Z ženo sta živela v hiši njenih staršev, a sta se ločila. Kako do premoženja, ki vam pripada?

Na Mariborinfo začenjamo s stalno mesečno rubriko Odvetnik svetuje, v kateri za bralce poiščemo pravni odgovor raznorazne zagate. Prvo vprašanje bralca, ki ga objavljamo, se navezuje na povrnitev vrednosti vlaganj v hišo ženinih staršev. Odgovarja mariborski odvetnik Kristijan Anton Kontarščak.

Odvetnik svetuje:

»V tem primeru gre za vlaganje v tujo nepremičnino. Vaš položaj se razlikuje glede na to ali ste imeli z lastnikom nepremičnine dogovor, da na nepremičnini nastane solastnina ali takšnega dogovora niste imeli. Stvarnopravni zakonik določa, da tisti, ki s soglasjem lastnika nepremičnine postavi, prizida ali izboljša zgradbo, na nepremičnini ne pridobi lastninske pravice, lahko pa od lastnika nepremičnine zahteva tisto, za kar je bil ta obogaten. V kolikor pa je med lastnikom nepremičnine in graditeljem obstajal dogovor o nastanku solastnine pa lahko graditelj na podlagi takšnega dogovora zahteva izstavitev listine za vpis solastnine v zemljiško knjigo.

V vsakem primeru pa morate svoj zahtevek uveljavljati nasproti lastniku nepremičnine in ne nasproti svojemu nekdanjemu partnerju. Pri uveljavljanju zahtevka je potrebno paziti na zastaralni rok. Določeno je, da zastaralni roki za zahtevke graditelja tečejo od dneva, ko je graditelj izgubil posest nepremičnine. Po obligacijskem zakoniku pa v tej zvezi velja 5-letni splošni zastaralni rok. Zahtevek morate vložiti v roku 5 let, odkar ste izgubili posest nad nepremičnino torej od takrat, ko ste se izselili.

V vprašanju ste navedli, da želite nazaj, kar ste vložili. Pri tem pa je potrebno upoštevati stanje nepremičnine. Namreč lahko se zgodi, da ste za vlaganje porabili več sredstev, kot pa se je dejansko povečala vrednost nepremičnine. Na podlagi ustaljene sodne prakse imate kot vlagatelj v tujo nepremičnino obligacijskopravni verzijski zahtevek po splošnih pravilih o neupravičeni obogatitvi. Pogoj za vložitev zahtevka je, da nimate pravne podlage za prehod premoženja (torej, da nimate dogovora, da bodo starši vaše nekdanje zakonske partnerice izstavili listino za vpis solastnine v zemljiško knjigo) in da ste bili prikrajšani ter da so hkrati v tej zvezi bili starši vaše nekdanje zakonske partnerice obogateni. Po obligacijskem zakoniku velja načelo obogatitve, kar pomeni, da lahko zahtevate le znesek dosežene koristi oziroma izkazano večvrednost nepremičnine, ne pa tega, kar ste vložili v nepremičnino.

Torej lahko od staršev svoje nekdanje zakonske partnerice v roku petih let, odkar ste se izselili uveljavljate povračilo koristi, ki se kaže predvsem v povečanju večvrednosti nepremičnine, ki sta jih imela zaradi vaših vlaganj. Dokazno breme, da se je vrednost nepremičnine dejansko povečala zaradi teh vaših vlaganj pa je na vas.«

Starejše novice