Gradbena dela se bodo pričela konec letošnjega oziroma v začetku prihodnjega leta, in sicer z rušenjem trenutnega objekta. 
Z današnjim dnem ima Mestna občina Maribor zagotovljeno državno sofinanciranje gradnje in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za Center Rotovž.

Mestna občina Maribor je z današnjim dnem pridobila pravnomočno dovoljenje za gradnjo Centra Rotovž - inovativnega centra, usmerjenega k promociji knjige, izobraževanja, kulture in digitalizacije.

Prav tako je Vlada Republike Slovenije na današnji seji uvrstila gradnjo centra v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024 in tako zagotovila delno sofinanciranje projekta, so sporočili iz občine.

Projekt Center Rotovž v vrednosti 25 milijonov evrov bo v 50 odstotkih financiran s strani proračuna ministrstva za kulturo. Mestna občina Maribor pa je v proračunih 2021 in 2022 (kasneje tudi 2023) rezervirala sorazmerni delež sofinanciranja glede na zastavljeno časovnico gradnje.

Kako bodo potekala dela?

Gradbena dela se bodo pričela konec letošnjega oziroma v začetku prihodnjega leta, in sicer z rušenjem trenutnega objekta. 

Gradnja novega objekta bo sledila takoj za tem. Mestna občina Maribor bo tako za rušitev kot gradnjo pripravila skupno javno naročilo predvidoma še ta mesec.

Z nastopom nove mestne uprave leta 2018 se je obudila in nadgradila ideja o razširitvi mestne knjižnice v centru mesta ter zasnovi skupnega prostora, kjer bi se prepletale različne kulturne vsebine. 

Tik pred izvedbo je oživitev Rotovškega trga preko povezujočih se vsebin in programov Mariborske knjižnice, Umetnostne galerije Maribor in Artkina, ki bo tvoril skupni kreativni, kulturni izobraževalni medgeneracijski prostor. 

Tu bo zrasel inovativni center, usmerjen k promociji knjige, izobraževanja, kulture in digitalizacije.

Na območju nekdanje restavracije Rotovž je planiran Art kafe, ki bo ponujal oddih in okrepitev za vse obiskovalce in mimoidoče.

Nov objekt je podjetje Medprostor – Arhitekturni atelje projektiralo tako, da je njegova univerzalna raba maksimalno omogočena. Osrednji družabni prostori predstavljajo stične točke vseh programov. 

Največji del objekta, namenjen povezovanju vseh programov, je multimedijski prostor, ki se lahko preuredi v prireditveni prostor za večje število obiskovalcev. Ta se nahaja v kleti objekta in je oblikovan kot amfiteater. 

Druga skupna točka so manjše učilnice oziroma ustvarjalnice, ki se bodo formirale v zahodnem traktu Rotovža. Na tem mestu se bodo izvajali različni izobraževalni programi s poudarkom na izobraževanju uporabnikov tretjega življenjskega obdobja. 

Ostali študijski programi so smiselno razporejeni po objektu, tako da se med seboj ne motijo. Novost noveliranega projekta je ukinitev uporabe obstoječega objekta Pionirske knjižnice s premestitvijo te v sam sklop novega objekta in ukinitev tehnične kleti, ki se nadomešča v najvišjih etažah obeh novih objektov, še pojasnjuje županstvo.

»Mestna občina Maribor s projektom novega kulturnega centra stremi k ohranjanju kulturne dediščine in ustrezni umestitvi novih delov objekta v staro mestno jedro, zato je že pri samem projektiranju tesno sodelovala z Zavodom za varstvo kulturne dediščine,« so zapisali.

Rotovški trg bo posodobljen tako, da bo ponovno povrnjen v stanje pred zadnjo prenovo. Projekt bo povezal mesto v dveh smereh: Glavni trg s Slomškovim trgom in Gosposko ulico z Lekarniško. 

Na nivoju trga je v skladu z natečajnim projektom predvidena rekonstrukcija arhitekturne zasnove Rotovškega trga iz leta 1960, s prepoznavno geometrijo, ki je delo arhitekta Branka Kocmuta. 

Kvalitetna tlorisna geometrija zasnove smiselno povezuje heterogeno okoliško gradnjo, odstopanja pa se pojavljajo v sami materialnosti. Ta bo bolje odgovarjala novi kletni etaži in novemu programu trga, ko bo Center Rotovž zaživel, meni županstvo.

S spleta

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
TommyHilfiger (nepreverjen)

Bravo! 💪

Starejše novice