Osmi protikoronski zakon prinaša dodatnih 320 milijonov evrov pomoči za blažitev posledic epidemije covida-19, iz katerega pa bodo očitno znova izviseli dijaki in študenti. Študentska organizacija Slovenije zato predlaga nekaj ključnih ukrepov.

Ključni ukrep, ki ga prinaša osmi protikoronski paket, je gotovo podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo, s katerim država pomaga podjetjem že od prve razglasitve epidemije lani spomladi. 

Omenimo lahko tudi ukrep subvencioniranja minimalne plače v prvi polovici leta 2021 in krizni dodatek v višini 200 evrov, ki ga bodo prejeli tudi zaposleni, ki ga ob decembrski plači zaradi prejema nagrade za poslovno uspešnost niso.

Širi se tudi krog upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov iz sedmega protikoronskega zakona. 

Pri oblikovanju osmega protikoronskega paketa pa se znova pozablja na eno najbolj ogroženih skupin, dijake ter študente. Študentska organizacija Slovenije zato poudarja, da ključni ukrepi, predlagani s strani organizacije, doslej niso bili vključeni v protikoronske zakone ter da vlada socialni dialog z mladimi zavrača.

Prav iz tega razloga je Študentska organizacija Slovenije pristojnima ministrstvoma ter vladi posredovala ukrepe, za katere menijo, da so nujni za lajšanje socialnega in psihičnega stanja mladih v času razglašene epidemije.

150 evrov dodatka za tuje študente in tudi polnoletne dijake

Študentska organizacija Slovenije predlaga, da se enkratno izredno izplačilo dodatka za študente v višini 150 evrov zagotovi tudi študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki študirajo v tujini, ter tujim študentom, ki študirajo v Sloveniji, kot tudi dijakom starejšim, od 18 let, ki so izpadli že v sedmem protikoronskem paketu. 

Sledi poziv k uveljavitvi ukrepa, s katerim se dijakom in študentom nameni mesečno nadomestilo za izpad dohodkov v enaki višini, kot to velja za zaposlene po pogodbi o zaposlitvi, torej 80 odstotkov povprečnega mesečnega prihodka iz naslova študentskega dela v zadnjih dvanajstih mesecih.

Študenti prav tako predlagajo rešitev oziroma sredstva za nakup opreme za vsakega osnovnošolca, dijaka in študenta, ki zaradi družinskega ali socialnega položaja ne morejo sami poskrbeti za to, v višini 600 evrov na osebo, pomoč študentom, ki živijo v najemniških stanovanjih, in sicer za plačilo najemnine za čas trajanja epidemije in izobraževanja na daljavo, poleg tega pa študenti predlagajo za trenutno študijsko leto zagotovitev dodatnega študijskega leta oziroma avtomatsko podaljšanje statusa študenta.

Dvig štipendij in boljše koriščenje študentske prehrane

Študentska organizacija Slovenija predlaga še dvig državnih štipendij za 75 odstotkov kot tudi za Zoisove štipendiste in možnost koriščenja štirih subvencij na dan in več, ko gre za subvencionirano študentsko prehrano in dvig subvencije obroka na 2,91 evra.

Zahtevajo tudi zagotovitev študentske prehrane za študente, ki se nahajajo izven kraja, kjer se izvajajo javno veljavni višješolski ali visokošolski študijski programi in nudijo subvencionirana študentska prehrana.

Predlog izhaja iz dejstva, da obstajajo študenti, ki kljub situaciji študija na daljavo nimajo zagotovljenega subvencioniranega toplega obroka, saj bivajo v kraju, kjer se ne izvaja veljavni višješolski ali visokošolski študijski program. V primerjavi s študenti, ki tam bivajo, se taki študenti nahajajo v neenakem položaju.

Obenem odločevalce ponovno pozivajo, da mlade vključijo v socialni dialog, znotraj katerega lahko skupaj oblikujejo učinkovite in zaupanja vredne ukrepe.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice