Z obnovo centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča Maribor bodo v vrtcu tudi v prihodnje lahko pripravljali 802 kosili dnevno za otroke iz skupno petih organizacijskih enot.

Mestna občina Maribor je z investicijo zagotovila ustrezne sanitarne in prostorske pogoje za pripravo hrane v skladu z normativnimi pogoji za prostor in opremo vrtcev.

Z današnjim dnem se bo uradno otvorila obnovljena centralna kuhinja Vrtca Otona Zupančiča Maribor. Razlog za investicijo so bili dotrajani prostori in oprema centralne kuhinje, kjer se pripravlja hrana za vse organizacijske enote Vrtca Otona Župančiča Maribor (OE Oblakova, OE Mehurčki in OE Lenka) ter dve organizacijski enoti Vrtca Studenci Maribor (OE Poljane in OE Iztokova).

Velik problem pri obratovanju kuhinje je predstavljalo prezračevanje prostorov ter stara in dotrajana oprema. V prostorih kuhinje niso bili zagotovljeni minimalni delovni pogoji, prostori so se zaradi neustreznega prezračevanja pregrevali, temperatura je velikokrat presegala 30 stopinj Celzija.

Kaj je zajela obnova?

Pri obnovi obstoječih prostorov so bili na novo izvedeni toplotno izolirani tlaki, vsa obrtniška in instalacijska dela, vključno z novim prezračevanjem in klimatizacijo kuhinje. Prav tako so se toplotno izolirale zunanje stene kuhinje ter vgradili dve novi kuhinjski dvigali.

Iz vidika doseganja standarda energetske učinkovitosti dela stavbe, kjer je organizirana centralna kuhinja, se je z izvedbo energetsko učinkovite fasade in tal proti terenu ter vgradnjo izolativnih oken s troslojno zasteklitvijo dosegla večja energetska učinkovitost konstrukcijskih elementov.

Za obnovo centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča Maribor se je leta 2016 in 2017 pripravljala projektna in investicijska dokumentacija. V septembru 2018 je bil po ponovljenem javnem naročilu izbran izvajalec Gradbeništvo Milan Pintarič s.p. Vrednost del je znašala 716.621,73 evrov.

Strokovni nadzor nad deli je opravljalo podjetje Projekta inženiring Ptuj d.o.o., projektantski nadzor pa IMO BIRO d.o.o. Obstoječa neto površina centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča v Mariboru se je s prezidavo stare igralnice v kuhinjski prostor povečala iz 339,60 na sedanjih 391,72 kvadratnih metrov. Dnevno kuhajo za 802 otroka. Od tega za 545 otrok iz Vrtca Otona Župančiča Maribor, 245 otrok iz Vrtca Studenci Maribor in 12 otrok s posebnimi potrebami iz organizacijske enote Lenka.

Pred uradno otvoritvijo, ki je planirana v popoldanskem času in se je bo udeležila podžupanja Helena Kujundžić Lukaček, je ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Maribor Stanislava Lešnik v novih prostorih centralne kuhinje sprejela župana MO Maribor Saša Arsenoviča. Povedala je, da se na novo kuhinjo še privajajo, vendar so prvi občutki pozitivni. Zaposleni v kuhinji so z novo pridobitvijo izredno zadovoljni, saj imajo odslej odlične delovne pogoje.

Župan MO Maribor Saša Arsenovič je ob obisku pozdravil vodstvo vrtca, zaposlene v kuhinji in otroke v vrtcu. Ob obisku je povedal: »S prenovo je centralna kuhinja Vrtca Otona Župančiča Maribor ponovno sodobno opremljena kuhinja, ki zaposlenim zagotavlja odlične pogoje dela ter ustrezne sanitarne in prostorske pogoje za pripravo hrane. Prenova omenjene kuhinje je ena izmed investicij in sanacij, ki se v MO Maribor trenutno izvajajo na področju vrtcev in osnovnih šol. Ob energetski sanaciji 10 vrtcev in 11 osnovnih šol, ki pomenijo izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev v saniranih objektih, prihranek energije in stroškov ter zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida, bomo v letošnjem letu pričeli še z rekonstrukcijo in dozidavo Vrtca Ivana Glinška Maribor, enota Ribiška, v skupni vrednosti okoli 1,5 milijona evrov.«

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice