Dopusti se bližajo, pa si morda v službi ne upate prositi za preveč dopusta, ker imate v kolektivu že tako preveč dela? Izbrskali smo vaše pravice.

Minimalno trajanje letnega dopusta določa zakon in znese štiri tedne v letu. Minimalno število dni letnega dopusta se preračuna na podlagi delovnih dni v tednu posameznega delavca, je podatke zbral zaposlitveni portal Mojedelo.com. Torej: 

  • Delavec, ki dela pet dni v tednu, mu minimalno pripada štirikrat pet dni dopusta, torej 20 dni.
  • Delavec, ki dela šest dni v tednu, mu minimalno pripada štirikrat šest dni dopusta, torej 24 dni.

Nekateri zaposleni pa imajo poleg minimalnega dopusta pravico do dodatnih dni: 

  • Mlajšim od 18 let pripada dodatnih sedem dni dopusta.
  • Delavcu nad 55 let, invalidu, delavcu z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavcu, ki neguje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, pripadajo trije dodatni dnevi dopusta.
  • Delavcu, ki skrbi za otroke mlajše od 15 let, pripada 1 dodatni dan dopusta za vsakega otroka.

Kako pa je s pravico do celoletnega delavskega dopusta?

Delavec pravico do dopusta dobi s sklenitvijo delovnega razmerja – tisti, ki je zaposlen za celotno koledarsko leto, mu pripada pravica do celotnega letnega dopusta. 

V primeru, da delavec pri delodajalcu ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmeren delež dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu, ki znaša 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve, poročajo na portalu Mojedelo.com.

Za letni dopust je potrebno upoštevati potrebe delovnega procesa

Delavec mora, svoj dopust izrabljati tako, da upošteva potrebe delovnega procesa. Pravico ima izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer pa mora delodajalca obvestiti vsaj tri dni pred izrabo.

Zaposleni s šoloobveznimi otroci imajo pravico do izrabe dopusta v dobi najmanj teden dni v času šolskih počitnic, česar delodajalec ne more prepovedati, razen v primeru, če odhod resno vpliva na delovni proces. 

Letni dopust lahko izrabite v več delih

Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, vendar mora biti en del v trajanju najmanj dveh tednov. Delavec mora dopust izrabiti do konca koledarskega leta, lahko pa v tem obdobju izrabi najmanj dva tedna, preostanek pa se, v dogovoru z delodajalcem, prenese v naslednje leto in je veljaven do 30. junija.

Delavec, ki med letom sklene delovno razmerje in ima v prvem letu krajše obdobje zaposlitve, s tem pa v tem koledarskem letu pravico do sorazmernega dela letnega dopusta, lahko v naslednjem koledarskem letu izrabi celotni letni dopust že na začetku tega koledarskega leta, poročajo na portalu Mojedelo.com.

V primeru menjave delodajalca se dopust ne prenaša

V primeru, da delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu.

Dnevi dopusta se po novem Zakonu o delovnih razmerjih ne prenaša na zaposlitve pri drugih delodajalcih.

Sporazum, s katerim se delavec in delodajalec dogovorita o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust, je dopusten samo v primeru, ko delavcu preneha delovno razmerje pri delodajalcu in mu pred iztekom delovnega razmerja ni mogoče zagotoviti izrabe letnega dopusta, do katerega je upravičen.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice