Po izbruhu koronavirusa v domovih za starejše v Metliki in Šmarju pri Jelšah, kjer imajo žarišči okužbe, so okužbe potrdili še v Ljubljani, Naklem, Horjulu, Postojni in Ljutomeru. So naši svojci v podravskih domovih za starejše res varni?

V Sloveniji je doslej zaradi covida-19 umrlo petnajst ljudi. Žarišči okužbe z novim koronavirusom sta v minulih dneh nastali v domovih za starejše v Metliki in Šmarju pri Jelšah. Novo žarišče koronavirusa se utrjuje tudi v Dom starejših občanov Ljutomer, kjer so doslej potrdili, da je s koronavirusom okuženih že šestnajst oskrbovancev

V javnosti se je medtem pojavil poziv Urške Bačovnik Janša, življenjske sopotnice predsednika vlade Janeza Janše, naj svojci - tisti, ki lahko - bližnje iz domov vzamejo k sebi in posledično zmanjšajo širjenje okužbe na najbolj kritičnih mestih.

»Če imate svoje bližnje v domovih za starejše, ste trenutno doma in bi lahko skrbeli zanje, vzemite jih prehodno domov. Tako boste najbolj poskrbeli za njihovo zdravje, razbremenili zaposlene in zmanjšali širjenje okužbe na najbolj kritičnih mestih,« je zapisala na Twitterju.

Pa to drži? Obrnili smo se na domove za starejše iz Maribora, Ptuja in okolice ter jih povprašali še, kako skrbijo za stanovalce, da se ne bi pripetil scenarij Šmarij pri Jelšah ali Ljutomera. Zanimalo nas je še, kakšne so njihove zaloge zaščitne opreme in kje jo dobavljajo. Pa tudi, na kak način svojci komunicirajo s stanovalci, in ali priporočajo, da svojci vzamejo svoje dedke in babice v času koronakrize domov.

Na vprašanja so odgovorili iz Doma pod Gorco, Sončnega doma, Doma starejših občanov TeznoDoma upokojencev Ptuj in Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Odgovore še čakamo s strani Doma Danice Vogrinec Maribor in Doma starejših Idila.

Dom pod gorco: Zaščitno opremo prisiljeni kupovati tudi po desetkrat višji ceni

V Domu pod gorco zagotavljajo, da imajo situacijo pod nadzorom, trenutno so zdravi stanovalci in zaposleni. »Sami smo že predčasno sprejeli strožje ukrepe, da zaščitimo stanovalce, saj se zavedamo, da so ranljiva populacija in da bi bila morebitna okužba s korona virusom za njih usodna. Vsekakor pa nas je strah in smo na trnih kaj se bo zgodilo, saj nihče ni imun na ta virus, ki je zelo zahrbten in se zelo hitro širi,« priznava Gregor Žigon, direktor Doma pod gorco.

Skrbi jih množično pomanjkanje zaščitne opreme, popolna preventivna zaščita zato, kot pravijo, ni možna: »Zelo racionalno ravnamo z zaščitno opremo in jo kupujemo tudi po desetkrat višji ceni, kar se nam zdi iz strani države nedopustno, da v prvi vrsti dovoljuje v takšni meri dobičkarstvo in hkrati sama ne poskrbi za dovolj zaščitne opreme.«

Zaloge zaščitne opreme v Domu pod gorco zadoščajo za teden dni: »Nabavljamo pa zaščitne maske iz vseh vetrov. Trenutno čakamo na večjo pošiljko zaščitnih mask, ki smo jih naročili preko Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.« A dogovorjeni roki nabave se po njihovih besedah podaljšujejo: »Hkrati se nam dogaja, da dobimo dobavljeno manj od naročenega.«

V Domu pod gorco je posebej organizirana delovna skupina strokovnega kadra pripravila protokol in smernice v primeru ravnanja ob pojavu virusa, prav tako so uredili posebej pripravljeno skupino zaposlenih, ki bodo delovali samo z covid-19 okuženimi stanovalci, v kolikor bi do okužbe prišlo: »V ta namen imamo tudi pripravljeno posebno izolacijsko enoto za potrebe kohortne namestitve.« 

Vzpostavili so stalne ekipe, vključeno je manjše število zaposlenih, poslužili so se dvanajsturnega delovnika: »Vse to z namenom, da imamo hkrati po hiši manj zaposlenih na enkrat in da imamo v primeru pojava okužbe dodatne kadrovske rezerve.« Zaposlenim dnevno spremljajo počutje in merijo telesno temperaturo ob prihodu in odhodu iz dela. 

Sončni dom: »Izredno presenečeni na izredno visokimi cenami zaščitne opreme«

V Sončnem domu v Mariboru aktivnosti v trenutnih razmerah izvajajo v omejenem obsegu in ob doslednem upoštevanju vseh veljavnih strokovnih smernic, pravijo. »V teh dneh smo velikokrat igrali tombolo, skupaj radi zapojemo, prebiramo in si pripovedujemo zanimive zgodbe, klepet ob kavici in čaju pa nas navda s pogumom in dobro voljo,« odgovarja Sanda M. Gavranovič, regijska direktorica SeneCura Central Slovenija, kamor spada tudi Sončni dom.

»Upoštevamo individualne želje in jih poskušamo uresničiti po najboljših močeh. Preskrba z zdravili je nemotena. Želje stanovalcev po nakupih rešujemo preko nabavne službe,« dodaja. 

Cilj je, da obvarujejo stanovalce pred okužbo, saj je jasno, da med starostniki obstaja povišano tveganje za težji potek bolezni: »Izkušnje zadnjih tednov kažejo, da se tveganje za okužbo bistveno zmanjša, če se izognemo socialnim stikom. Javni organi v tej situaciji predpisujejo prepoved obiskov kot primerni zaščitni ukrep. To je začasni ukrep, ki ga bomo čim hitreje, ko bo možno in smiselno, tudi zaključili. Vemo, da položaj za stanovalce in svojce ni enostaven, zato smo o vseh ukrepih seznanili tako stanovalce kot svojce in jih prosili za razumevanje.«

Gavranovičeva še pojasnjuje, da ima vsak dom SeneCura - v Sloveniji sta to še domova v Radencih in na Vojniku - mesečno zalogo zaščitnih sredstev: »Trenutno je največje pomankanje respiratornih mask FFP2 in FFP3. Manjši del, ne toliko, kot bi sicer potrebovali v primeru okužb, naj bi dobili preko skupne nabave Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Ker to ne bo zadoščalo, ta teden pričakujemo pošiljko s strani centrale SeneCura Dunaj

»Zaenkrat nismo prosili za donacije, smo pa lokalno poiskali vse možnosti za nakup zaščitnih sredstev in bili ob tem izredno presenečeni nad izredno visokimi cenami,« je jasna regijska direktorica.

Dom starejših občanov Tezno: Ob okužbi s covid-19 zaloge zaščitnih sredstev za le tri do štiri dni

Tudi v Domu starejših občanov Tezno zatrjujejo, da okužbe s koronavirusom v njihovem domu ni. »Zaposleni smo zelo osveščeni in skrbimo za vse osebne varovalne ukrepe na katere lahko sami vplivamo, na primer higiena in osamitev,« navaja Jasna Cajnko, direktorica Doma starejših občanov Tezno, in dodaja: »Sledimo dnevnim navodilom, predpisanim ukrepom, algoritmom, smernicami, napotilom in odločitvam s strani ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.«

Po navodilu ministrstva za zdravje zaposleni nosijo zaščitne maske in dnevno s pisno izjavo v domu opredeljujejo svoje zdravstveno stanje: »Zaposlenim se meri telesna temperatura ob nastopu dela in zaključku delovne obveznosti.« Še bolj pozorno pa, tako pravijo, spremljajo zdravstveno stanje stanovalcev, po svoji strokovni presoji pa lahko zdravnik odredi jemanje brisov.

V Dom starejših občanov Tezno priznavajo, da imajo za potrebe ob okužbi s covid-19 zaloge zaščitnih sredstev za le tri do štiri dni, druga zaščitna sredstva so na voljo za obdoblje enega mesec in pol: »Nabavljamo preko Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in pri drugih znanih in preverjenih slovenskih dobaviteljih.«

Dom upokojencev Ptuj: Zaščitnih mask premalo, zato jih šivajo sami

V Domu upokojencev Ptuj, ki ga sestavljajo enote Muretinci, Juršinci, Kidričevo, Koper in Ptuj, izvajajo vse preventivne ukrepe za preprečevanje okužbe.

»Zaščitne opreme imamo v tem trenutku dovolj; razkužil, rokavic in mask, ki jih tudi šivamo, saj smo jih dobili premalo. Zaloge imamo za en teden,« pojasnjuje Jožica Šemnički, direktorica Doma upokojencev Ptuj. 

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane: Zalog najnujnejše opreme za približno dva tedna

V jutranjih urah so tudi iz Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane sporočili, da dosledno izvajajo vse ukrepe in upoštevamo navodila pristojnih, že konec januarja so v obeh domovih omejili obiske za stanovalce. 29. februarja so v enoti Slovenska Bistrica zaradi velikega števila prehladnih obolenj stanovalcev prepovedali obiske, 14. marca pa so zaprli oba domova tako za prihode kot za izhode.

»Sprejela sem načrt za zagotavljanje poteka dela v kriznih razmerah in ustanovila delovno skupino za izredne razmere; delovna skupina je dnevno v kontaktu, izdajamo navodila in jih implementiramo v delo zaposlenih in življenje stanovalcev,« pojasnjuje direktorica doma Iva Soršak.

»Zalog najnujnejše opreme imamo za približno dva tedna, pri čemer velja opozoriti, da nekatere opreme ni možno nikjer dobiti. Tako na primer ni zaščitnih mask FFP2, ki jih potrebujemo za obravnavo stanovalca s sumom na okužbo in mask FFP3, s katero bi morali biti zaščiteni pri obravnavi stanovalca z okužbo. Prav tako ni na voljo zaščitnih kombinezonov,« še opozarja.

Dom starejših Idila: Roki dobave zaščitne opreme se podaljšujejo

Barbara Gojčič iz socialne službe Doma starejših Idila pojasnjuje, da zaposlene in stanovalce nenehno opominjajo za dosledno higieno rok ter vzdrževanje čistoče in redno zračenje v sobah, ki jih prav tako razkužujejo: »Zaposleni preventivno nosimo zaščitne maske, v skladu s priporočili. Prav tako drug drugega opominjamo, da vzdržujemo medosebne stike na razdalji vsaj dva metra.«

Dobaviteljem zaščitne opreme primanjkuje, pravijo: »Z dobavljanjem razkužil vsaj za zdaj nimamo težav, saj nam jih dobavlja pogodbeni partner KIMI. Se pa roki dobave podaljšujejo. Vse ostale zaščitne opreme, pa nam tako kot drugim kronično primanjkuje.«

Kako stanovalci komunicirajo s svojci? V Sončnem domu nabavili dodatne telefone

V Domu pod Gorco so sprejeli stroge ukrepe, ki so v večini vezani na zadrževanje znotraj njihovih sob, zato poskušajo stanovalcem dneve popestriti s prilagojenimi aktivnostmi. »Socialni stik s svojci ohranjamo preko Skypa za video pogovore, s pošiljanjem fotografij, pošiljanjem kartic in podobno,« odgovarja Žigon.

V Sončnem domu zatrjujejo, da se socialne stike trudijo nadomeščati prav vsi zaposleni. »Pozorni smo na njihove potrebe, izražene želje, zaposleni te potrebe tudi zapisujejo in zaposleni so pripravljeni po opravljenih delovnih obveznostih, po končanem delovnem času nameniti svoj prosti čas za stanovalce, ki potrebujejo pogovor ali druženje. Pri tem upoštevamo vsa navodila za preprečevanje okužb in preventivno zaščito in smo pri tem kreativni,« zagotavlja Gavraničeva.

Svojci ohranjajo stike z dragimi preko telefona ali elektronske pošte: »Pogovori in video klici stanovalcev s svojci so omogočeni s pomočjo dodatnih telefonov, ki smo jih nabavili v Sončnem domu. Poskušamo poiskati načine komuniciranja stanovalcev in svojcev tudi preko pametnih telefonov, videoklicev, Skypa.«

V Domu starejših občanov Tezno so stanovalci s svojci v stiku po telefonu, tudi preko video klicev. »Na spletnih straneh enkrat tedensko objavimo splošne informacije o dogajanju v Domu,« dodaja direktorica.

Tudi v Domu upokojencev Ptuj svojci s stanovalci komunicirajo po telefonu, preko Skypa, dnevno objavljajo tudi fotografije na internetni strani doma.

Stanovalci Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane s svojci komunicirajo preko video klicev, kar uspešno izvajajo že dva tedna: »Eni in drugi so nad to možnostjo navdušeni.«

»Svojci z našimi stanovalci komunicirajo preko telefonskih klicev in preko video klicev. Hkrati bi se želeli zahvaliti Telekomu Slovenije, ki nam je podaril tri mobilne telefone, s katerimi je komunikacija med stanovalci in svojci še lažja,« pa dodajajo v Domu starejših Idila.

DILEMA: Pustiti babice in dedke v domovih ali jih vzeti domov?

Domovi na to vprašanje odgovorjajo različno. V Domu pod Gorco ne priporočajo jemanja svojcev iz domov za starejše: »V našem domu je dosti bolj nadzorovano in se držimo strogih pravil, vsi zaposleni nosimo zaščitno opremo in je varnost zagotovo večja, kot pa če bi bili doma med svojci. Covid-19 je zelo zahrbten in neupoštevanje samoizolacije v domačem okolju je zelo rizična, kar opažam, je velika težava, zato so ukrepi na državnem nivoju vedno strožji, kar je prav, ker se ljudje premalo zavedajo resnosti problema, kljub temu da nedaleč od nas umira na tisoče ljudi.«

V Sončnem domu pravijo, da takšnih prošenj skorajda ni: »Tisti svojci, ki bi si to sicer želeli in so doma ter bi za naše oskrbovance lahko primerno poskrbeli, lahko stanovalce v tem času sicer vzamejo domov.« 

V Domu starejših občanov Tezno menijo, da gre za odločitev svojcev, a da takšne želje še niso zaznali: »V kolikor bi se odločili naše stanovalce sprejeti v domačo oskrbo, se stanovalec ne more vrniti v dom do konca epidemije

Sicer pa tudi v Domu upokojencev Ptuj svojcem ne priporočajo, da bi svoje bližnje iz doma zdaj vzeli domov: »Smo na stališču, da so pri nas tisti, ki jim v domačem okolju ne morejo zagotoviti ustrezne oskrbe in predvsem zdravstvene nege.« V mislih pa imajo drug predlog: »Razmišljamo, da bi se morebiti kak svojec vključil kot prostovoljec, ki bi v osnovi poskrbel za svojega in tudi za druge.« 

Tudi v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane svojcem niso predlagali, naj vzamejo svoje dedke in babice domov: »Menimo namreč, da stanovalci ne bi bili v domu, če bi lahko živeli doma. Razlogi za to so v glavnem zdravstvene težave, ki jih doma ni mogoče urejati, prav tako so mnogi stanovalci pred prihodom v dom živeli sami doma in niso več zmogli skrbeti zase, mnogi nimajo več svojih domov, kamor bi se lahko vrnili ...«

»Z občinama Slovenska Bistrica in Poljčane iščemo možne prostore oziroma objekte, kamor bi v primeru okužbe lahko namestili stanovalce z okužbo. To se nam zdi boljša rešitev kot preseljevati zdrave, kot se pojavljajo predlogi nekaterih zdravnikov. Ne moremo biti namreč prepričani, da bi bili stanovalci res zdravi, razen če bi vse testirali in nimamo zagotovila, da bi zboleli kasneje,« pojasnjujejo.

»Trenutno v Domu starejših Idila nimamo stanovalcev, ki bi odšli v svoje domače okolje. V kolikor bi kdo izrazil željo po odhodu v domače okolje, bomo vsak primer reševali posamezno, je pa potrebno poudariti, da se pred iztekom izrednih razmer nazaj zaradi preprečitve širjenja virusa ne morejo vrniti,« pa pravijo v Domu starejših Idila.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice