FOTO: Bobo
V ŠOUM in ŠOS so se odzvali na predlog za dopolnitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skupnosti študentov ter ga označili za zavajajočega.

Minuli teden je skupina poslank in poslancev vložila Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skupnosti študentov. S skupno izjavo so se odzvali v Študentski organizaciji Univerze v Mariboru in Študentske organizacije Slovenije.

Za spremembe, a proti predlogu SDS

V njej so sicer izrazili podporo namena predlagane novele zakona, konkretni predlog stranke SDS pa označili za zavajajočega.

»Zagovarjamo načelo transparentnosti, že sedaj smo ob vseh notranjih pravilih tudi zakonsko zavezani k posredovanju informacij javnega značaja ter podvrženi nadzoru Računskega sodišča Republike Slovenije,« poudarjajo. Ob tem dodajajo, da ko zadnji predlog ZSkuS ni bil sprejet, so ta določila dodatno zapisali v svoj najvišji akt - Študentsko ustavo. Omejili so trajanje mandatov, prepovedali delo pravnomočno obsojenih oseb, se zavezali načelom javnega naročanja in sprejeli etični kodeks.

»Smo pa proti s strani SDS predlaganemu zakonu v nomotehničnem smislu, saj menimo, da ne ureja materije na pravilen način; je celo v nasprotju z lastno obrazložitvijo. Zato bomo predlagali amandma, ki bo bolj točno zapisal podvrženost nadzoru na način, kot je bil usklajen na (za to ustanovljeni) delovni skupini v letu 2017 oziroma način, zapisan v predlogu Levice iz leta 2018,« so zapisali v skupni izjavi.

Predlog označujejo za zavajajoč

Ponavljajo svoja stališča, da si želijo jasnega zakonskega zapisa nadzora nad delovanjem študentskih organizacij. »Pomanjkljivo urejena ali nejasna zakonodaja se izrablja za neupravičene napade, posledično pa trpi tudi naša funkcija zastopanja pravic in interesov študentov nasproti istim določevalcem, ki nam očitajo pomanjkljivo transparentnost,« dodajajo.

»Ker v prejšnjem mandatu ni bila sprejeta novela ZSkuS, smo na ŠOS med 17. in 20. decembrom 2018 sami dopolnili temeljni akt – Študentsko ustavo. Med drugim smo zapisali, da za ŠOS in njene organizacijske oblike velja:

 - Prepoved delovanja obsojenih oseb v študentskih organizacijah.
 - Omejitev trajanja mandata poslovodnih organov ŠOS in OO ŠOS na največ 8 let.
 - Sprejem določil, ki ŠOS in OO ŠOS zavezujejo k načelom postopkov javnega naročanja.
 - Financiranje in vključevanje študentskih organizacij višješolskih in samostojnih visokošolskih zavodov ter zasebnih univerz v ŠOS.
 - Natančnejša določitev zavezancev po zakonodaji, ki ureja postopek dostopa in ponovne uporabe informacij javnega značaja.
 - Zavezanost določilom zakona, ki določa pristojnost računskega sodišča.
 - Sprejem etičnega kodeksa,« so navedli dopolnitve Študentske ustave.

Zadnji predlog ZSkuS-A tako označujejo za zavajajočega, saj po njihovem mnenju poskuša urediti področja, ki so že urejena - dostop do informacij javnega značaja in nadzor Računskega sodišča, ob tem pa ne ureja zadev, ki naj bi jih skladno z obrazložitvijo zakona urejal.

Predlagajo amandma, želijo si nadzora                                                                                      

»Tako še vedno stojimo za predlogom v okviru delovne skupine, ki določa zavezanost k določilom Zakonu o javnem naročanju, Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, Zakonu o računskem sodišču, Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije in še vedno nasprotujemo spreminjanju pravne subjektivitete brez razumevanja vseh posledic spreminjanja,« še pišejo v skupnem odzivu in predlagajo, da se z amandmajem v 3. člen zakona, ob tem, da je ŠOS oseba javnega prava, jasno zapiše, da se to nanaš na:

- nadzor Računskega sodišča,
- podvrženost Zakonu o dostopu in ponovni uporabe informacij javnega značaja;
- podvrženost Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK): z dodatnim pojasnilom v katerih delih in za koga vse.
- podvrženost Zakonu o javnem naročanju.
- ureditev sistema plač, ki bo primerljiv s sistemom plač v javnem sektorju.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice