Slika je simbolična (foto: Jure Banfi).
Na Pobrežju v Mariboru je predvidena gradnja 60 oskrbovanih stanovanj za starejše. Na občini so v prostorskem načrtu razkrili več podrobnosti gradnje, Mariborčani pa imajo sedaj mesec dni časa za morebitne pripombe in predloge.

Mestna občina Maribor je razgrnila občinski podrobni prostorski načrt za območje oskrbovanih stanovanj na Pobrežju. Na območju je namreč predvidena umestitev stanovanjskega objekta s 60 oskrbovanimi stanovanji za starejše z zunanjo ureditvijo parkirnih in zelenih površin.

Prostorski akt bo razgrnjen do ponedeljka, 30. januarja, v tem času pa lahko občani na osnutek akta podajo pripombe in predloga.

Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je namreč območje, ki se nahaja v urbanem območju na Pobrežju, v neposredni bližini reke Drave. 

Gre za nezazidano stavbno zemljišče, namenjeno stanovanjski gradnji. Leži deloma ob obstoječi nizki individualni pozidavi in deloma ob objektih Doma starejših občanov Danice Vogrinec.

Stanovanjski objekt bo vseboval 60 oskrbovanih stanovanj

Območje načrtovanja obsega površino velikosti okoli 3700 kvadratnih metrov in je trenutno prazno in nepozidano. 

Z načrtovanim podrobnim prostorskim načrtom bi se umestil stanovanjski objekt z oskrbovanimi stanovanji etažnosti do sedem nadstropij s pritličjem. V objektu je predvidenih 60 stanovanjskih enot oziroma oskrbovanih stanovanj. 

Zasnova objekta je načrtovana kot členjeno kompaktna kubusna stavba, kar bi naj omogočalo velike proste površine v okolici objekta, ki bodo namenjene deloma parkiranju in večinoma zelenim površinam, namenjenih druženju in rekreaciji. Med drugim načrtujejo fitnes na prostem, ureditev visokih gred in prostor za počitek.

Za stanovalce v načrtu veliko zelenih in prostih površin

V neposredni okolici območja se nahajajo tako nizki stanovanjski objekti kot visoki objekti Doma starostnikov Danice Vogrinec. Objekt, ki se umešča v prostor, je višinsko med obema obstoječima višinama, ki sta v prostoru evidentirani. 

S kompaktno kubusno zasnovo se objekt umesti na primernih odmikih od sosednjih zemljišč ter vzpostavi veliko prostega prostora, ki omogoča rekreacijo in sprostitev v zelenju.

Na zemljišču okoli objekta se predvideva ureditev zunanjih parkirnih mest in zelene površine. Predvidenih je 48 parkirnih mest, od tega 12 parkirnih mest za invalide.

Starejše novice