Slika je simbolična.
Novela zakona o orožju, ki je začela veljati v soboto, prinaša nekatere novosti za imetnike orožja in orožnih listin pri kategorizaciji orožja, onesposobljenem orožju, zbiranju, posojanju in dajanju orožja v uporabo, omogoča tudi legalizacijo orožja.

Državni zbor je 16. julija sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju.

Obeta se nova kategorizacija

Novela ureja novo kategorizacijo orožja oziroma spremembe pri kategorizaciji orožja, in sicer nekatero dovoljeno orožje iz kategorije B prenaša v kategorijo A (prepovedano orožje), ki bo pod določenimi pogoji dovoljeno le izjemoma (na primer za športne strelce, ki imajo upravičen razlog).

Imetniki orožnih listin za orožje, ki je razvrščeno v kategorije A, B, C ali D na podlagi do sedaj veljavnega zakona, njegova kategorizacija pa se ne ujema z razvrstitvijo v kategorijo po noveli zakona, morajo pri pristojni upravni enoti:

  • vložiti vlogo za razvrstitev orožja v kategorije v skladu s spremenjenim zakonom v petih letih od njegove uveljavitve,
  • predložiti orožno listino, da vanjo in v evidence vpiše spremembo kategorije.

Onesposobljeno orožje je pred nošenjem potrebno prijaviti

Onesposobljeno orožje (ki se do sedaj ni štelo za orožje) je razvrščeno v 6. točko kategorije C, kar pomeni, da je treba tako orožje prijaviti pri pristojni upravni enoti in pridobiti potrdilo o prijavi.

Imetniki onesposobljenega orožja, ki jim je bilo izdano potrdilo o onesposobitvi orožja pred uveljavitvijo novele zakona, morajo v primeru, če orožje prenašajo ali nosijo, onesposobljeno orožje pred nošenjem ali prenašanjem prijaviti pri pristojni upravni enoti. Ta ga bo na podlagi potrdila o onesposobitvi razvrstila v 6. točko kategorije C.

Novela zakona posebej določa obveznost imetnikov veljavnih orožnih listov, dovoljenj za posest orožja, orožnih posestnih listov, pooblastil za nošenje orožja, pooblastil za prenos orožja in evropskih orožnih prepustnic, ki so bili izdani za polavtomatsko orožje, ki je po novem razvrščeno v 6.a, 7. ali 8.a kategorije A in je bilo pred uveljavitvijo novele zakona razvrščeno v kategorijo B. Pri pristojni upravni enoti morajo:

  • vložiti vlogo za prekategorizacijo pred dajanjem na trg ali prenosom v drugo državo članico Evropske unije oziroma v tretjo državo, v vsakem primeru pa v petih letih od uveljavitve novele zakona,
  • ali pa v petih letih od uveljavitve novele zakona zaprositi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja ali orožje odsvojiti ali pridobiti potrdilo o onesposobitvi orožja.
Slika je simbolična.

Predelano orožje je potrebno označiti z enotno oznako

Prav tako bodo morale osebe, ki imajo v posesti orožje, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje, to orožje najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve novele zakona oziroma pred dajanjem na trg označiti z jasno, trajno in enotno oznako po predpisih o preizkušanju in žigosanju oziroma označevanju strelnega orožja in streliva.

Ob zamenjavi orožnih listin zaradi prekategorizacije orožja oziroma prijavi onesposobljenega orožja ne bo treba plačati upravne takse. Za neizpolnitev navedenih obveznosti novela zakona določa globe od 500 do 1500 evrov.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice