Slika je simbolična.
V občini Hoče – Slivnica bodo gradili južno cesto, z deli naj bi pričeli v prvi polovici prihajajočega leta.

Naj spomnimo, občina Hoče - Slivnica se je odzvala na razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter aprila letos oddala vlogo za pridobitev sofinancerskih sredstev za ureditev in izgradnjo južne ceste v industrijsko cono I11

Občini je bilo odobreno sofinanciranje v višini 1,3 milijona evrov, celotna vrednost projekta pa znaša 3,6 milijona evrov. Sredstva bodo zagotovljena s strani Evropske unije, in sicer iz sklada načrta za okrevanje in odpornost.

Kakšen je namen projekta?

Namen projekta je ureditev južne ceste v industrijsko cono in razširitev cone. Z izvedeno investicijo bo zagotovljen večji pretok prometa tako znotraj cone kot tudi v neposredni bližini. 

Cona bo na ta način pridobila na pomenu strateške lege v prostoru, s tem pa postala privlačnejša za morebitne nove vlagatelje.

Področje je regionalnega pomena, z izvedbo projekta pa se bo zagotovila vsa nujno potrebna infrastruktura, ki bo omogočala normalno delovanje, zagotavljala pa bo tudi pogoje za razvoj majhnih in srednjih podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. 

Izgradnja južne ceste v industrijsko cono I11 – II. faza ‒ je pomembna tudi s širšega družbenega stališča, saj želi trajno ohranjati in obnavljati prebivalstvo, ob tem pa stremi k skladnejšemu regionalnemu razvoju, zagotavljanju optimalnih pogojev za zdravje, izboljšanju gospodarjenja s prostorom ter integraciji okoljevarstvenih meril in gospodarske rasti.

Z omenjenim projektom in tudi vsemi podobnimi želi občina zagotoviti izboljšanje kakovosti življenja in bivanja vsem, ki živijo na tem območju, in to na vseh področjih.

Kaj vse zajema predvidena obnova?

Predvidena preureditev zajema rekonstrukcijo obstoječe JP 880522 in ureditev JP 880511 v dolžini 181 metrov, hkrati pa ureditev prehodov za pešce in kolesarje ter ureditev mešanih površin in zelenih otokov.

Občina Hoče - Slivnica je v decembru 2022 že podpisala pogodbo o dodelitvi sredstev za izvedbo mehanizma za okrevanje in odpornost, sedaj pa je predvsem osredotočena na pripravo vse potrebne dokumentacije za objavo javnega razpisa za izbiro izvajalca del.

 Z izvajalskimi deli želijo pričeti v prvi polovici leta 2023, predviden zaključek celotne investicije pa je konec leta 2025.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice