Zaradi vnovičnih polemik v javnosti je Študentska organizacija Slovenije pojasnila, kako se beleži pokojninska (in ne delovna) doba dijakom in študentom.

V zadnjem času so se v javnosti znova pojavile polemike glede beleženja pokojninske dobe dijakom in študentom, ki opravljajo začasno in občasno delo. Tako je recimo tudi poslanec SDS Franc Breznik na Vlado naslovil poslansko vprašanje, kjer trdi, da "študenti, kljub temu da si vplačujejo prispevke za PIZ, nimajo vpisane delovne dobe." Zaradi številnih dezinformacij in nerazumevanja so se v Študentski organizaciji Slovenije odločili pojasniti postopek beleženja pokojninske dobe dijakom in študentom.

Znani morajo biti podatki za preteklo leto

Kot pojasnjujejo, to pomeni, da mora biti za točen izračun pokojninske dobe znan letni zaslužek dijakov in študentov, kar niti v teoriji ne more biti znano pred koncem tekočega leta. Ta podatek pa je zaradi obdelave podatkov, ki jih zavodu sporoča Finančna uprava Republike Slovenije znan z nekaj mesečno zamudo. Nato še mora Statistični urad Republike Slovenije izračunati in sporočiti povprečno letno plačo za preteklo leto (ki je osnova za izračun), kar prav tako stori z zamikom.

Zaradi prilagajanj informacijskega sistema novi zakonodaji je zavod imel težave pri vpisovanju podatkov v Portal Moj eZpiz. Kar pa ne pomeni, da ti podatki niso zabeleženi in dostopni zavarovancem. Podatke namreč beleži tudi FURS, prav tako pa je možno ves čas individualno pridobiti informacije o trajanju zavarovanja na podlagi poizvedbe na zavodu.

Postopek izračuna pokojninske dobe dijakom in študentom

Dijaki, ki so že dopolnili 15 let, študenti in udeleženci izobraževanj odraslih, ki so mlajši od 26 let ter opravljajo občasna dela dijakov in študentov, se na podlagi zakona vključijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Glede zavezanca za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev je v ZUJF-C določeno, da so zavezane za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev organizacije, ki posredujejo delo. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se obračunajo in plačajo od bruto zneska.

Iz navedenega izhaja, da se trajanje zavarovalne dobe ugotavlja za nazaj - v tekočem koledarskem letu za preteklo koledarsko leto, kar je tudi, kot pišejo pri ŠOS, logično, glede na to, da se upošteva zaslužek v celotnem letu.

Podatke za prijavo podatkov o obdobju zavarovanja in prijavo podatkov o osnovi ter spremembe teh podatkov zakonu posreduje FURS. Na podlagi teh podatkov, ki jih je zavod prejel od FURS pa nato zavod oblikuje obdobje zavarovanja in prijavo podatkov o osnovah ter morebitne spremembe.

Kako se ugotovi trajanje zavarovalne dobe?

Trajanje zavarovalne dobe se ugotovi tako, da se prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 60 odstotkov povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, vendar največ 12 mesecev za posamezno koledarsko leto. Če skupni letni znesek vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij ne dosega 60 odstotkov povprečne mesečne plače, se ugotovi trajanje zavarovalne dobe v sorazmernem delu, po dneh.

V prehodnem obdobju pa veljajo še nekoliko ugodnejša pravila. Tako se za leto 2014 prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 52 odstotkov povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, nato pa se vsako leto, dokler ne doseže 60 odstotkov povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, znesek zvišuje za dve odstotni točki, tako da v letu 2015 znaša 54 odstotkov, v letu 2016 znaša 56 odstotkov, v letu 2017 pa znaša 58 odstotkov povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun.

Izpis o zavarovalni dobi in plačanih prispevkih

Zavod vsem dijakom in študentom, ki so dopolnili  zavarovalno dobo s študentskim delom, omogoča izpis informacije o zavarovalni dobi in vplačanih prispevkih na katerikoli območni enoti zavoda v času uradnih ur. Izpis informacije zavod izda tudi na pisno zahtevo posameznega zavarovanca, ki jo lahko posreduje bodisi po pošti bodisi po elektronski poti.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice