Preverili smo, ali bo Božiček letos obiskal tudi zaposlene v štajerskih podjetjih. Razkrivamo, koliko bodo dobili v posameznih podjetjih in kje nagrad ne bodo izplačevali.

Pri podjetjih na Štajerskem smo se pozanimali, ali bodo svoje zaposlene nagradili z božičnicami, trinajsto plačo in/ali letnimi nagradami. Pri vseh gre za izplačilo poslovne uspešnosti, ki je po zakonu o delovnih razmerjih opredeljeno kot »sestavni del plače, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi«.

Nekatera podjetja so svoje zaposlene že razveselila z odločitvijo o izplačilu božičnic, spet druga o nagrajevanju (menda) še niso sprejela odločitve.

Lumar: Le motivirani in zadovoljni zaposleni so izjemnega pomena za doseganje ciljev podjetja

V podjetju Lumar bodo tudi v letošnjem letu izplačali nagrado v obliki dela plače za poslovno uspešnost. »Višine nagrade še ne moremo razkriti, saj jo želimo najprej sporočiti svojim zaposlenim,« so zapisali za Mariborinfo in dodali, da bodo nagrado izplačali v začetku meseca januarja 2021. 

»Zavedamo se, da so le motivirani in zadovoljni zaposleni izjemnega pomena za doseganje zastavljenih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev podjetja. Vse zaposlene zato zaposlujemo za nedoločen čas. Povprečna plača v podjetju je višja kot v primerljivih podjetjih. Zaposlene za uspešno delo v obliki stimulacij nagrajujemo tudi že tekom leta,« še dodajajo.

V letošnjem letu so v januarju 2020 izplačali nagrado v obliki dela plače za poslovno uspešnost v višini 1300 evrov bruto oziroma 1012,70 evrov neto, junija pa regres v višini 1300 evrov.

Poslovni rezultati v podjetju Lumar bodo kljub koronakrizi kot kaže boljši, kot so s pojavom epidemije in njenih posledic predvidevali. 

Mariborski vodovod zaposlenih ne bo nagradil

Družba Mariborski vodovod zaposlenim letos ne bo izplačala božičnice.

Na omenjeno epidemija novega koronavirusa ni vplivala, je pa aktualna situacija v tem podjetju zaznavna v povečanem številu zapadlih terjatev in v drugačni organiziranosti dela, saj nekateri zaposleni delajo od doma, so dejali za Mariborinfo.

V tem času so v Mariborskem vodovodu občasno beležili tudi precejšnje število obolelih sodelavcev, so sporočili s podjetja.

V Marpromu več kot tri milijone evrov izpada

»Glede na trenutno izjemno zahtevno finančno situacijo, ki je predvsem posledica omejitvenih ukrepov zaradi širjenja koronavirusa, v podjetju Marprom ne bomo mogli izplačati božičnice ali 13. plače,« so odgovorili na vprašanja Mariborinfo.

Tako so se odločili, saj je moral Marprom v letu 2020 kar dvakrat zaustaviti svoje dejavnosti – najprej sredi marca in nato še sredi novembra, ko ni ustvarjal nobenih prihodkov.

»Ob spomladanski zaustavitvi delovanja na vseh področjih – od mestnega avtobusnega prometa, glavne avtobusne postaje, javnih parkirišč do Pohorja – smo zabeležili izpad prihodkov v višini okoli 2,3 milijona evrov, zdajšnja prekinitev pa bo po ocenah prinesla še dodaten milijon evrov izpada,« so še razkrili.

Kljub temu je bilo podjetje ves čas soočeno z dokaj visokimi fiksnimi stroški. Deloma bodo finančni primanjkljaj nadomestili s pomočjo državnih ukrepov.

Tudi Snagini zaposleni se lahko obrišejo pod nosom

»Zaradi oteženih okoliščin poslovanja ne načrtujemo izplačila božičnice in/ali 13. plače,« so za Mariborinfo odgovorili iz Snage.

Bodo pa svojim zaposlenim ob prihajajočih praznikih namenili manjšo pozornost v obliki uporabnega darila. Izplačilo božičnice ali 13. plače pa v Snagi tako ni bilo planirano, ne glede na koronakrizo.

Sicer pa priznavajo, da tudi koronakriza vpliva na njihovo poslovanje, saj je veliko pravnih subjektov, kot so podjetja, šole, vrtci, gostinci, frizerji, zaradi prepovedi ali omejevanja svojih dejavnosti začasno odpovedalo tudi storitev odvoza odpadkov. Tako v obdobju marec - maj in oktober - november beležijo izpad prihodka v višini 138.500 evra.

Dravske elektrarne Maribor zaposlenim nagrade za poslovno uspešnost

V družbi Dravske elektrarne Maribor so za Mariborinfo razkrili, da »tudi letos 13. plače ali božičnice ne bo izplačana. V skladu z internimi akti bo namreč zaposlenim v decembru 2020, enako kot lani, izplačana nagrada za poslovno uspešnost v višini 645 evrov bruto na zaposlenega«.

Do nagrade za poslovno uspešnost so upravičeni vsi zaposleni, razen članov poslovodstva, in sicer v enakem znesku, če so bili zaposleni v družbi celo leto. Če so se družbi pridružili med letom, so upravičeni do sorazmerne višine navedenega zneska. 

»Epidemija oziroma pandemija koronavirusa na poslovanju Dravskih elektrarn Maribor ni pustila znatnejših posledic. Ves čas smo se zavedali pomembnosti naše dejavnosti( proizvodnje električne energije) za celotno družbo. Nenazadnje sta ugodna hidrologija in visoka pripravljenost naših proizvodnih objektov omogočili, da smo v petek, 30. oktobra, dosegli načrtovano proizvodnjo letošnjega leta,« so še dodali.

V Elektro Maribor dogovora še ni, kaj pa v Talumu?

Z mariborskega podjetja Elektro Maribor so na vprašanja Mariborinfo odgovorili, da »dogovor s socialnim partnerjem o izplačilu ob zaključku leta v družbi Elektro Maribor v skladu s Podjetniško kolektivno pogodbo še ni sklenjen, zato ni moč podrobneje odgovoriti na vprašanje.«

V Talumu je bil sicer v začetku leta s sindikatom sklenjen dogovor o plačilu za poslovno uspešnost za letošnje leto. Glede na izredno zahtevne razmere pa je, kot so zapisali v družbi, ta trenutek še prezgodaj napovedovati realizacijo dogovora, poroča STA.

Kako je v Perutnini Ptuj?

»Tudi naše poslovanje v letu 2020 so krojili izzivi koronakrize, ki vplivajo na doseganje načrtovanih rezultatov. Izplačilo božičnice je sicer utečena praksa v Perutnini Ptuj in zavedamo se, da so naši sodelavci ključni, da poslovanje v teh izjemnih časih uspešno obvladujemo. Zato smo sodelavcem že tekom leta izplačali vse, kar smo imeli sklenjeno v dogovoru s sindikatom za letošnje leto,« so pojasnili za Mariborinfo.

Pošta Slovenije zaposlenim namenja dodatek za povečanje obseg dela

Zaposleni v Pošti Slovenije bodo v skladu z določili kolektivne pogodbe prejeli nagrado oziroma dodatek za bistveno povečanje obseg dela v povezavi s pogoji covida-19.

S Pošte Slovenije so še odgovorili, da je »tako kot v mnogih drugih gospodarskih družbah, tudi v Pošti Slovenije epidemija covida-19 v veliki meri vpliva na letošnje poslovanje Pošte Slovenije, zaradi velikega upada pisemskih pošiljk in storitev iz poslovne mreže. Po drugi strani beležimo izjemen porast paketov, vendar višji prihodki iz tega naslova zaenkrat še ne odtehtajo upada prihodkov iz naslova pisemskih storitev in poslovne mreže.« 

Čisti prihodki od prodaje so bili v prvih devetih mesecih  v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta nižji za 3,2 milijona oziroma 1,8 odstotka. Pošta Slovenije je v prvih devetih mesecih dosegla pozitivni poslovni izid, vendar je bil nižji kot v enakem obdobju leta 2019, ko je dosegla čisti dobiček v višini 5,8 milijona.  

Zavarovalnica Sava z nagradami v višini dobrega tisočaka bruto, kaj pa Nova KBM?

»Vsi zaposleni v Zavarovalnici Sava bodo v mesecu decembru prejeli nagrado za poslovno uspešnost v višini 1100 evrov bruto. Za podajanje ocene o vplivu koronakrize je še prezgodaj,« so razkrili na zavarovalnici.

Na račun poslovne uspešnosti pa bodo nagrajeni zaposleni v Novi KBM, kjer pa zneska ne razkrivajo. 

Farmacevtska podjetja z najvišjimi božičnicami

V podjetju Krka bodo zaposleni prejeli božičnico v isti vrednosti kot lani, in sicer 1700 evrov bruto. Tudi v Leku bodo izplačali božičnico, in sicer v višini 1350 evrov bruto.

Preverili smo še, kako je z največjimi slovenskimi trgovci. S podjetja Mercator so sporočili, da »sklep o izplačilih ob koncu leta še ni bil sprejet«.

V podjetju Spar Slovenija nagrade za zaposlene višje kot lani

S podjetja Spar Slovenija so odgovorili, da so »zaposleni in njihovo zadovoljstvo na prvem mestu, saj se zavedamo, da prav vsak od njih predstavlja pomemben del celote, ki omogoča uspešno poslovanje. Vsi zaposleni so tako že skozi leto deležni številnih ugodnosti, s katerimi ustvarjamo spodbudno in prijazno delovno okolje. Kot vsa leta doslej bodo tudi v letošnjem predbožičnem času otroci zaposlenih prejeli Miklavžev paket presenečenja, za zaposlene pa smo kot običajno pripravili nagrade ob koncu leta.«

Dodali so še, da sta imeli »prizadevnost in odgovornost naših zaposlenih v luči letošnjih izrednih razmer še toliko večji pomen, zato bodo nagrade za zaposlene, ki so bili v teh razmerah najbolj odgovorni in prizadevni, višje kot lani

Sicer pa generalno gledano v Spar Slovenija v letošnjem letu ne beležijo upada prodaje glede na preteklo leto, beležijo pa znatno povečanje prodaje v spletni trgovini Spar Online. V času epidemije so prednosti spletnega nakupovanja prepoznali tudi tisti potrošniki, ki so prej nakupovali le v fizičnih trgovinah.

Podjetje Hofer za poslovno uspešnost nagrade v višini 450 evrov bruto

»Poleg nadpovprečnega plačila v trgovski panogi bodo naši zaposleni tudi letos prejeli nagrado iz poslovne uspešnosti. Našim sodelavcem sicer skozi celotno leto nudimo številne ugodnosti, s katerimi želimo ustvarjati spodbudno in prijazno delovno okolje. Med drugim bodo otroci naših zaposlenih tudi letos prejeli praznično darilo, ki jim ga namenja dedek Mraz,« so povedali.

Razkrili so, da bo »nagrada za zaposlene izplačana v višini 450 evrov bruto. Koronakriza je na izplačilo božičnice vplivala tako, da smo poleg 240 evrov bruto, ki bi jih sicer namenili božičnici, prišteli še 210 evrov, kar predstavlja nagrado za delo v času epidemije ter dodatek, ki bi ga sicer namenili novoletnemu druženju in teambuildingu, ki pa sta bila zaradi epidemioloških razlogov letos odpovedana. Ob tem bi želeli dodati, da bo višje vodstvo bo del svoje božičnice letos namenilo Botrstvu.«

Poslovanje poteka skladno z načrti glede na omejitve, ki izhajajo iz sprejetih odlokov, ki jih pri Hoferju dosledno upoštevajo. Ob tem lahko dodajo, da bodo imeli sprejeti ukrepi vsekakor opazen vpliv na poslovanje.

Tudi v Lidlu nagrade za poslovno uspešnost v višini 410 evrov bruto

V Lidlu Slovenija ne bodo izplačali božičnice, pač pa bodo zaposleni ne glede na situacijo s koronavirusom, ki bo imela vpliv na njihovo poslovanje, enako kot lani prejeli nagrado za poslovno uspešnost.

»Vrednost nagrade, ki bo na bančne račune zaposlenih izplačana v decembru, znaša 410 evrov bruto. Znesku bomo prišteli še 30 evrov bruto, kar je načrtovan znesek za novoletno zabavo, ki letos žal odpade,« so še razkrili.

Spomnili so še, da je podjetje »poleg izplačila za poslovno uspešnost ter dodatkov zaradi koronavirusa v skladu z zakonom, samoiniciativno konec marca še pred sprejetjem zakona o kriznem dodatku, zaposlenim v prodaji, skladišču in blagovnem načrtovanju, izplačalo poseben enoten dodatek 200 evrov bruto, zaradi doprinosa v krizni situaciji«.

S spleta

Komentarji (5)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
SLO (nepreverjen)

Zelo zanimivo opravičilo so navedli v Mb vodovodu. Razlog (za butalce) je, da je veliko zapadlih terjatev in večje število obolelih?! Zanima me, če bodo dali božičnico delavcem potem, ko bodo izterjali te terjatve? Mislim da ne, da se potem to kao pozabi. Tudi večje število obolelih ne more biti razlog k temu saj niso zaposlili nobenega novega delavca?! Če jim delavci nasedajo je pač njihova stvar. Podobni ali še večji manipulatorji so v Mercatorju. Božičnico dobijo, da se lahko komaj omeni a prodaja se jim je povečala na prejšnje leto okoli 20%. Oni se pač izgovarjajo, da morajo kriti stare grehe a v to močno dvomim! Seveda si to dovolijo, če delavci na te razloge ne reagirajo v svojo korist.

Navijac (nepreverjen)

Farmadent?
Livarna?
Henkel?
Trgovine Jager?

kkku (nepreverjen)

COMTRADE tudi nikoli in nikdar ne izplaca bozicnice, hvalijo pa se z miljonskimi posli. Zaposleni dobijo majce, kar je totano norcevanje. Lahko jih je sram!!!

Huek (nepreverjen)

Najbolj me zbode zapis Pošte Slovenije. Ne vem če kdo bolje živi v teh časih, kot ravno pošta, vendar ima isto lopovsko in lažnivo vodstvo kot Sij. Gledajo kako bi čimveč pograbili v svoj žep!

TABORČAN (nepreverjen)

treba bo na ulico mi navadni damo največ vredni pa ama ništa naj se najde en matija gubec spet enkrat pa da nardimo en pošten ruker po tej naši zemljici

Starejše novice