Januarja drugo leto bo začel veljati elektronski cestninski sistem za tovorna vozila. Obeta se rušenje cestninskih postaj, elektronski cestninski sistem za tovorna vozila pa bi naj začel veljati v začetku naslednjega leta.

Na ministrstvu za infrastrukturo napovedujejo, da bo sledila popolna odstranitev cestninskih postaj, ki so od uvedbe vinjet za vožnjo po avtocestah za osebna vozila namenjene plačilu cestnine za tovorna vozila.

Elektronski cestninski sistem za tovorna vozila bi naj začel veljati v začetku naslednjega leta, pri Darsu menijo, da bodo cestninske postaje na naših avtocestah porušili v predvidoma dveh gradbenih sezonah.

Delo na cesti bo organizirano tako, da bo promet čim manj oviran

»Območja cestninskih postaj se bodo, po uvedbi in polnem funkcioniranju novega elektronskega cestninskega sistema, preurejala postopoma, kar pomeni, da bi prvih nekaj cestninskih postaj, predvidoma tiste prometno bolj obremenjene, lahko začeli preurejati v letu 2018, pri tem pa predvidoma upoštevali prometne tokove, v smislu obremenjenosti postaj, vseskozi bo morala biti v ospredju tudi prometna varnost,« so za Mariborinfo dejali na Darsu.

Sicer pa bo sama preureditev vsaj čelnih cestninskih postaj zahtevala razmeroma velike gradbene posege na teh postajah, prav tako na samem vozišču oziroma platoju, kjer so trenutno hitrosti vožnje razmeroma nizke in omejene, vozišče na tem delu tudi nima naklona. V okviru posegov bo potrebno vzpostaviti tudi prečne naklone z odvodnjavanjem, če želimo omogočiti vožnjo tudi po tem delu avtoceste skladno s projektno hitrostjo, še pravijo na Darsu.

Ob tem pa obljubljajo, da bodo dela organizirali na način, da bo promet glede na dane razmere čim manj oviran, vseskozi bo morala biti v ospredju prometna varnost.

Vzpostavljen bo prosti prometni tok

»Sicer pa cestninskih postaj ne bomo preurejali samo zaradi uvedbe ECS-PPT, temveč bo s to uvedbo izpolnjen še zadnji (drugi) pogoj za preureditev, oziroma odstranitev cestninskih stez sedanjega cestninskega sistema. Prvi je bil uvedba vinjet za lahka vozila. Na cestninskih postajah sedaj cestninino nevinjetna vozila. Tovorna oziroma nevinjetna vozila še vedno cestnini o na klasičen način, torej s sprotnim plačevanjem (plačilne kartice in gotovina), poleg tega pa tudi prek elektronskih medijev (ABC tablica in DARS kartica),« še pojasnjujejo na Darsu in dodajajo:

»Ob vzpostavitvi elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku cestninske postaje ne bodo več potrebne, zato se nadstrešnice poruši in se z rekonstrukcijo avtoceste na tem širšem območju cestninskih postaj vzpostavi prosti prometni tok, ki bo omogočal vožnjo po avtocesti skladno s projektno hitrostjo.«

Preostali del platoja se bo preuredil večnamensko, in sicer za potrebe izvajanja cestninskega nadzora, manipulativne površine, izločanje tovornega prometa v izrednih razmerah itd. Upravne objekte cestninske postaje se večinoma ohrani za potrebe regionalnega centra cestninskega nadzora in/ali lokalnega centra cestninskega nadzora, še opisujejo na Darsu.

Na upravnih objektih cestninskih postaj na lokacijah Dane, Log, Drnovo in Hrušica se bodo izvajale storitve CUT (cestninska uporabniška točka).

