S projektom CITY COOPERATION II si tudi v Beltincih prizadevajo za dvig nivoja čezmejnega sodelovanja med občinami.

Beltinci z ohranjanjem kulturne in naravne dediščine do kakovostnejšega bivanja

Ob stoletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom so Beltinci v letu 2019 bili center Prekmurja. Razveselili pa so se tudi vrste novih pridobitev. 

V sklopu ureditev grajskega parka so denimo izvedli:

  • kanaliziranje parkovnih površin
  • ureditev meteorne kanalizacije
  • revitalizacijo ribnika in ureditev okolice – sprehajalne poti 
Vse se da!

Spominsko obeležje ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v Beltincih

Slovenija in Prekmurje sta v 2019 praznovala posebno obletnico. 17. avgusta je namreč minilo 100 let priključitve Prekmurja k matični domovini in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 

Naši predniki so s svojimi pogumnimi dejanji tudi na ozemlju sedanje Občine Beltinci odločno pisali zgodovino slovenskega naroda. V zahvalo in počastitev dogodkov izpred 100 let so na lokaciji, kjer se je leta 1919 zbralo več kot 20.000 narodno zavednih Prekmurcev, v Beltincih postavili posebno obeležje. 

»Na takratnem ljudskem zborovanju so odločitev pariške mirovne konference iz 12. avgusta istega leta prepoznali kot priložnost, da odločno in glasno povedo, da so Prekmurci in s tem tudi Slovenci. Prav v občini Beltinci je 17. avgusta 1919 vojska SHS, ki je po razpadu Avstro - Ogrske monarhije 12. avgusta zasedla Prekmurje, oblast predala civilni oblasti.«

Skulptura je zasnovana kot prostorska intervencija, ki simbolno ponazarja množico tistega dne, pri čemer so še posebej izpostavljene tri zaslužne osebe. Izpod rok priznanega akademskega kiparja Mirka Bratuše so nastali bronasti reliefi, ki upodabljajo Ivana Jeriča, dr. Matijo Slaviča ter Jožefa Klekla st..

Sicer pa ne gre za običajen kip, saj s pršilci za vodo, ki poleti hladijo zrak v parku, predstavlja tudi aktivno urbano opremo. Voda je simbol reke Mure, reke, ki po besedah Klekla st. ne ločuje ampak povezuje, vodne pršice pa predstavljajo meglice nad mursko vodo.

Jubilejni, 50. Mednarodni folklorni festival Beltinci – 16.-19.07. 2020

Folklorna tradicija ljudskih plesov je v Beltincih stara že več kot osemdeset let. Predzadnji vikend v mesecu juliju je tako čas za Mednarodni folklorni festival v Beltincih, na katerem se zberejo najboljše folklorne skupine iz Slovenije in tujine. 

V štirih dneh se zvrstijo številne folklorne skupine, godci, ljudski pevci iz domovine in tujine. Mojstri ljudske obrti prikažejo izdelke svojih veščih rok, na pokušnjo pa so številne kulinarične dobrote ter prikazi starih običajev iz krajev občine Beltinci.

V letu 2020 bo KUD Beltinci ob podpori Občine Beltinci, dogodek organiziral že petdesetič. 

Prav tako se prihodnje leto obeta več infrastrukturnih pridobitev:

Južna kolesarska povezava od konca naselja Dokležovje do Gornje Bistrice

Prebivalcem Beltincev, Črenšovcev ter ostalih občin v regiji bodo z novo kolesarsko stezo zagotovili boljše povezave z delovnimi mesti, zdravstvenimi in izobraževalnimi ustanovami ter trgovinami.

Steza bo potekala od naselja Dokležovje do meje z Občino Črenšovci v skupni dolžini 4.610 metrov, nato pa bodo nadaljevali še s stezo po območju Občine Črenšovci v dolžini 1.200 metrov (naselje Gornja Bistrica) in se preko že izgrajenih odsekov navezali na občinska središča Občine Beltinci in Občine Črenšovci. 

