Mestna občina Maribor uvaja participativni proračun, s pomočjo katerega bodo lahko občani s predlogi in glasovanjem soodločali pri projektih, ki se bodo izvedli v mestnih četrteh in krajevnih skupnostih.

Participativni proračun je mehanizem, kjer občani sodelujejo pri odločanju o porabi manjšega dela finančnih sredstev iz proračunskega sklada občine. Kot je povedala Neva Pipan iz kabineta župana, želi občina z uvedbo participativnega proračuna občane spodbuditi k aktivni participaciji, povezovanju in sodelovanju pri izbiri projektov in dvigu kakovosti bivanja. 

Podžupanja Alenka Iskra je ob tem dodala, da gre za najbolj demokratičen proces, kjer vsi občani in občanke soodločajo o deležu proračunskih sredstev za reševanje izzivov in problemov v občini. Dodaja, da so prepričani, da tako udejanjajo zaveze, ki so jih dali občanom. 

Občani bodo torej lahko sami podali predloge za izboljšanje v vseh mestnih četrteh in krajevnih skupnostih, ne le v kraju bivanja. Preko spletne strani bodo nato lahko udeleženi pri glasovanju o izbiri projektov. 

Mariborska občina je bila prva, ki je že leta 2015 poskusila uvesti participativni proračun, a je takrat šlo za nezaključen proces. Po besedah Pipanove, je občina takrat orala ledino. 

Ustanovljena je bila delovna skupina

Tokrat se na občini uvedbe participativnega proračuna lotevajo bolj organizirano, s točneje določenimi cilji in kriteriji. 

S sklepom župana so julija imenovali Delovno skupino za participativni proračun, ki jo sestavljajo predstavniki mestnih četrti in krajevnih skupnosti, kabineta župana in uradov na Mestni občini Maribor. Zraven sodelujejo še predstavniki nevladnega sektorja PIP in Fundacije Prizma. 

Za izvedbo projektov pol milijona evrov 

Mariborska občina bo za izvedbo projektov namenila 500 tisoč evrov, ki jih bodo razdelili med štiri območja. Vsako izmed območij bo tako prejelo 120 tisoč evrov, in sicer 60 tisoč evrov za leto 2021 in 60 tisoč evrov za leto 2022. 

Za porazdelitev projektov so tako izoblikovana štiri območja: 

  1. območje levi breg –krajevne skupnosti (Malečnik-Ruperče, Kamnica in Bresternica-Gaj)
  2. območje levi breg – mestne četrti (Ivan Cankar, Center, Koroška vrata)
  3. območje desni breg – krajevne skupnosti (Razvanje, Limbuš, Pekre)
  4. območje desni breg – mestne četrti (Brezje-Dogoše-Zrkovci, Pobrežje, Tezno, Magdalena, Studenci, Tabor, Nova vas, Radvanje)

Kakšne predloge iščejo? 

Kot je poudarila Neva Pipan, tukaj ne gre za velika investicijska vlaganja, ampak za manjše projekte v vrednosti od 2 tisoč do 20 tisoč evrov. Gre torej za manjše projekte, ki bodo občanom izboljšali kakovost bivanja. 

Predlog lahko odda kdorkoli iz občine in za katerokoli območje, je še dodala Pipanova, saj si želijo meje mestnih četrti in krajevnih skupnosti čim bolj zabrisati in jih med seboj povezati. 

Za lažjo predstavo lahko na spletni strani preverite, kakšne predloge so v lanskem letu predlagali občani Mestne občine Koper.

Zbiranje predlogov preko spletne strani 

Za zbiranje predlogov, javno predstavitev prispelih predlogov, javne razlage zavrnitev predlaganih projektnih predlogov, za glasovanje in objavo rezultatov bo občina uporabila spletno aplikacijo Consul, ki jo je prva razvila in uporabila občina Madrid. 

Prilagojena aplikacija, kjer bo torej potekalo zbiranje predlogov, je občanom Maribora na voljo na spletni strani www.mariborsodeluj.si

Kako lahko občan sodeluje? Vsak, ki bo želel podati predlog ali glasovati, se bo moral v aplikacijo registrirati z imenom in priimkom ter veljavnim elektronskim naslovom. Avtentičnost informacij bo zagotovil z vpisom številke EMŠO, imena in priimka, naslova stalnega bivališča in telefonske številke. Kot so povedali na občini, bodo zagotovili tudi svetovalca, ki bo na voljo za pomoč.

Za podporo občanom delavnice v mestnih četrteh in krajevnih skupnostih

S strani Zavoda PIP bo v pomoč občanom oktobra organiziranih 13 delavnic, kjer bodo občane seznanili z delovanjem proračuna, kako uporabiti spletno aplikacijo in kako pripraviti ustrezen predlog projekta.

Zbiranje projektnih predlogov se bo izvajalo novembra, predvidoma med 2. in 10. novembrom. 

Starejše novice