Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je danes na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2022/2023.

Vrednost razpisa za Zoisovo štipendijo znaša 3,5 milijona evrov, nanj pa se lahko prijavijo tako obstoječi štipendisti, kot tudi tisti, ki Zoisove štipendije še niso prejemali.

Kdo lahko prejema Zoisovo štipendijo?

Zoisova štipendija se dodeli najuspešnejšim kandidatom, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje.

Študenti in dijaki, ki si želijo Zoisovo štipendijo, morajo izkazati vsaj en ustrezen izjemni dosežek in hkrati dosegati zahtevan šolski oziroma študijski uspeh, so zapisali v skladu.

Pod izjemne dosežke, ki so ustrezni za pridobitev Zoisove štipendije, se štejejo izjemni dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih, na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, raziskovalnega dela, nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni, objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka in umetniško ali drugo delo.

Kdo lahko prejema Zoisovo štipendijo?

Za dijake je kriterij glede izjemnega šolskega uspeha najmanj 30 točk pri splošni maturi ter najmanj 21 točk pri poklicni maturi ali primerljivo število točk pri mednarodni maturi.

Povprečna ocena pa mora biti najmanj 4,1 v tistem letniku srednje šole, v katerega je bil vlagatelj nazadnje vpisan. Če dijak uveljavlja uspeh zaključnega razreda osnovne šole, mora ta ocena znašati najmanj 4,70.

Študenti pa morajo imeti povprečno oceno najmanj 8,5 v zadnjem študijskem letu višješolskega ali visokošolskega študija, v katerem so opravljali študijske obveznosti.

Za uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v generaciji se šteje uvrstitev študenta med najboljših pet odstotkov v generaciji vseh študentov posameznega letnika posameznega študijskega programa.

Vrednost Zoisove štipendije

Koliko pa pravzaprav znaša Zoisova štipendija, ki jo lahko za izjemne dosežke dobijo študenti in dijaki?

Osnovna Zoisova štipendija za dijake znaša 128,90 evra, za tujino pa 257,80 evra. Dodatek za bivanje v tujini znaša še 85,93 evra, dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami pa 54,71 evra.

Osnovna štipendija za študente pa znaša 150,38 evra ter za tujino 300,77 evra. Dodatek za bivanje znaša 85,93 evra, dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami pa 53,71 evra.

Javni razpis, vloga in ostali obrazci za dodelitev Zoisove štipendije so na voljo na spletni strani www.srips-rs.si in v poslovnem času na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Rok za oddajo vlog za pridobitev štipendije za dijake je 9. september, za študente pa 10. oktober. Vlogo za nadaljnje prejemanje morajo dijaki oddati do 31. avgusta, študenti do 30. septembra.

Letošnja novost je elektronska vloga, ki jo lahko prosilci oddajo preko portala Moja eUprava.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice