Od 21. avgusta 2021 bomo po evropski direktivi v Sloveniji začeli izdajati le še biometrične osebne izkaznice, ki bodo vsebovale čip z zapisom dveh prstnih odtisov in fotografije lastnika dokumenta.

Vlada je na 42. redni seji obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici.

Vsem članicam Evropske unije namreč evropska direktiva narekuje, da morajo 2. avgusta 2021 začeti izdajati biometrične osebne izkaznice, ki bodo vsebovale čip, na katerem bo shranjen zapis dveh prstnih odtisov in fotografije obraza imetnika dokumenta. Vse osebne izkaznice, ki so bile izdane prej, bodo ostale v veljavi do datuma poteka.

Biometrični podatki na čipu se bodo uporabljali le za preverjanje identitete na mejah

Predlog zakona med drugim tudi določa, da se ob vlogi za izdajo osebne izkaznice poleg fotografije državljanu od dopolnjenega 12. leta starosti na predpisan način odvzameta dva prstna odtisa, poleg tega pa določa izjeme za odvzem iz zdravstvenih razlogov.

Hramba prstnih odtisov v evidenci izdanih osebnih izkaznic je določena najdlje do vročitve osebne izkaznice, vendar ne več kot 90 dni od datuma izdaje osebne izkaznice.

Osebna izkaznica bo veljavna eno leto, če odvzem prstnih odtisov začasno ni mogoč. 

Po predlaganem zakonu se bodo biometrični podatki posameznika, ki so zapisani na čipu, lahko uporabljali izključno za preverjanje verodostojnosti osebne izkaznice in istovetnosti imetnika osebne izkaznice pri prehajanju države meje.

Korekcije v praksi zaznanih pomanjkljivosti

Predlog zakona predvideva tudi korekcije v praksi zaznanih pomanjkljivosti s tem, ko se z namenom povečanja uporabnosti osebne izkaznice v pravnem prometu k podatku o stalnem oziroma začasnem prebivališču na osebno izkaznico zapišeta tudi pošta in poštna številka.

V ta namen bo med podatke dodana tudi dvočrkovna koda države rojstva in kraj rojstva.

Med drugim se Ministrstvu za notranje zadeve odvzema vloga pristojnega organa za izdajo osebne izkaznice in naznanitev pogrešitve, kraje ali izgube v nujnih primerih, saj lahko nujno izdajo osebnih izkaznic zaradi logistike vložitve vloge in izdelave pod enakimi pogoji zagotavljajo upravne enote.

Natančno se tudi določa, da lahko vlogo za izdajo osebne izkaznice za posameznika, ki ni poslovno sposoben, vložita starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik, določeni pa so tudi primeri, ko soglasje drugega od staršev pri vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice otroku ni potrebno.

Predložitev fotografije druge (podobne) osebe se preprečuje s tem, ko se določa, da se istovetnost vlagatelja lahko preveri tudi z vpogledom v uradne evidence in s preverjanjem istovetnosti na podlagi primerjave predložene fotografije s fotografijami iz evidenc uradnih identifikacijskih dokumentov.

Po novem bo mogoče pogrešano, ukradeno ali izgubljeno osebno izkaznico hitro naznaniti preko eUprave.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice