Vodstvo Mestne občine Maribor si prizadeva, da bi bila kvalitetna, lokalno pridelana hrana dostopna Mariborčanom na vseh petih tržnicah v mestu, zato si želi razvijati pet močnih tržnic s kvalitetno in raznoliko ponudbo lokalno pridelane hrane.

Nosilka tržnične dejavnosti v Mariboru ostaja glavna tržnica na Vodnikovem trgu kot osrednja mestna tržnica, preostale štiri manjše – na Teznem, Pobrežju, v Dominkuševi ulici in na Taboru – pa zagotavljajo dostop do enako raznolike ponudbe tudi številnim občanom, ki so nekoliko oddaljeni od mestnega središča in želijo lokalno pridelano zdravo hrano kupovati bliže svojemu domu.

Osrednja mestna tržnica na Vodnikovem trgu z razpršenostjo ponudnikov na drugih lokacijah na mestnih trgih izgublja na ugledu, ponudbi in obiskanosti, česar si Mestna občina Maribor ne želi. Tržnica je od nekdaj bila na Vodnikovem trgu, lokacija Mariborčane nostalgično povezuje in vsekakor si bodo na občini prizadevali, da bo tržnica na tem mestu ostala tudi v prihodnje.

Z 12. majem zato ukinjajo izvajanje javne gospodarske službe vzdrževanja in upravljanja tržnic na lokaciji Trg svobode. Tržnica integrirane pridelave se lahko preseli na območje Vodnikovega trga ali na ostale tržnice z območja, določenega v koncesijski pogodbi za izvajanje izbirne lokalne gospodarske službe vzdrževanja in upravljanja tržnic, sklenjeni 30. decembra 2016.

Mestna občina Maribor bo s podjetjem Snaga Maribor, ki upravlja s tržničnimi površinami, v kratkem sklenila aneks h koncesijski pogodbi in ukinila tržnično dejavnost na drugih ulicah in trgih.

Izjemoma bo na ulicah mogoče prodajati plodove, nabrane v gozdu, kot so gozdne borovnice, gobe in kostanji.

Zato tudi tržnice integrirane pridelave, ki na Trgu svobode deluje ob sredah in petkih, ne bo več. 15 pridelovalcev, povezanih v Združenju pridelovalcev vrtnin Maribor, se je sicer že z začetkom epidemije preselilo na glavno tržnico na Vodnikovem trgu, lahko pa se odločijo tudi za prodajo na kateri od drugih štirih tržnic.

Na glavni tržnici so v času epidemije covid-19 ugotovili zelo dober obisk

Bogato ponudbo okoli 120 prodajalcev sadja, zelenjave, sadik, cvetja in drugih pridelkov je odkrilo tudi veliko novih kupcev, in z opazno povečanim obiskom so zadovoljni tudi ponudniki domačega mesa in mlečnih izdelkov v mlečno-mesnem paviljonu.

Na Vodnikovem trgu je že doslej prodajalo blizu 120 prodajalcev in pridelovalcev. S 1. januarjem 2020 je ponudba organizirana po sektorjih, tako da je ponudba lokalnega sadja in zelenjave pregledno ločena od ponudbe uvoženih pridelkov.

S selitvijo integriranih pridelovalcev s Trga svobode ne le širijo ampak tudi izenačujejo položaj vseh lokalnih pridelovalcev na drugih mestnih tržnicah.

Osrednja tržnica je vedno imela svoj prostor na Vodnikovem trgu. S projekti, s katerimi bodo ta del mesta arhitekturno, urbanistično in prometno prenovili, dobiva poudarjeno vlogo.

Prenovljena Koroška cesta in Glavni trg bosta tržnico lepo povezala s preostalimi deli mestnega središča; občanom, ki težje dostopajo do Vodnikovega trga, pa bo z možnostjo brezplačnega prevoza po pešconi kmalu na voljo še drugo minivozilo Maister, so sporočili z Mestne občine Maribor.

»Močna tržnica, ki je s svojo ponudbo izjemnega lokalnega pomena tako za kupce kot za pridelovalce hrane in zelenjave kot za vzreditelje – bo, nenazadnje, pomemben argument tudi pri naših prizadevanjih, da objekt v celoti znova preide v last Mestne občine Maribor,« so sporočili z mariborske občine.

Komentarji (1)

Mariborcan1970 (ni preverjeno)

Logična odločitev. Saj ne moremo imeti na vsakem vogalu stojnice. Zato imamo glavno tržnico. Upam da jo bodo končno porihtali po 10-tih letih in dveh nesposobnih županih.

Starejše novice