Termin
Prizorišče

Metoda gibanja 5Ritmov® Gabrielle Roth
Vodi Martina Mot, certificirana učiteljica 5Ritmov®
PLEŠEM OB POLNI LUNI – ODPRTO SREČANJE V MARIBORU

KDAJ: petek, 5. 5. 2023, 19.30-21.30
KJE: dvorana Ornament, Popovičeva ulica 10, Maribor

“The universe is within you. Bright & beautifull.”

Luna nas bo zibala, energije bodo prave in vabim vas, da se mi pridružite na tokratnem glasbenem in energijskem valu.

Dali bomo prostor vsemu, kar potrebuje izraz, se dviga v nas in je pripravljeno, da se odlušči in uzre luč sveta.

Veseli me, da bom tokrat lahko izjemoma z vami. Brez skrbi, Anže vas bo razvajal po ustaljenem urniku, naslednji petek, 12. 5.

Prijave zbiram do 4.5. do 19.00 zvečer preko elektronske prijavnice https://forms.gle/DLwhNs8jw6LvcQ786 ali na mobilno številko 031 616 267.

Dobrodošli, Martina

Zabeležite si prihajajoče datume:
12.5. – odprto srečanje
26.5. – odprto srečanje ...

Dobrodošli tako začetniki kot izkušeni plesalci. Povabite še prijatelje, da zaplešejo z nami. Za udeležbo ni potrebno nobeno predznanje, ampak zgolj želja po gibanju.

Praktični napotki: udobna večslojna oblačila, steklenička vode.
Načeloma plešemo bosi oziroma v nedrsečih nogavicah.

Praksa 5Ritmov, ki jo je ustvarila Gabrielle Roth in jo izvajajo tisoči po vsem svetu, je filozofija, perspektiva, izrazna umetnost in dinamična gibalna praksa, ki izhaja iz načela, da se psiha sama pozdravi, ko jo spravimo v gibanje. Gibanje je hkrati zdravilo in metafora, ki zajema vse jezikovne, kulturne in starostne skupine, da bi ljudje spremenili trpljenje v umetnost, umetnost v zavedanje in zavedanje v delovanje. Kjer koli ljudje izvajajo prakso 5Ritmov, se oblikuje skupnost, kjer ljudje plešejo, se potijo, se spreminjajo, podpirajo in ustvarjajo varen prostor za vsakega posameznika, da lahko razblini oklep ega in prebudi svoj sočni, nepredvidljivi, očarljivi, po robu plešoči, zvezdniški del sebe, ki hrepeni po svobodi.
Ustvarjalnost. Povezanost. Skupnost.

Brez korakov ali koreografija za učenje - namesto tega se naučimo poslušati sebe in naše telo skozi ples, gibanje in dihanje.
Se srečamo na plesišču!
Ekipa 5Ritmov
-------------------------------------------------------------
Movement practice of Gabrielle Roth's 5Rhythms®
Led by Martina Motl, certified 5Rhythms® teacher
DANCING BY THE FULL MOON – OPEN MEETING IN MARIBOR

WHEN: Friday, 5th May 2023, 18.30-20.30
WHERE: dvorana (hall) Ornament, Popovičeva ulica 10, Maribor

“The universe is within you. Bright & beautifull.”

The moon will rock us, the energies will be right and I invite you to join me on this musical and energetic wave.

We will give space to all that needs expression, is rising within us, and is ready to peel off and see the light of day.

I am glad that this time I will be able to be with you exceptionally. Don't worry, Anže will pamper you according to the established schedule, next Friday, 12th of May.

I am collecting applications until 4th May until 19:00 in the evening via the electronic application form https://forms.gle/DLwhNs8jw6LvcQ786 or on the mobile number +386 31 616 267.

Welcome, Martina

Note the upcoming dates:
May 12th - open meeting
May 26th - open meeting ...

Both beginners and experienced dancers are welcome. Invite your friends to dance with us. No prior knowledge is required for participation, just a desire to move.

Practical advice: comfortable multi-layered clothes, a bottle of water. In principle, we dance barefoot or in non-slip socks.
Created by Gabrielle Roth and practiced by thousands worldwide, 5Rhythms® is a philosophy, perspective, performance art and a dynamic movement practice rooted in the principle that if you put the psyche in motion it will heal itself. Movement is both the medicine and the metaphor, reaching across all languages, cultures and age groups to transform suffering into art, art into awareness, and awareness into action. Wherever the 5Rhythms are practiced, a community is born to dance, to sweat, to change, to support, and to provide a safe space for each of us to shatter the ego’s hold and awaken the juicy, unpredictable, fascinating, edge-walking, rock star part of ourselves that yearns to be free.
Creativity. Connection. Community.

Without steps or choreography to learn - instead, learn to listen to ourselves and our body through dance, movement and breathing.
Let's dance together!
We meet you all on the dance floor!
5R Slovenia Team