FOTO: Bobo
Študentska organizacija Univerze v Mariboru, ki skrbi za razvejano strukturo študentskih interesnih dejavnosti in vodenje študentske politike, ima novo predsedstvo.

Žiga Pirš, ki je bil na vrhu predsedsta od leta 2017 se je poslovil z mesta predsednika. Iz Študentske organizacije v Mariboru sporočajo, da so člani Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru, za predsednika izvolili Dejana Glazerja, študenta magistrskega študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki je do sedaj bil Sekretar oddelka za interesne dejavnosti študentov.

Predsednik Dejan Glazer se bo skupaj s svojo ekipo zavzemal za ohranjanje in zagovarjanje pravic vseh študentk in študentov Univerze v Mariboru.
 

Novi tudi člani študentskega predsedstva

Na predlog predsednika so člani Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru, na 2. redni seji še imenovali člane študentskega predsedstva in sicer Bernardo Jeraj, Klemna Zapečnika, Ano Helbl in Davida Boharja.

Ob imenovanju celotne ekipe je novoizvoljeni predsednik še dejal: »S svojo ekipo sodelavcev se bomo trudili uspešno uresničevati vse zastavljene cilje. V Študentski organizaciji Univerze v Mariboru, kot uveljavljeni in priznani instituciji, si bomo še naprej prizadevali za razvoj dejavnosti, ki predstavljajo dodano vrednost vsem študentom Univerze v Mariboru, kot tudi celotni lokalni skupnosti. Hkrati se bomo zavzemali, da študentsko organiziranje mora tudi v prihodnje ostati avtonomno in popolnoma neodvisno od političnih strank, njihovih podmladkov ter raznih interesnih skupin. Primarni cilj Študentske organizacije Univerze v Mariboru je zagotoviti enakopravno dostopnost študija za vse študente ne glede na to, iz kakšnega socialnega okolja prihajajo. Ena od temeljnih nalog v naslednjem obdobju je tudi ohranjanje ter izboljšava sistema študentskega dela,« poroča Študentska organizacija Univerze v Mariboru.
 

Starejše novice