Čas izvedbe je šest mesecev. Kolesarske povezave so v pretežni meri že izgrajene, zato projekt predvideva le posamezne manjkajoče odseke. Kolesarske steze v širini 2,5 metra s pripadajočimi bankinami potekajo med naselji po ravnini, pretežno po kmetijskih površinah, kjer so pridobljena soglasja posameznih fizičnih lastnikov za gradnjo.

Namen projekta je povezati naselja z urbanimi središči Občine Beltinci in Občine Črenšovci, zagotoviti mobilno dostopnost do delovnih mest v občinskih središčih, varnost na šolskih poteh in nasploh večjo varnost lokalnega prometa ob frekventnih poteh ter zagotoviti večjo možno prestopa na javni potniški promet. Poudarek je na mladi in starejši populaciji, ki je z vidika mobilnosti ranljiva v prometu.

Pomemben rezultat izgradnje te povezave je zagotovitev pogojev za dnevno mobilnost in s tem omogočanje povezave med kraji ne samo znotraj enega kraja temveč dveh občin na večjem območju. Cilji projekta so skladni s Celostno prometno strategijo Občine Beltinci. 

Južna kolesarska povezava poteka skozi obmurske kraje v občini Beltinci, Dokležovje, Ižakovce in Melince. Z urejeno kolesarsko stezo bo občina še privlačnejša za domače obiskovalce, dnevne goste in turiste.

Otok ljubezni Ižakovci

Predvidoma marca 2020 bo namenu predan nov most na Otok ljubezni.

Stalna razstava »Büjraštvo na reki Muri« je postavljena v »Brežni hiši« na Otoku ljubezni v Ižakovcih. Izbor eksponatov prikazuje zgodovino in dejavnost büjranja reke Mure ter ljudi – büjrašev, ki so to dejavnost opravljali.

Namen büjraških gradenj je bil, da so ponovno porasle in utrdile breg Mure. Z büjranjem, utrjevanjem, zajezitvijo struge reke oziroma bregov reke Mure so büjraši že leta 1871 preprečevali razlivanje reke izven njene struge.   

Ciglarsko naselje Melinci

Ciglarska oslica 2019 (žganje opeke na tradicionalen način)

Vas Melinci je bila znana po ciglarstvu (opekarstvu) – ročni izdelavi in žganju opeke.  Domačini so izdelovali in žgali opeko ne le na Melincih, temveč so hodili tudi v okoliške vasi in ostale kraje Slovenije.  V 60-ih letih 20. stoletja je ta dejavnost zamrla in popolnoma izginila. 

TD Brod Melinci prireja tradicionalne Ciglarske dneve na Melincih in skrbi za predstavitev izdelave in žganja opeke. 

Pristan ob reki Muri v Dokležovju

FOTO: DČD pristan

Društvo čolnarjev Dokležovje je ob mostu čez Muro na cesti Lipovci – Ljutomer uredilo pristan za čolne, kjer je urejena vstopno-izstopna rampa oziroma privez za čolne in kjer organizirajo večino društvenih dogodkov. V vasi pa je bilo postavljeno tudi obeležje prvemu lesenemu mostu, ki je nekdaj stal na tem mestu

V  sodelovanju z Občino Beltinci in drugimi enako mislečimi organizacijami, snujejo idejo o novi turistični točki ob Muri z dodano vrednostjo, po vzoru že obstoječih točk ob Muri v naši občini.  

Ohranjanje in povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 

Za razvoj in promocijo turizma v občini Beltinci sicer skrbi Zavod za turizem in kulturo Beltinci.

Delovanje zavoda je usmerjeno v ohranjanje ter povezavo naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma. 

V sodelovanju z Občino Beltinci, Krajevnimi skupnostmi ob Muri in posameznimi društvi zavod načrtno izboljšuje ponudbo, tako po kakovosti kot po obsegu.

FOTO: Arhiv Službe za državne proslave RS, KUD Beltinci,  ZTK Beltinci in Občine Beltinci

S spleta

Komentarji (0)

Starejše novice