Vir: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je v oktobru zabeležilo dva primera nezakonitega transporta ptic prek Slovenije.

V oktobru 2021 je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije skupaj s carinsko mobilno enoto Finančne uprave Ljubljana na območju Slovenije zabeležilo dva primera nezakonitega transporta ptic prek Slovenije.

Slovenija tako še vedno ostaja pomembna tranzitna država za tihotapce ptic.

Prepeljanih več deset tisoč mrtvih in živih ptic

Tihotapljenje ptic pevk je v Evropi resen naravovarstveni problem. Gre za zelo dobro organizirano obliko kriminala, katerega dejavnost je osredotočena predvsem na jugovzhodno in srednjo Evropo. 

Slovenija je poleg Hrvaške in Madžarske ena glavnih tranzitnih držav, prek katere je na italijanski črni trg letno prepeljanih več deset tisoč mrtvih in živih ptic, opozarja Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. 

Mrtve ptice so namenjene za prehrano v petičnih restavracijah, žive pa za potrebe gojitve ali kot hišni ljubljenčki.

V vrečki šest zamrznjenih osebkov sloke 

V oktobru 2021 se je del ekipe projekta »Proti nezakonitemu ubijanju ptic na jadranski selitveni poti« skupaj s prostovoljci pridružil carinski mobilni enoti Finančne uprave Ljubljana pri carinskem nadzoru v sklopu mednarodne akcije nadzora tihotapljenja ptic preko državnih meja.

V skupno petih terenskih dneh je bilo opravljenih preko 500 pregledov osebnih in tovornih vozil. Že prvi delovni vikend je prinesel rezultate.

Pri dveh pregledanih vozilih se je izkazalo, da italijanski državljani v Italijo nezakonito prevažajo več osebkov zavarovanih vrst ptic. Pri italijanskem vozniku kombija so uslužbenci carinske mobilne enote odkrili vrečko, v kateri je bilo šest zamrznjenih osebkov sloke.

Kot je navedel voznik je ptice prejel kot darilo pri nakupu psa. Ptice so bile ulovljene na Hrvaškem.

Italijani v hladilnih kovčkih hranili svoj ulov

Med nadzorom sta bila ustavljeni tudi dve v koloni vozeči vozili. Izkazalo se je, da gre za skupino italijanskih lovcev, ki se je vračala z lovnega vikenda na Hrvaškem.

Pregled vozila in predmetov je razkril, da se v hladilnem kovčku nahaja več osebkov prepelic in golob duplar. Prav tako pa tudi več kosov mesa divje svinje in vsaj deset osebkov mlakarice. Pregled drugega vozila je pokazal, da se v priklopni prikolici za prevoz psov nahaja več deset osebkov mlakarice, vsaj štirje fazani ter dva kreheljca in en osebek vrste dolgorepa raca.

Dejanja preiskuje policija

Glede na 14. člen Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah je prepovedano prevažanje, prenašanje, prodaja, zamenjava ali ponujanje za prodajo ali zamenjavo živih ali mrtvih živali živalskih vrst odvzetih iz narave.

V Sloveniji od teh odkritih vrst ptic nista zavarovani le mlakarica in fazan.

Carinska enota Finančne policije je postopek predala policiji, ki je o dejanju nezakonitega transporta zavarovanih vrst ptic obvestila tudi pristojno državno tožilstvo. Postopek je še v teku.

Razsežnosti nezakonitega transporta ptic niso znane

Od prvega junija 2013 slovensko-hrvaška meja ni več zunanja meja Evropske unije in posledično se redni carinski nadzor na njej ne opravlja več.

Natančna ocena o razsežnosti nezakonitega transporta ptic v zadnjih letih zato ni znana.

Takšni izredni in usmerjeni nadzori v času jesenske selitve ptic, kot je bil izveden v sodelovanju s carinsko mobilno enoto Finančne uprave Ljubljana, so zato še toliko bolj dobrodošli in pomembni.

Za uspešno odkrivanje primerov je tako ključno sodelovanje ter medsebojno obveščanje med pristojnimi organi (carina, policija, tožilstvo) ter strokovnjaki.

Pri obravnavanju primerov je namreč ključna pravilna določitev vrste zaseženih ptic, saj je status zavarovanih vrst bistven za uvedbo nadaljnih postopkov.

Starejše novice