Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitvi o finančni podpori dveh projektov, katerih namen je obnovitev naravnih habitatov.

Za projekta v višini dobrih 6,7 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 5,3 milijona evrov.

Pri projektu Vizija Pohorje 2030 gre za izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij, iskanje rešitev za trajnostni razvoj Pohorja in usmerjanje prostočasnih aktivnosti v naravi.

Z varstvenimi ukrepi na terenu se bo zagotovilo ustrezno upravljanje s šestimi habitatnimi tipi ter izboljšalo ohranitveno stanje habitata za šest živalskih vrst - alpski kozliček, veliki pupek, hribski urh, vejicati netopir, mali podkovnj, divji petelin.

Nadgradilo se bo tudi izobraževalno – interpretacijske vsebine z namenom osveščanja prebivalstva o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000 in odnosa narava - človek na projektnem območju skozi stoletja. 

Vrednost projekta znaša dobrih 2,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 1,7 milijona evrov

Namen projekta obnovitve mokrotnih habitatov ob Muri pa je izboljšanje življenjskih pogojev tamkajšnje flore in favne.

V okviru projekta se bo obnovilo rečno dinamiko, vodni habitat, poplavne gozdove in mokrotna travišča, zagotovilo se bo varovanje pomembnih delov habitatov območja Natura in vzpostavilo informacijske centre, učne poti ter interpretacijske poligone.

Vrednost projekta znaša slabih 4,6 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 3,6 milijona evrov.

S spleta

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Kritik (nepreverjen)

Preden bodo naselili alpskega kozlička veliki pupek, hribski urh, vejicati netopir, mali podkovnj, divji petelin.....morajo odstraniti sedanje habitate ; KTM,YAMAHA,HONDA,....in njihove voznike ,ki so uničili Pohorje ! Tudi kolesarje je potrebno socializirati in jih nadzorovati -Down-Hill predvsem .

Starejše novice