Dijaki, ki opravljajo splošno maturo, se bodo danes testirali, jutri pa pisali esej iz slovenščine. Okuženi s koronavirusom bodo morali čakati na jesenski rok.

V torek, 4. maja, bo v slovenskih gimnazijah 6624 dijakov pisalo prvo dejanje letošnjega zrelostnega izpita, esej iz materinščine, ki jim bo prinesel polovico ocene pri tem predmetu. 

Poklicna matura in osrednji del splošne mature pa se začneta v soboto, 29. maja, s pisnim izpitom iz angleščine.

Letos je na maturo prijavljenih nekaj več kot 17.000 dijakov in dijakinj, od tega okoli 7180 na splošno maturo in nekaj več kot 10.620 na poklicno.

Kako bo potekalo pisanje mature

Dijaki bodo v šolo vstopali posamično in z maskami. Kot zahteva veljavni odlok, jih bodo na letošnji maturi imeli tudi med pisanjem izpitov.

Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča, naj šola uredi talne označbe za vzdrževanje želene medosebne razdalje, prav tako svetujejo talno označitev koridorjev na hodnikih in v učilnicah, da bodo dijaki lahko ves čas ohranjali primerno razdaljo. 

Matura je letošnje šolsko leto dodatno prilagojena

Jutri bodo pri razpravljalnem eseju dijaki lahko izbrali en roman ali oba. Konec maja, ko se bo matura nadaljevala in začela poklicna matura, bodo pri matematiki lahko imeli kalkulator in več formul, pri ustnih delih bo obseg vsebin manjši za okoli 15 odstotkov.

Tako pri poklicni kot splošni maturi bodo dijaki upravičeni tudi desetodstotnega bonusa za pisne dele, ki jih ne bodo rešili.

Dijaki s pozitivnim PCR-testom

Tisti, ki bodo zboleli oziroma bodo imeli pozitiven izvid PCR-testa, morajo takoj obvestiti vodstvo šole in slediti navodilom glede prekinitve mature. 

Za uveljavljanje pravic iz maturitetnih predpisov mora kandidat v 24 urah od pridobitve izvida vložiti vlogo na državno komisijo za maturo. 

Tudi letos bodo tem omogočili, da bodo maturo opravljali jeseni, kar se bo štelo za spomladanski rok. To je pomembno predvsem za tiste, ki se vpisujejo na fakultete z omejitvijo vpisa, saj jih bodo fakultete »počakale«.

Dijaki v karanteni

V zadnjih tednih so na podlagi mnenja svetovalne skupine ministra za zdravje poskrbeli, da bodo maturo lahko pisali tudi dijaki v karanteni. 

Iz srednjih šol poročajo, da bodo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in protokol za te dijake upoštevali, nekaj težav je le s priporočenimi ločenimi vhodi, saj jih večina šol nima toliko.

Dijaki, ki jim je v času opravljanja mature predpisana karantena, bodo to lahko prekinili in k pisanju pristopili z negativnim izvidom PCR-testa, a ne starejšim od 24 ur.

Na ministrstvu za izobraževanje tem dijakom predlagajo, naj test opravijo danes, v ponedeljek, po deveti uri dopoldan, pri vstopnih točkah za testiranje naj bi jih obravnavali prednostno.

Test bo zanje brezplačen, potrebovali bodo le potrdilo šole, da opravljajo maturo. Zanje bo med opravljanjem izpita obvezna uporaba kirurške zaščitne maske, če bodo njihove maturitetne obveznosti trajale več kot dve uri, pa uporaba maske tipa FFP2.

Izpit bodo opravljali v ločenih učilnicah pod nadzorom učiteljev, ki so koronavirus že preboleli oziroma so bili ustrezno cepljeni, prav tako bi jim morale šole zagotoviti ločene vhode in dostop do učilnic.

Maturanti imajo prednost

Maturantom, ki bodo v času mature v karanteni, bo na podlagi mnenja strokovne skupine omogočena izjemna prekinitev karantene, vendar se bodo morali pred vsako maturitetno obveznostjo testirati s PCR-testom.

Kot je zapisano v protokolu, lahko kandidati za maturo odvzem brisa za PCR-testiranje opravijo na covidnih vstopnih točkah v kraju, kjer preživljajo karanteno. Ministrstvo za zdravje je vse izvajalce testiranja že pozvalo, da maturantom zagotovijo prednostno obravnavo.

Dijaki, ki bodo na maturo prišli iz karantene, bodo morali za pristop k izpitu pokazati natisnjen negativni izvid PCR-testa. Po protokolu lahko izvid natisnejo na vstopni točki, vendar maturant ne sme sam ponj, saj »ni dovoljeno prekinjati karantene, da prevzamejo potrdilo«.

Svetujejo, da si maturant pridobi dostop do portala zVem in si izvid natisne sam. Tisti, ki so že v karanteni, pa nimajo digitalnega kvalificiranega potrdila, do portala zVem do jutri zagotovo ne bodo mogli priti, saj je za to treba osebno obiskati upravno enoto.

Tudi zato svetujejo, naj si maturanti dostop do portala uredijo čim prej, saj med karanteno tega ne bodo mogli urejati.

Dijaki, ki bodo v karanteni, naj ne uporabljajo javnega prevoza, v šolo naj vstopajo ločeno od drugih, zanje naj bodo določeni tudi drugi prostori, nadzorujejo pa naj jih učitelji, ki so že preboleli koronavirus ali so cepljeni. Maturantom za obveznosti, ki so krajše od dveh ur, priporočajo kirurške maske, za daljše obveznosti pa maske FFP2.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice