Narejeni prvi koraki na poti do strehe, ki bo nadomestila znamenite »dežnike«.

Kot smo pred mesecem dni poročali, streha nad mariborsko tržnico, kljub obljubam, letos še ne bo prenovljena. Snaga, ki z mariborskimi tržnicami upravlja, je letos le dobila dolgoročno koncesijo, na podlagi katere lahko lažje načrtujejo svoja vlaganja.

Snaga je danes, sporočila, da jo je pred dnevi Mestna občina Maribor pooblastila, da v njenem imenu in za njena sredstva vodi prvi postopek, katerega cilj je izgradnja strehe na osrednji mariborski tržnici.

V igri za izdelavo projekta trije arhitekturni biroji

Glede na višino zagotovljenih sredstev v proračunu v skladu z Zakonom o javnem naročanju, se je komisija odločila za postopek zbiranja ponudb.

»K oddaji ponudbe smo povabili tri arhitekturne biroje, in sicer Arhitekturni biro Hočevar iz Ljubljane, ki je že pripravljal zasnovo za streho osrednje tržnice v letu 2006, Arhitekturni biro Biro Biro iz Maribora, ki je zasnoval številne arhitekturne objekte v Mariboru in Imo biro iz Maribora,« še sporoča Snaga.

Ponudnik izbran avgusta, v začetku leta začetek gradnje

Postopek zbiranja ponudb bo zaključen 20. avgusta, ko bo tudi znano, kdo od povabljenih ponudnikov je oddal ponudbo z najnižjo ceno, ki je merilo izbora izvajalca. Faza izdelave projektne dokumentacije se zaključi z izdajo gradbenega dovoljenja. Za postopek gradnje strehe bodo izvedeni novi postopki, skladni z zakonodajo na tem področju. 

Starejše novice