prodam
30€
Šifra oglasa
276872
Telefon
+38763997996
Uporabnik
SPSShelp

SPSS, AMOS - statistična obdelava, interpretacija, inštrukcije
Statistika: zelo močno orodje, ki se ga je potrebno naučiti uporabljati

Potrebujete pomoč pri pripravah (inštrukcije) za izpit iz statistike, statističnih metod in statistične analize? Potrebujete pomoč pri izdelavi vaše poslovne ali izobraževalne študije (seminarske naloge, diplomske naloge) in vam statistične metode delajo preglavice? Bi radi preverili svoje hipoteze tudi v stvarnem življenju?

Javite se nam na: www.Statistical.Agency
Viber/WhatsApp/Imo: +387-63-997996
email: [email protected] / [email protected]
Skype ID: xyLeonardo

Potrebujete učinkovit in prepričljiv empirični del šolske ali seminarske naloge, magistrskega in diplomskega dela, pa ne veste, kako se takšnega projekta lotiti? Bi radi statistično analizirali podatke ter razrezali ekonomske fenomene vašega poslovnega in družbenega okolja ter jih povzeli in prikazali kot longitudinalen oziroma ad-hoc dogodek, pa vam zmanjkuje časa, da bi se soočili še z zahtevnimi teoretskimi okvirji družboslovnega raziskovanja?

Sta pojma operacionalizacija in konceptualizacija družboslovnega in ekonomskega raziskovanja prezahtevna, da bi se ju lotili brez pomoči? Ste v dilemi, kakšna je razlika med t-testom in ANOVA? Bi uporabili CAWI ali CAPI?

Če je tako, potem ste na pravem naslovu. Z izbranimi pedagoškimi ter statističnimi metodami in metodologijami, upoštevaje zahtevnosti vaših želja in vaše predznanje, vam pomagamo rešiti vse zapreke in prepreke statistične analize od teorije do prakse. Tako bo raziskovalno projektna in seminarska naloga v šoli oziroma vaše diplomsko delo in/ali magistrska naloga na fakulteti, ter poslovni načrt, tržna analiza, poslovna študija, analiza zadovoljstva zaposlenih oziroma analiza zadovoljstva kupcev ali porabnikov storitev s strokovno izvedeno študijo postala za vas še bolj donosna in dragocena,ki bo obogatena z analizo vaših predpostavk v svetu družbe in ekonomije.

Javite se nam na: www.Statistical.Agency
Viber/WhatsApp/Imo: +387-63-997996
email: [email protected] / [email protected]
Skype ID: xyLeonardo

ključne besede: pomoč pri izdelavi, seminarske naloge, diplomske naloge, magistrska dela, SPSS, AMOS, ANOVA, faktorska analiza, regresijska analiza, multipla regresija, segmentacija, k-means, hierarhično razvrščanje, povprečje, mediana, modus, hi2, t-test, anova, korelacije, pomoč statistika, AMOS, analiza, diplome, doktorska dela, EF, inštrukcije statistika, faktorska analiza, FDV, hierarhično razvrščanje, inštrukcije statistika, inštrukcije statistike, k-means, korespondenčna analiza, LISREL, magistrska dela, metodologija, modeliranje, multipla regresija, multivariatna statistika, neparametrični testi, podatkovno rudarjenje, segmentacija, SPSS, AMOS, ANOVA, statistične analize, statistične obdelave, statistika, statistika team, statistika za seminarske naloge, trženjske raziskave

ANOVA: analiza variance; statistični pristop, s katerim skupno varianco razbijemo na posamezne komponente ter odgovarja ali razlike med vzorci lahko pomenijo tudi razlike v populaciji. Analiza temelji na treh modelih analize vpliva dejavnikov: fiksnih, naključnih ter fiksnih in naključnih dejavnikov skupaj.

bivariatna analiza: statistični pristop, kjer eno spremenljivko primerjamo z drugo. V bivariatnih analizah pogosto srečujemo regresijsko analizo, trend, koeficiente korelacije, itd.

ničelna hipoteza: hipoteza, ki nasprotuje naši osnovni hipotezi. Osnovna hipoteza je sprejeta, ko s statističnimi orodji zavrnemo ničelno hipotezo. Primer uporabe:"[...], ker je stopnja statistične značilnosti (signifikanca) manjša od 0,05, lahko ničelno hipotezo zavrnemo in sprejmemo osnovno hipotezo."

standardni odklon: povprečni odmik od povprečne vrednosti.

t-test: statistična analiza, ki ugotavlja razlike v povprečni vrednosti med dvema ali več podskupinami znotraj populacije oziroma vzorca. Primer uporabe: razlike v povprečni vrednosti plače med zaposlenimi moškimi in ženskami.

univariatna analiza: statistični pristop, ki posamezno spremenljivko opiše z uporabo ene ali več statistik kot so frekvenčna porazdelitev vrednosti, aritmetična sredina, harmonična sredina, standardni odklon, mediana, rang, normalnost porazdelitve spremenljivke, sploščenost, simetričnost.

Javite se nam na: www.Statistical.Agency
Viber/WhatsApp/Imo: +387-63-997996
Skype ID: xyLeonardo
email: [email protected] / [email protected]

Ostali oglasi kategorije Storitve