Bi lokalne vinjete resnično povzročile zmedo pri voznikih?

Ministrstvo za infrastrukturo je družbi DARS podalo pobudo za preučitev možnosti uvedbe nove vrste vinjete, s katero bi uporabnik lahko uporabljal cestninsko omrežje na določenem območju, za razliko od trenutnega vinjetnega sistema, ki zajema vse avtoceste ter večino hitrih cest.

Na javnem razpisu za izdelavo študije sta bila izbrana v skupnem nastopu IPMIT in Prometno-tehniški inštitut ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo. V fazi izdelave sta analizirala prometne podatke, z namenom ocenitve odziva voznikov na morebitno uvedbo lokalnih vinjet. Izvedla sta tudi anketiranje s terenskim raziskovanjem ter računalniško podprtim spletnim anketiranjem.

Kaj razkriva študija

Z analizo podatkov o prometu so najprej ugotavljali, na katerih odsekih avtoceste prihaja v konicah do zgostitve prometa ter zato potencialno do preusmeritve na vzporedno cesto ter posledično manjše prodaje vinjet. Rezultati analiz kažejo, da so potovalni časi na vzporednih cestah precej daljši kot po avtocestah. Izdelovalca študije zato ugotavljata, da obstaja možnost, da bi se v primeru uvedbe lokalnih vinjet del prometa iz vzporedne ceste preusmeril na avtocesto. To še posebej velja za območje Ljubljane, Maribora, Celja, Kranja in Obale.

Izdelovalca študije sta ocenila, da bi v najboljšem primeru prihodki od prodaje vinjet znašali približno 167 milijonov evrov, kar je precej manj kot v letu 2015, ko je bil prihodek skoraj 197 milijonov evrov. V primeru, da bi se uvedle lokalne vinjete, bi nastali še dodatni stroški z označevanjem območij ter stroški tiskanja vinjet. Avtorja študije sta mnenja, da bi lokalne vinjete povzročile zmedo med vozniki. Po njunem mnenju bi se povečale tudi kršitve in zlorabe.

Zavračajo uvedbo lokalnih vinjet

Končna ugotovitev študije o preučitvi možnosti uvedbe lokalnih vinjet so pokazale, da bi se prihodki od prodaje vinjet v tem primeru zmanjšali vsaj za 15 odstotkov, v skrajnem primeru pa skoraj za 30 odstotkov. Izdelovalca študije sta povedala: »Na osnovi vseh ugotovitev zato uvedbe lokalnih vinjet ne predlagamo«.

Družba DARS trenutno s cestninskimi prihodki odplačuje kredite zgolj glavnic v višini 2,5 milijarde evrov, ki so bile najete za zgraditev in obnovo avtocest. Njihovo stališče je, da uvedba novih vinjet nikakor ne sme vplivati na zmanjšanje prihodkov od prodaje vinjet. Povedali pa so tudi, da niso pristojni za odločanje in spreminjanje cestninskega sistema, za to je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo in Vlada RS, DARS je zadolžen le za njegovo izvedbo.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice