer Kanada, Avstralija) pridružilo ZDA pri ustanavljanju pobude za upravljanje energetskih virov, zavezništva za izmenjavo najboljših praks (ERGI).

Ameriški predsednik Joe Biden se močno zavzema za zmanjšanje onesnaževanja z vozili na fosilna goriva in spodbuja uporabo električnih vozil.

Ameriški načrt pa je le eden izmed mnogih; številne države po svetu imajo svoje načrte kako bodo prispevale k čistejšemu planetu. Tako je na primer do sedaj vsaj petnajst držav objavilo roke za prepoved nove prodaje vozil z motorjem na notranje izgorevanje (ICE).

Kako je to povezano s srebrom in kakšno vlogo pri tem igra? Ključno.

Splošno znano je, da je srebro tako imenovana varna naložba, ki svojo vrednost običajno ohranja tudi skozi cikle inflacij. To je srebro dokazalo tudi v obdobju pandemije covid-19, saj se je leta 2020 njegova vrednost povečala za 47,89 odstotkov

Srebro pa ni pomembno samo v smislu investicij, temveč ga imenujemo tudi hrbtenica industrije.

Njegovo ključno vlogo lahko v prihodnosti pričakujemo na naslednjih področjih: 

  • avtomobilski sektor in električna vozila, vključno s pripadajočo infrastrukturo,
  • industrija sončne energije,
  • 5G širokopasovna omrežja.

Več o plemenitih kovinah in nakupu plemenitih kovin na www.zlatopoposti.si.

Povzeto po Maria Smirnova – Senior Portfolio Manager, Sprott Asset Management, Gold & Silver Investing Chanel, 21. 2. 2021

S spleta

Komentarji (0)

Starejše novice