Trenutno se izdeluje projektna dokumentacija

Za enkrat je v delu projektna dokumentacija, in sicer za izvedbo, v kateri bodo načrtovane ureditve podrobno obdelane in določena investicijska vrednost odstranitve oziroma preureditve teh postaj, pojasnjujejo na Darsu:

»Po uvedbi vinjetnega sistema v letu 2008 smo na sedmih najbolj prometno obremenjenih čelnih cestninskih postajah smo izvedli prilagoditve za večjo pretočnost in varnost vinjetnih vozil. V okviru preureditve so bili odstranjeni sredinski cestninska betonski otoka, kar je omogočilo vzpostavitev prostega prometnega toka vinjetnih vozil za prevozno hitrost 60 kilometrov na uro – smo sedem (prometno tudi najbolj obremenjenih) čelnih cestninskih postaj, teh sedem smo tudi načrtovali: Log in Videž na primorski AC, Torovo na gorenjski AC, Dob na dolenjski AC ter Kompolje, Tepanje in Pesnica na štajerski AC

»Zastojev ne beležimo«

»Z ukrepi, s katerimi smo omogočili večjo pretočnost vinjetnih vozil, se je pretočnost cestninskih postaj izboljšala in zastojev ne beležimo, s težavami glede pretočnosti se soočamo na posameznih cestninskih postajah pri tovornih vozilih, kar opozarjajo tudi naši avtoprevozniki. Kot rečeno, bo največja možna pretočnost lahko zagotovljena šele po začetku delovanja novega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku in nato postopni dokončni preureditvi oziroma odstranitvi teh postaj,« nadaljujejo na Darsu.

Po uvedbi vinjetnega sistema se je zagotovo izboljšala pretočnost čelnih cestninskih postaj na avtocestah in hitrih cestah.

»Na cestninskih postajah ne prihaja več do zastojev, ki so bili značilni za obdobje pred vinjetami. Še posebej je bilo to očitno v poletnih mesecih, ko so v prejšnjih letih nastajale več kilometrske kolone, v katerih so turisti čakali na plačilo cestnine. Ravno tako se je po uvedbi vinjet veliko osebnega prometa z regionalnih in lokalnih cest preusmerilo na avtoceste.«

Glede na to, da so avtoceste bistveno varnejše od ostalih cest, na Darsu zatrjujejo, da se je z uvedbo vinjet prometna varnost povečala. »Prometne nesreče na cestninski postajah so bolj izjema kot pravilo, nekaj smo jih zabeležili neposredno po vzpostavitvi vinjetnega sistema sredi leta 2008, sicer pa jih v sedanjem, vinjetnem cestninskem sistemu beležimo na samih cestninskih postajah bistveno manj kot v prejšnjem cestninskem sistemu.«

Takojšnje rušenje cestninskih postaj ni možno

»Trenutno poteka izdelava projekta za izvedbo preureditve cestninskih postaj, v okviru katerega se poleg rušitve cestninskih postaj na nekaterih lokacijah ureja tudi funkcionalne površine za potrebe izvajanja nadzora prometa in vzdrževanje ter upravljanje avtocest in investicijska dokumentacija – predinvesticijska zasnova za vse preureditve cestninskih postaj.«

V okviru izdelave dokumentacije bo pripravljen tudi prioritetni vrstni red preureditve posameznih cestninskih postaj, ki bo upošteval tudi kriterij prometne varnosti, pretočnosti prometa, izvajanja ustreznega nadzora nad uveljavitvijo novega cestninskega sistema ter čas izvajanja posamezne preureditve.

Ker gre pri preurejanju cestninskih postaj za precejšnje gradbene posege na daljšem odseku avtoceste, da bo mogoče vzpostaviti primerne tehnične elemente avtoceste za prosti prometni tok skladno z veljavno regulativo, bodo pri določevanju dinamike preurejanja cestninskih postaj na Darsu upoštevali tudi primerno časovno obdobje (ustrezni letni čas izvedbe del) ter uskladitev z ostalimi projekti na obravnavanih odsekih z namenom vzpostavitve enovitih zapor in čim manjših moten v prometu.

Že danes pa na Darsu poudarjajo, da bo potekalo preurejanje cestninske postaje daljše časovno obdobje, po nekem zaporedju in da ni mogoče pričakovati takojšnje rušenje vseh CP hkrati iz več razlogov, ki so zajeti skozi obravnavane kriterije. Vsekakor pa se zavedamo pomembnosti primernega in učinkovitega pristopa preureditve CP, zato zelo aktivno vodimo vse postopke za pravočasno pripravo na izvedbo projekta.

Foto: DARS

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice