Slika je simbolična.
Univerza v Mariboru v sodelovanju z družbama Elektro Maribor in Energijo Plus tradicionalno objavlja razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru.

Mariborska univerza, skupaj z družbama Elektro Maribor in Energija Plus, tudi letos objavlja razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021.

»Sodelujoči partnerji se zavedajo pomena izobraževanja, ki temelji na konkurenčnosti na trgu dela, zato želijo že s tradicionalnim razpisom, ki je letos izveden že deveto leto zapored, nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost ter jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju,« poudarjajo na Univerzi v Mariboru.

Na razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 2020/2021 status študenta Univerze v Mariboru in so redno napredovali ter v preteklih letih študija niso prejeli nagrade za najboljšega študenta. Kandidati pa morajo poleg zgoraj omenjenih meril upoštevati tudi to, da so vpisani v:

  • najmanj 3. letnik prve stopnje študijskih programov ali
  • najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali
  • v študijski program druge stopnje.

Naj študent mariborske univerze bo prejel 600 evrov nagrade

Vsak kandidat mora pravilno izpolnjen obrazec in zahtevane priloge poslati najkasneje do 13. avgusta 2021, in sicer do 12. ure na naslov Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za najboljšega študenta UM«.

Vse v navedenem roku prispele prijave bo ocenila strokovna komisija za izbor najboljšega študenta na Univerzi v Mariboru v sestavi: univerzitetni profesor, strokovni sodelavec iz oddelka za izobraževanje in študentske zadeve, samostojna strokovna sodelavka iz službe za kadrovske zadeve ter dva predstavnika študentov.

Kaj pa nagrade? Študent, ki se bo uvrstil na prvo mesto prejme 600 evrov, za drugo mesto bo podeljenih 400 evrov, za tretje pa 200 evrov.

Več informacij in prijavo na razpis pa lahko najdejo študenti na strani Študentskega sveta Univerze v Mariboru.

Starejše novice