SDS, SMC, NSi in DeSUS so koalicijsko pogodbo že podpisale. Trinajst strani dolga pogodba določa način delovanja koalicije, usklajevanje parteric in po resorjih že napoveduje nekatere ključne ukrepe vlade.

Koalicija se znotraj dokumenta zavezuje k stanovanjski shemi za mlade družine in gradnji najemniških stanovanj. Poleg tega želijo s sedežem v Mariboru ustanovitvi Slovenski demografsko-pokojninski sklad. Prav tako pa naj bi imel sedež v Mariboru tudi vladni urad za demografijo. V pridobljene pravice upravičencev do pokojnine ne bodo posegali, ob tem pa želijo dodatno izredno uskladiti pokojnine v višini 1,5 odstotka letno, za upokojence, ki so se upokojili do leta 2015 ob pogoju, da gospodarska rast Slovenije v letu 2020 preseže 2,5 odstotka oziroma 2,8 odstotka v letu 2021.

Napovedana je ureditev pridelave in rabe konoplje v medicinske ter industrijske namene.

Napovedujejo tudi dvig povprečnine občinam, sprva na 623,96 evra za proračunsko leto 2020, za 2021 pa na 628,20 evra. Izpostavljajo tudi reformo politike socialnih transferjev ter ponovno uvedbo brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje otroke, ki so istočasno hkrati vključeni v vrtec. Med cilji je tudi uvedba univerzalnega otroškega dodatka.

Na področju varnosti predvidevajo postopno uvajanje naborniškega sistema in šestmesečnega vojaškega roka, ureditev razmer v policiji in dosledno spoštovanje azilnega postopka. Na drugi strani želijo uresničiti odločbo ustavnega sodišča glede enakopravnega financiranja osnovnih šol in hkrati predvidevajo dograditev sistema financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Ponovno urejanje zdravstva

Koalicijska pogodba želi ponovno urediti področje zdravstva, kjer koalicijski partnerji izpostavljajo zagotovitev dodatnih sredstev iz javnih in drugih virov za dolgoročno finančno vzdržno in stabilno financiranje zdravstvenega sistema in dolgotrajne oskrbe ter učinkovite ukrepe za skrajševanje čakalnih vrst z vključevanjem vseh kadrovskih virov.

Med zavezami je tudi sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi ter prenova zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju s spremembo delovanja in upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in s preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Na področju zunanje politike napovedujejo med drugim podporo državam Zahodnega Balkana pri nadaljnji integraciji v evroatlantske povezave.

Med konkretnejšimi projekti je denimo uveljavitev e-vinjete in preučitev možnosti prenosa 2TDK in gradnje drugega tira na Slovenske železnice ter dokončanje domov za starostnike Vrtojba in Osilnica ter najmanj 5 novih domov za starejše.

Kot je v uvodu dokumenta navedeno, koalicijska pogodba temelji na načelih enakopravnosti in partnerstva ter prevzemanja odgovornosti za upravljanje z državo v skladu z voljo volivcev, ustavnimi vrednotami ter pravicami in odgovornostmi, določenimi v koalicijski pogodbi. Zavezujejo se, da bo koalicija v ospredje postavljala vse tisto, kar nas v Sloveniji združuje in povezuje, ter zagovarjala sodelovanje na podlagi pripravljenosti delati za skupno dobro.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice