Foto: Jure Banfi
Družbe Javnega holdinga Maribor prehajajo od zimskega vzdrževanja k letnim aktivnostim. Zato so pripravili povzetek opravljenega dela v zimski sezoni in napovedali, kaj jih čaka v prihodnjih tednih in mesecih.

Družbe, povezane v Skupino Javnega holdinga Maribor, ki upravljajo glavnino mariborske mestne infrastrukture, v marcu in aprilu svoje moči tradicionalno preusmerjajo od zimskega vzdrževanja k rednim letnim aktivnostim. 

V letošnji zimi devet akcij pluženja

Nigrad je po 15. marcu, ko se je uradno končala zimska sezona na slovenskih cestah, začel z odstranjevanjem zimskih varnostnih označb, s čiščenjem ostankov posipnih agregatov z javnih prometnih površin in z načrtovanimi popravili ter prenovami pločnikov in cest. 

V obdobju od 15. novembra lani do vključno 15. marca letos so sodelavci zimske službe podjetja Nigrad opravili 22 akcij posipa in devet akcij pluženja.

V tem obdobju je bilo skupaj porabljenih 1.800 ton posipne soli, 500 kubičnih metrov peska ter 450 kubičnih metrov mešanice peska in soli, za izvedbo zimske službe je bilo namenjenih 1.400.000 evrov.

Ogrevalna sezona še ni zaključena

Medtem Energetika Maribor nadaljuje z ogrevalno sezono 2022/2023, ki se bo formalno lahko zaključila, ko bo izpolnjen pogoj za to, to je temperatura tri dni zapored ob 21. uri nad 12 stopinj Celzija. 

Na področju infrastrukture Energetika nadaljuje s širitvijo sistema daljinskega ogrevanja. Prav tako trenutno poteka gradnja visokotemperaturne toplotne črpalke Pristan, ki bo služila kot dodatni vir energije v sistemu proizvodnje toplote.

Smučarska sezona ena najuspešnejših v zadnjih letih

Marprom je 2. aprila sklenil letošnjo zimsko sezono na Pohorju, ki je po doseženih rezultatih ena od najuspešnejših v zadnjih letih. 

Število smučarskih dni je namreč znašalo kar 124, število smučarjev pa blizu 150.000. 

Tik pred koncem zimske sezone je 31. marca že stekla predprodaja sezonskih smučarskih vozovnic za prihodnjo zimo, pri čemer cene vseh vozovnic ostajajo nespremenjene. 

Omenjenega dne je tudi odprl vrata Bike park Pohorje, 3. aprila pa je Marprom začel izvajati redna vzdrževalna dela na krožni kabinski žičnici. 

Medtem je v mestnem potniškem prometu ena od glavnih novostih v prvem delu leta nova aplikacija M mobilnost za pametne telefone, ki ponuja prikazovanje podatkov o vožnjah mestnih avtobusov v realnem času in možnost načrtovanja poti med dvema izbranima točkama. Ob koncu marca je imela aplikacija že več kot 2000 uporabnikov.

Na strehi mariborske sortirnice začela obratovati sončna elektrarna

Snaga je v prvem letošnjem četrtletju s posodami za ločeno zbiranje papirja, papirne in kartonske ter steklene embalaže opremila še okrog 1300 gospodinjstev na območju Studencev. S teh območij so zato bili ekološki otoki, namenjeni ločenemu zbiranju omenjenih vrst odpadkov, umaknjeni.

Že konec maja 2022 je pristopila k naložbi v zeleno prihodnost in tako je v začetku letošnjega marca na strehi mariborske sortirnice pričela obratovati sončna elektrarna.

Na strešne površine je bilo nameščenih 1650 solarnih modulov, predvidena letna količina proizvedene energije, ki služi lastnim potrebam sortirnice, pa je ocenjena na 777 megavatnih ur, pri čemer je načrtovano, da bodo viški električne energije vrnjeni v omrežje. 

V prvih štirinajstih dneh delovanja je sončna elektrarna proizvedla 23 megavatnih ur električne energije. Skupen strošek investicije je znašal 450.148 evrov, od tega je bilo zanjo pridobljenih 89.030 evrov sredstev Evropske unije.

Na pokopališču Pobrežje bo postavljen nov žarni zid

Pogrebno podjetje Maribor nadaljuje z investicijskimi vlaganji na žarni poljini z žarnimi zidovi na pokopališču Pobrežje, kjer bo postavljen nov žarni zid.

Medtem ko je v preliminarni fazi sanacija vodovodnega omrežja na pokopališču Dobrava, ki bo speljano vse do oddelka pripadnikov islamske skupnosti, je že končana in predana v uporabo investicija Pogrebnega podjetja Maribor, ki infrastrukturno pomembno dopolnjuje delovanje njegove 24-urne dežurne pogrebne službe. 

Za večje občine je namreč ključno, da imajo na voljo zadostne kapacitete ter ustrezne kadrovske in druge resurse, kar je še posebej pomembno v času izrednih razmer, kot je na primer povečana umrljivost v času naravnih in drugih nesreč ter epidemij.

V načrtu postavitev novih pitnikov

Mariborski vodovod se pospešeno pripravlja na ponovno odprtje javne mreže mariborskih pitnikov. Ob tem so v načrtu tudi novi pitniki, ki bodo zagotavljali ustrezno osvežitev v času prihajajočega Olimpijskega festivala evropske mladine. 

V okviru svetovnega dneva voda, ki ga obeležujemo vsako leto 22. marca, so v Mariborskem vodovodu gostili učence Osnovne šole Janka Padežnika. Predstavili so jim proces črpanja in distribucije pitne vode, mladi gostje pa so si ogledali tudi glavno črpališče Vrbanski plato in vodarno.

Komentarji (1)

KUČAN MILEK (ni preverjeno)

SANJSKA ZGODOVINSKA SLIKA. SEDAJ PA ZRAVEN NEKA BRV. OGABNO.

Starejše novice