Krst je eden najpomembnejših obredov v krščanskem izročilu, ki označuje sprejem posameznika v krščansko skupnost. Medtem ko je krstna sveča sestavni del tega verskega obreda, pa je tudi nosilec globoke simbolike in duhovnega pomena.

S svojo prisotnostjo in simboličnimi elementi predstavlja pomembno vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo posameznika, ki prejema krst.

Eden izmed ključnih simbolov pri krstu je torej krstna sveča, ki ponazarja luč vere, ki gori v človeški duši. Krst je poseben trenutek v življenju otroka, saj ga Cerkev sprejme med kristjane. 

V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali, kakšen simbol predstavlja krstna sveča ter kakšno vlogo igra pri obredu svetega krsta. 

Kaj je sveti krst?

Sveti krst je v krščanski veri prvi od sedmih zakramentov, ki jih vernik prejme v svojem življenju. Pri krstu se krščencu izbriše izvirni greh in tako postane božji človek.

Sveti krst je osnovni zakrament, ostali pa so:

 • Sveto obhajilo,
 • Sveta birma,
 • Sveta pokora,
 • Sveto bolniško maziljenje,
 • Sveto mašniško posvečenje,
 • Sveti zakon.

Glede na to, da je Sveti krst osnovni zakrament in hkrati pogoj za ostalih šest zakramentov, najprej pomislimo, da se lahko krsti samo otroke, vendar temu ni vedno tako.

Tudi odrasla oseba se lahko odloči, da bo vstopila v Katoliško cerkev in postala njena vernica. Postopek je načeloma enak, le da odrasle pred obredom čaka obdobje priprave na prejetje prvega zakramenta. 

Eden od simbolov prvega zakramenta je krstna sveča, ki jo boter med obredom prižge ob velikonočni sveči, katera simbolizira Kristusovo luč. Sveča ostane v življenju otroka kot spomin na ta dan ter kot opomin, da naj bo vedno zvest svoji veri. 

Kdo je lahko boter?

Botra pred obredom največkrat izberejo starši, ali odrasel krščenec sam, z namenom, da bo celo življenje otrokov vzor in njegova podpora v verskem življenju. Pred obredom mora duhovnik potrditi primernost botra. Največkrat je boter en, lahko pa sta tudi dva. 

Glavni pogoj, da je nekdo lahko boter je, da ima prejete zakramente krsta, obhajila in birme. Dopolniti mora vsaj 16 let in ne sme živeti izven zakonske zveze. 

Prav tako naj boter ne bi bil eden izmed staršev, saj je dolžnost botra s svojim vzorom staršem pomagati pri verski vzgoji otroka in ga na njegovi poti vere podpirati in spodbujati skozi celotno obdobje odraščanja. 

Kako poteka Sveti krst?

Obred vodi duhovnik, ki z blagoslovom vode in molitvami pripravi otroka na prejem zakramenta. Otrok je običajno oblečen v belo krstno obleko, simbol čistosti in neokrnjenosti. 

Sledi besedno bogoslužje, v katerem starši in botri izpovejo vero glede vzgoje otroka v krščanski veri. 

Po tem se otroka krsti z blagoslovljeno vodo, obred pa se zaključi s simboličnim maziljenjem z oljem in prižigom krstne sveče.

Simbolni pomen krstne sveče

Krstna sveča nosi globok simbolni pomen v krščanski veri. Luč, ki jo sveča izžareva, simbolizira Kristusa, saj predstavlja njegovo navzočnost v življenju novorojenega vernika, ki je bil prej oblečen v temo in je zdaj poklican, da živi v luči vere. 

Ta simbolizem poudarja prehod iz teme v svetlobo, iz greha v milost, iz nevednosti v modrost ter iz smrti v večno življenje.

Darila za Sveti krst

Krst je pravzaprav simbol duhovnega rojstva otroka, zato je značilno praznovanje in obdarovanje krščenca. Tako kot je primerno, da se praznuje otrokovo rojstvo, je primerno tudi, da se slavi krst. Darilo za krst naj bo tako, da bo krščenca spodbujalo na njegovi verski poti. 

Najbolj primerna darila za krst so: 

 • spominski krstni album,
 • sveto pismo,
 • verske knjige in slikanice,
 • angel,
 • kropilnik,
 • križ,
 • rožni venec.

Škofijska knjigarna ima v ponudbi veliko primernih daril za krst, prav tako pa ponuja tudi nakup krstne sveče in krstnega prtička.

Komentarji (0)

Starejše novice