Vir: Spletna stran Javni holding Maribor
Javni holding Maribor je v četrto leto svojega delovanja septembra letos vstopil z dobrim poslovnim rezultatom in tudi s pozitivnim konsolidiranim izidom Skupine Javni holding Maribor.

Stabilno poslovanje Skupine Javni holding Maribor omogoča povezanim podjetjem kakovostno opravljanje vseh primarnih dejavnosti, izkazovanje družbeno odgovorne vloge ter uresničevanje vrste razvojnih projektov.

Pred Energetiko Maribor so pomembni koraki zelenega prehoda, saj bo morala v svoje proizvodne zmogljivosti umeščati vedno več obnovljivih virov, doseči pa tudi potrebno mero diverzifikacije proizvodnih virov energije.

Naslednji korak v zeleno prihodnost bo narejen z otvoritvijo visokotemperaturne toplotne črpalke Pristan, ki se bo odvila 23. oktobra. Ta čas je podjetje že v polni pripravljenosti na začetek nove kurilne sezone, ki bo nastopila, ko bo tri dni zapored ob 21. uri manj kot 12 stopinj Celzija, pri čemer pa se uporabniki lahko samostojno odločajo o začetku in koncu ogrevanja stavb.

Energetika Maribor se je srečevala z mnogimi izzivi na področju zakupa energentov in cen toplote, tudi z blaženjem posledic zadnje energetske krize in visokih cen energentov z dobički iz drugih tržnih dejavnosti.

V minulih mesecih so bile v Mestni občini Maribor zaključene obsežne aglomeracijske ureditve. V primestnih predelih Studencev in Peker ter Malečnika in Trčove je bilo zgrajeno kanalizacijo omrežje, hkrati pa je Mariborski vodovod obnovil dotrajano vodovodno omrežje v skupni dolžini okoli 4000 metrov.

Vodovodno omrežje je bilo v celoti obnovljeno še v okviru prenove Medvedove in Koseskega ulice ter Lenta. Za oskrbo Slovenskih goric je lani stekla gradnja novega tranzitnega vodovoda med Košaki in Počehovo, dela v sklopu tega kohezijskega projekta pa so bila končana pretekli mesec, vključno z ureditvijo prečrpalne postaje Košaki.

V tej je bila opravljena gradbena in strojna rekonstrukcija z zamenjavo črpalk in novim elektro-krmilnim sistemom. Na sistemu Mariborska koča pa sta bila vzpostavljena daljinsko odčitavanje procesnih parametrov (dezinfekcija) in prenos v podatkovno bazo.

Marprom se je septembra aktivno vključil v dogajanje na Evropskem tednu mobilnosti, kjer je ob dnevu brez avtomobila (22. septembra) pripravil predstavitev avtobusa na električni pogon in mini električnega vozila Maister ter aplikacije M mobilnost.

V mestnem potniškem prometu bo še letos narejen nadaljnji pomemben korak na poti uvajanja e-mobilnosti, saj Marprom pred koncem leta pričakuje tri nove električne avtobuse.

Na območju glavne avtobusne postaje je nedavno poskrbel za popolno prenovo javnih sanitarij in obnovo talne prometne signalizacije. Medtem se je na Pohorju uspešno končala izgradnja nove vmesne postaje krožne kabinske žičnice, ki bo začela obratovati takoj po pridobitvi ustreznih dovoljenj, predvidoma v drugi polovici ali proti koncu oktobra.

Na osrednji mariborski tržnici, s katero upravljajo Mestne nepremičnine, se je za veliko pridobitev izkazal obnovljen objekt za prodajo mlečnih in mesnih izdelkov. Ponudba v njem je še bogatejša in bolj raznolika, precej boljši so tudi pogoji dela za prodajalce.

Mestne nepremičnine so v času OFEM-a na Grajskem trgu postavile tržnico rokodelcev, obrti, umetnosti in kulinarike, ki je ponudila bogat izbor lokalnih spominkov in drobnih daril.

Avgusta so izpeljale Festival paradižnika na osrednji tržnici, kjer so lahko obiskovalci okušali 18 različnih vrst tega sadeža.

V času tedna mobilnosti pa tržnico Druga priložnost v Smetanovi ulici, namenjeno izmenjavi in prodaji še uporabnih stvari. S septembrom je podjetje poskrbelo še za ponudbo peke kostanjev na štirih lokacijah v mestu.

Nigrad je pred nastopom novega šolskega leta obnovil talne označbe na lokacijah mariborskih vrtcev in šol; skupno je bilo pred 1. septembrom osveženih 129 oznak »šola« in prehodov za pešce v neposredni bližini.

Na ta način Nigrad v okolici vrtcev in šol prispeva k večji varnosti najšibkejših udeležencev v prometu. V tem času podjetje tudi aktivno ureja obcestne zelene površine v mestu.

Pogrebno podjetje Maribor kot predsedujoči član Združenja pomembnih evropskih pokopališč ostaja na čelu tega prestižnega združenja vsaj še naslednja štiri leta. Direktorica podjetja Lidija Pliberšek je bila namreč 21. septembra na generalni skupščini Združenja pomembnih evropskih pokopališč ponovno izvoljena za predsednico združenja za štiriletno obdobje.

Osnovno poslanstvo Združenja pomembnih evropskih pokopališč je širitev zavesti o pomenu pokopališč in ozaveščanje o kulturni, zgodovinski ter umetnostni dediščini pokopališč.

Snaga je septembra začela deliti svojim uporabnikom rumene vreče za zbiranje mešane odpadne embalaže v letu 2024; zaključek razdeljevanja je planiran v drugi polovici decembra.

Ob tem je v začetku septembra začela tradicionalno jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v temu namenjeni premični zbiralnici. Akcija bo trajala do 6. oktobra. Prav tako Snaga nadaljuje svetovalne nadzore pri uporabnikih, s katerimi želi odpraviti nepravilnosti pri ločevanju.

V zadnjem obdobju je opravila nadzore na območju Radvanja in Limbuša v Mariboru ter v okoliških občinah Ruše, Pesnica in Kungota. Svoja prizadevanja za širitev trajnostnega ravnanja je podjetje izkazalo tudi v tednu mobilnosti, ko je na posebej prirejeni stojnici za ločevanje odpadkov obiskovalce ozaveščalo o pravilnem ločevanju, med drugim preko nagradnih vprašanj ob vrtenju kolesa sreče.

Poletje v mestu je močno poživil Olimpijski festival evropske mladine, ki sta ga Mestna občina Maribor in Šport Maribor organizirala v dneh od 23. do 29. julija in je prinesel izjemno vzdušje športne tekmovalnosti ter mednarodnega prijateljstva.

Skupno je Maribor gostil 6.957 udeležencev, od tega 3549 članov reprezentanc iz 48 evropskih držav.

Organizatorji so postavili 68 različnih šotorov, dnevno pripravili 12.800 obrokov in s skupno 48 avtobusi znotraj mesta prevozili 18.381 kilometrov. Uspešen projekt bo predstavljen tudi na prihajajoči generalni skupščini Evropskega olimpijskega komiteja v Istanbulu.

Ob spremljanju OFEM-a so lahko Mariborčani to poletje uživali tudi na delno prenovljenem kopališču Mariborski otok, kjer je kopalna sezona trajala vse do 10. septembra. Že naslednji dan, 11. septembra, je Šport Maribor odprl vrata kopališča Pristan.

Od 14. septembra pa so mariborski športni objekti bogatejši za novo, tehnološko sodobno košarkarsko igrišče Iva Daneua, ki je bilo opremljeno s športno opremo, uporabljeno na OFEM-u (talna podloga, premična koša), in ljubiteljem košarke ponuja priložnost za aktivno preživljanje prostega časa.

Družba ZUM se po delnem prehodu v lastništvo JHMB v zadnjih mescih posveča povezovanju s podjetji iz Skupine JHMB. Ob tem nadaljuje delo na pripravi 17 prostorskih aktov slovenskih občin.

Prav tako se veseli partnerstva v evropskem projektu Climaborough, ki zastavlja temelje za podnebno nevtralnost mesta Maribor.

Septembra se je ZUM tudi udeležil srečanja v portugalskem Cascaisu, kjer z Mestno občino Maribor, Snago in mednarodnimi partnerji sodeluje na evropskem razpisu za inovativne rešitve na področjih zbiranja podatkov in ločevanja odpadkov.

Starejše novice