November je mesec preprečevanja zasvojenosti. Zasvojeni smo lahko tudi s tehnologijami.

Redna uporaba sodobnih digitalnih tehnologij vpliva na navade in način življenja odraslih in tudi mladostnikov, na preživljanje prostega časa ter pojavljanje novih izzivov in težav na področju zdravja in z zdravjem povezanih vedenj, opozarjajo v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. 

Po podatkih mednarodne raziskave Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju (HBSC 2018), v katero je bilo poleg ostalih področij zajeto tudi področje digitalnih tehnologij, je več kot polovica, natančneje 64,3 odstotka 11-, 13-, 15- in 17-letnikov vsaj enkrat dnevno ali pogosteje v spletnem stiku s svojimi dobrimi prijatelji. Manj kot polovica, približno 40 odstotkov pa je v stiku s prijatelji iz širšega kroga in z drugimi osebami, na primer starši, brati in sestrami, sošolci ter učitelji.

Na spletu lažje spregovorijo o težavah

Približno petina mladostnikov, vključenih v raziskavo, se o svojih skrivnostih in občutkih lažje pogovarja na internetu kot pa v živo. Mladi sodobne digitalne tehnologije uporabljajo v različne namene in za različne aktivnosti, mednje sodi tudi igranje iger in uporaba spletnih socialnih medijev oziroma družbenih omrežij. 

Približno petina mladostnikov je poročala, da igrajo igre vsak dan ali skoraj vsak dan. Na dan, ko so mladostniki igrali igre, jih je malo manj kot polovica temu namenilo od dve do tri ure ali več svojega časa, med njimi pa je bilo več fantov kot deklet. 

Desetina mladostnikov kaže znake zasvojenosti

Prekomerna in problematična uporaba digitalnih tehnologij lahko negativno vpliva na različna področja mladostnikovega življenja in zdravja, lahko se razvije v različne oblike zasvojenosti, med katerimi sta pogostejši zasvojenost z video, računalniškimi oziroma spletnimi igrami in s spletnimi socialnimi mediji. 

Približno desetina mladostnikov, starih 11, 13, 15 in 17 let, je na lestvici zasvojenosti z igrami pritrdilno odgovorilo na pet ali več trditev, kar kaže na prisotnost znakov zasvojenosti. Med njimi je več fantov kot deklet. 

Malo manj kot desetina mladostnikov je na lestvici problematične uporabe spletnih socialnih medijev pritrdilno odgovorila na pet ali več od devet trditev, kar kaže na prisotnost težav ali znakov problematične uporabe. Odstotki so višji med dekleti kot fanti in med 15-letniki.

Pretirano igranje se odraža tako na počutju kot na vedenju

Pogosto in dolgotrajno igranje on-line iger lahko vpliva na fizično zdravje in vedenje, kot so na primer bolečine v mišicah, prehranjevalne navade in spanje, privede pa lahko tudi do psiholoških in čustvenih težav, recimo znižane samopodobe, težav z ohranjanjem pozornosti, socialne anksioznosti in se lahko kaže v slabšem šolskem uspehu. Zato je zelo pomembno, da se otroci dovolj družijo z vrstniki tudi v živo, da so fizično aktivni in da dovolj spijo, poudarjajo v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. 

Otroke, mlajše od dveh let, proč od zaslonov

Problematična uporaba sodobnih tehnologij postaja pomembno javnozdravstveno področje, mnenja raziskovalcev o vplivu sodobnih digitalnih tehnologij na mladostnike so različna in celo nasprotujoča si, zato je nadaljnje celostno raziskovanje smiselno in potrebno. Poleg tega pa so ključni tudi preventivni programi in programi krepitve duševnega zdravja, samopodobe, spodbujanja gibanja, druženja, razvijanje čustvene inteligentnosti, spodbujanje ustvarjalnosti in igre. 

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice