Slika je simbolična.
Poskrbimo za varnost otrok v prometu vse dni v letu.

Agencija za varnost prometa pred začetkom šolskega leta 2021/2022 na vse udeležence v prometu naslavlja poziv k največji stopnji pazljivosti pod skupnim imenovalcem Varno v šolo.

Na prvi šolski dan, v sredo, 1. septembra 2021, bo Agencija v jutranji prometni konici na nekaterih večjih križiščih v Ljubljani, Celju, Kranju, Mariboru, Novem mestu in Kopru izvajala terensko akcijo, s katero želi povečati stopnjo zavedanja voznikov in ostalih udeležencev v prometu, da se na naše ceste znova vračajo številni šolarji, med njimi tudi 21.123 prvošolcev, ki sodijo med najbolj ranljive skupine udeležencev v prometu.

Kar 51 promotorjev prometne varnosti bo med 7. in 11. uro na 20 lokacijah v šestih mestih opozarjalo voznike na začetek šole, na pomen pripetosti z varnostnim pasom, na pomen prilagojene hitrosti in spoštovanja ustrezne varnostne razdalje, pomen neuporabe mobilnih telefonov med vožnjo ter tveganja, ki jih prinaša vožnja pod vplivom alkohola.

Osnovne šole bo v šolskem letu 2021/2022 obiskovalo predvidoma 193.116 učenk in učencev, od tega bo šolski prag prestopilo 21.123 prvošolk in prvošolcev.

Poskrbite za pripetos vseh potnikov

Otroci, še posebej najmlajši, so v prometu slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Vozila kasneje opazijo in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, prav tako težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce.

Z letošnjo akcijo bo Agencija za varnost prometa voznike znova aktivno ozaveščala o vračanju otrok v promet in na šolske poti, predvsem pa želi vplivati na vedenje voznikov, povezano z nekaterimi najpogostejšimi tveganji za nastanek prometne nesreče.

Agencija tako voznike poziva, naj med vožnjo poskrbijo za pripetost vseh potnikov v vozilu in naj dosledno uporabljajo otroške zadrževalne sisteme.

Z močjo rok in nog se namreč lahko pri morebitnem trku zadržimo le pri hitrosti do sedem kilometrov na uro. Prav tako je pomembno, da prilagodijo hitrost razmeram na cesti ter spoštujejo ustrezno varnostno razdaljo, za volan pa sedejo le trezni.

Med vožnjo naj ne uporabljajo mobilnega telefona, saj pomembno preusmerja pozornost od vožnje in dogajanja v okolici ter zmanjšuje pravočasnost reakcij.

Sporočila, ki jih bo Agencija za varnost prometa posredovala v akciji:

 • Otroci so na šolskih poteh!
 • Bodite pozorni na otroke v prometu!
 • Prilagodite hitrost!
 • Spoštujte varnostno razdaljo!  
 • Prehitra vožnja = hitro tragična!
 • Pijan nikoli za volan!  
 • Trenutno nedosegljiv(a).  
 • So otroci pripeti v svojih sedežih?

Varnostni pas varuje

Do 15. avgusta letošnjega leta je policija po začasnih podatkih ugotovila že vrtoglavih 28.528 kršitev neuporabe varnostnih pasov; v letu 2020 je do 15. avgusta policija ugotovila 23.600 tovrstnih kršitev. Posebej zaskrbljujoče pa je, da je do 15. avgusta letošnjega leta policija ugotovila 3773 kršitev, povezanih z neuporabo zadrževalnih sistemov pri otrocih, kljub manjšemu obsegu prometa v prvem četrtletju. V enakem obdobju lani je bilo namreč tovrstnih kršitev manj, skupaj so jih zabeležili 3.032.

V Sloveniji so z izvajanjem projekta Pasavček sicer izjemno povečali pripetost otrok med vožnjo, saj je v povprečju med vožnjo pripetih 40 odstotkov več otrok kot primerjalno v letu 2005. Projekt spodbuja k varnemu prevozu otrok, dosledni uporabi varnostnih pasov, tudi na najkrajših poteh ter ozavešča o pravilni uporabi otroških varnostnih sedežev.

Varnostni pas in zračna blazina pri trku upočasnita in preprečita gibanje telesa proti trdim delom v vozilu in tako prevzameta velik del sile, ki se sprosti ob trku. Posledice za potnike so blažje, kot bi bile brez uporabe teh varnostnih pripomočkov.

Dosledna uporaba varnostnega pasu zato zmanjša tveganje za smrtno žrtev kar za polovico, skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe, ter za skoraj četrtino zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb, tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih.

Zdaj voziš. Ne telefoniraj.

Agencija za varnost prometa je vrsto let opozarjala na veliko tveganje, ki ga predstavlja uporaba mobilnih telefonov v prometu in predlagala zakonske spremembe, ki so bile z novelo zakona o cestnoprometnih predpisih v celoti sprejete. Med vožnjo se ob uporabi mobilnega telefona reakcijski čas voznika namreč pomembno zmanjša, tveganje za nastanek prometne nesreče pa izjemno povečuje. 

Agencija za varnost prometa je zato predlagala zvišanje globe in število kazenskih točk za uporabo mobilnega telefona med vožnjo za voznike in sicer 250 evrov ter 3 kazenske točke.

Za udeležence v prometu, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja (kolesa, e-skiroji in ostala lahka motorna vozila), pa se kazen za neupravičeno uporabo mobitelov, slušalk in drugih naprav med vožnjo zviša na 120 evrov.

Do 15. avgusta letošnjega leta je Policija po začasnih trenutno veljavnih podatkih ugotovila že 25.140 kršitev v zvezi z nedovoljeno uporabo mobilnega telefona; lani je do 15. avgusta policija ugotovila 21.875 tovrstnih kršitev.

Mobilni telefon ne šteje med primarne vzroke za nastanek prometne nesreče, vendar je izjemno pomemben dejavnik tveganja za njihov nastanek. Če voznik na cesto ne gleda le pet sekund, pri hitrosti 60 kilometrov na uro »na slepo« prevozi razdaljo več kot 83 metrov. Še večje tveganje pa je na avtocestah, kjer pri hitrosti 130 kilometrov na uro v petih sekundah prevozi več kot 180 metrov, na hitri cesti pri vožnji 100 kilometrov na uro pa prevozi 139 metrov.

Gre za podobno tveganje, kot da bi takšno razdaljo prevozil z zaprtimi očmi. Voznik vozi z bistveno zmanjšano pozornostjo in s tem ogroža sebe in vse druge udeležence prometa. 

Že 312 načrtov šolskih poti

Kot vsako leto, je Agencija za varnost prometa tudi letos zagotovila preventivna gradiva, plakate Poskrbimo za varnost otrok in Šolska pot, knjižice za starše prvošolcev Prvi koraki v svetu prometa s podrobnejšimi informacijami, kako otroka poučiti o varnem ravnanju na šolski poti in kresničke. 

V prvih dneh šole bodo na lokalni ravni na izpostavljenih mestih v okolici šol otroke varovali številni prostovoljci. Aktivnosti bodo prilagojene glede na spreminjajočo se epidemiološko situacijo.

Za pregled varnih šolskih poti je strokovni javnosti namenjena knjižica Smernice za pripravo šolskih poti. Prav tako pa si lahko otroci in starši na spletni Platformi Načrtov šolskih poti ogledajo načrt in pregledajo vsebine za njihovo šolo. Na spletni platformi je naloženih že 312 načrtov šolskih poti ter 126 digitaliziranih načrtov.

Varnost na organiziranih šolskih prevozih

Pomembno je, da se starši, skrbniki, otroci in predvsem prevozniki ter naročniki prevozov zavedajo pomena pravilnega pripenjanja oziroma doslednega nameščanja v otroške zadrževalne sisteme tudi med izvajanjem organiziranih šolskih prevozov. Že od predšolske vzgoje naprej se otroci učijo slogana Red je vedno pas pripet.

Red je vedno pas pripet

Če so to pravilo že osvojili in ga dosledno spoštujejo pri prevozih s starši ali skrbniki, ga je potrebno v enaki meri spoštovati tudi pri organiziranem šolskem prevozu. Voznik se mora pred vožnjo prepričati, da so vsi potniki v vozilu pravilno pripeti. Agencija posebej izpostavlja, da morajo biti otroci pripeti ves čas trajanja poti, med vožnjo ne smejo vstajati ali se sprehajati po vozilu, saj je to izredno nevarno.

Otroci naj med vožnjo nikdar ne sedijo s šolsko torbo ali nahrbtnikom na ramenih.

Prav tako je pred prevozom nujno pravilno zavarovati šolske torbe, nahrbtnike, dežnike in ostalo prtljago. V primeru nenadnega zaviranja ali drugega sunkovitega manevra bodo neustrezno zavarovani predmeti poleteli po vozilu in lahko resno poškodujejo potnike.

Vozniki morajo organizirane šolske prevoze opravljati v dobrem psihofizičnem stanju, ki omogoča varen prevoz otrok. Za volan naj vedno sedejo trezni in spočiti. Že ena merica alkohola lahko pomembno vpliva na vozne sposobnosti, s čimer vozniki lahko ogrozijo sebe in druge.

Agencija za varnost prometa ostale voznike motornih vozil opozarja, da morajo biti ob srečanju z vozilom z oznako za šolski prevoz posebej previdni. Prilagodijo naj hitrost in dogajanje v prometu spremljajo izredno pozorno. Vozniki naj ne pozabijo, da šolskega prevoza, ki je zaustavil na voznem pasu, nikdar ne smejo obvoziti oziroma prehiteti.

Bodite odgovorni in pozorni, ne le na prvi šolski dan, temveč prav vse dni v letu!

Agencija za varnost prometa znova opozarja, da sami lahko največ storijo za varnost otrok. Voznike pozivajo k previdni in strpni vožnji, starše in skrbnike pa želijo spomniti, da so s svojim obnašanjem v prometu otroku vzor. Agencija svetuje, da starši skupaj z otrokom prehodijo šolsko pot še pred začetkom šolskega leta, nato pa otroka vsak dan spremljajo na poti do šole in nazaj ter ob tem utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu.

Staršem in skrbnikom agencija svetuje, naj poskrbijo, da bodo otroci dobro vidni, s svojim odgovornim ravnanjem v prometu naj bodo zgled, saj so dobre prometne izkušnje dragocena popotnica za varno udeležbo v prometu.

Še pred začetkom šole naj skupaj obnovijo prometna pravila na poti do šole, prvošolčke v svet prometa uvajajmo še posebej skrbno. Agencija opozarja tudi na nujnost nošenja rumenih rutic za otroke prvih in drugih razredov osnovne šole. Da bodo otroci še bolj vidni in tako bolj varni, je priporočljiva uporaba svetlejših oblačil in odsevnih teles.

Agencija starše in skrbnike opozarja tudi na nujnost pravilnega in doslednega pripenjanja otrok v otroške varnostne sedeže, bodisi v motornih vozilih bodisi na kolesu ter na obvezno uporabo varnostne zaščitne čelade, ki jo morajo nositi otroci na poganjalcu, kolesu, skiroju ali rolkah do 18. leta. Agencija uporabo zaščitne čelade svetuje tudi za vse ostale starostne skupine.

Točen seznam lokacij izvajanja terenske akcije po mestih, 1. septembra, med 7. in 11. uro:

Ljubljana

 • križišče med Tivolsko in Gosposvetsko
 • križišče med Tivolsko in Slovensko
 • križišče pri Situli
 • križišče pri mestnem stadionu Bežigrad
 • križišče pri Slovenija avto
 • križišče med Dolenjsko cesto in Roško cesto

Celje

 • križišče pri Planet Tuš Celje
 • križišče med Mariborsko cesto in Cesto v Trnovlje
 • križišče med Mariborsko cesto in Kidričevo ulico

Kranj

 • križišče pri Šolskem centru Kranj
 • križišče pri Qlandiji
 • križišče med cesto Staneta Žagarja in cesto Jaka Platiše

Maribor

 • križišče pri Telekomu
 • križišče med Partizansko cesto in Prešernovo ulico
 • krožišče pri Kampusu
 • križišče pri Mercator center Tabor
 • križišče pri avtobusni postaji Maribor

Novo mesto

 • križišče med Topliško cesto in Kandijsko cesto
 • križišče med Seidlovo, Šmarješko in Andrijaničevo cesto

Koper

 • križišče pri VinaKoper

Starejše novice