Mariborski mestni svet se bo v ponedeljek sestal na izredni seji. Na mizi bo odlok o ustanovitvi podjetja Mestne nepremičnine.

Mestna občina Maribor bo ustanovila enoosebno družbo Mestne nepremičnine, družba z omejeno odgovornostjo. Kot izhaja iz odloka o ustanovitvi podjetja, ki ga predlaga župan Saša Arsenovič, gre za družbo, ki bo kupovala nepremičnine, ki so v javnem interesu.

Zaradi zagotavljanja osnovnega kapitala v družbi, bo Mestna občina Maribor v proračunu morala zagotoviti 550.000 evrov. Na podlagi prevzetega in vplačanega osnovnega vložka ustanoviteljica, torej mariborska občina, pridobi 100-odstotni poslovni delež.

»Družba bo z nepremičninami upravljala, na način, da bo skrbela za pravno in funkcionalno urejenost, investicijska vzdrževalna dela, priprava, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa, oddajanje v najem, dajanje stvarnega premoženja v uporabo in podobno,« izhaja iz gradiva, ki ga te dni listajo mestni svetniki. 

Ustanovitev podjetja mora potrditi mestni svet, ki se bo s tem ukvarjal na izredni seji v ponedeljek. Posel s stavbno pravico na tržnici bi v tem primeru po ocenah župana lahko bil izpeljan najkasneje v začetku prihodnjega leta.

Kot smo poročali, namerava mestna občina kupiti trgovske prostore na tržnici, mlečno-mesni paviljon, gostinske lokale in garažno hišo z več kot 250 parkirnimi mesti na isti lokaciji.

Denar za nakup stavbne pravice se bo po ocenah župana poplačal iz najemnin, ki jo plačujejo uporabniki kompleksa. Za posel imajo zaenkrat podpisano predpogodbo, z bankami se pogajajo za posojilo za večletno odplačevanje nakupa, prvi pogoj pa je ustanovitev javnega podjetja Mestne nepremičnine, prek katerega bodo izvedli nakup stavbne pravice.

Prek (ne še) na novo ustanovljenega podjetja pa bi županstvo poskušalo kupiti tudi Gostilno Pri treh ribnikih v Mestnem parku.

Ekonomska utemeljitev v predlogu odloka v prvi obravnavi: Z najemninami županstvo načrtuje za okoli 266.268 evrov prihodkov letno.

Kupnina za stavno pravico na tržnici znaša 2,5 milijona evrov, če se posel izvede do 31. decembra 2019, in 2,54 milijona evrov, če se posel izvede do 31. januarja 2019. Kupec, torej Mestne nepremičnine, prevzame vse najemne pogodbe - trgovina Hofer, DM, ribarnica in Snaga. S Snago je po besedah mestne občine potrebno skleniti novo najemno pogodbo. Kupec prevzame tudi najemne pogodbe iz naslova dolgoročnega parkiranja.

Na prihodke računajo tudi iz naslova urnega parkiranja. Mesečni prihodki iz naslova najemnin naj bi zadostovali za poplačilo kredita.

Kupnina za Gostilno Pri treh ribnikih pa znaša 495.000 evrov, pri čemer bo morala družba Mestne nepremičnine 50.000 evrov kupnine plačati v letošnjem letu, ostalo zapade naslednje leto.

Nepremičnina bo, kot izhaja iz gradiva, imela najemnika - Terme Maribor. Najemna pogodba bo sklenjena do 31. oktobra 2020, nato je predvidena prenova nepremičnine in oddaja nepremičnine najemniku preko razpisa. 

Terme Maribor bodo za najem odštele 1900 evrov mesečno.

Nepremičnino bo novoustanovljena družba kupila preko lastne participacije, ki se bo izplačala iz osnovnega kapitala družbe, preostanek nameravajo pokriti s kreditom.

Družba Mestne nepremičnine bo ustanovljena v obliki družbe z omejeno odgovornostjo za nedoločen čas, edina ustanoviteljica je Mestna občina Maribor. V odloku je še določeno, da se dejavnosti družbe financirajo s sredstvi, ustvarjenimi z lastnim poslovanjem in iz drugih virov.

Odlok predvideva dvotirni sistem upravljanja, pri čemer so organi družbe ustanoviteljica kot edini družbenik, direktor in nadzorni svet, v katerem bo mandat članov veljal štiri leta.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice