Na cestah v bližini njiv se zaradi začetka del na zemljiščih opaža vse več blata in umazanij. Kakšne so kazni, če za seboj ne počistite ceste?

Pomlad je tu, ob obilnejših padavinah pa se pri delu na kmetijskih zemljiščih poveča možnost nanosa blata na cestišče. Pri obdelavi kmetijskih zemljišč praktično ni primera, ko ne bi s traktorji, kombajni ali drugimi stroji na cesto nanesli vsaj nekaj blata.

Blato in umazanija na cestah zvišuje tveganje za nesreče, v primeru, če kmetje za seboj ne počistijo ceste, pa morajo biti vozniki še posebej pazljivi.

Kazen za nanos blata na cestišče lahko znaša tudi dva tisočaka

Zakon o cestah v šestem členu določa, da je prepovedano ogrožanje varne uporabe javne ceste, med drugim prepoveduje:

  • razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;
  • puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
  • odlagati sneg, razen odlaganja snega zaradi izvajanja zimske službe;
  • onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
  • vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora;
  • razlivati tekočine.

Posameznik, ki ravna v nasprotju z navedenim, se kaznuje z globo 500 evrov. Z globo 2000 evrov pa se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

Kazen za neupoštevanje pravil tudi do 2000 evrov

Preden se voznik z nekategorizirane ceste, individualnega priključka, kolovozne poti, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine vključi v promet na javni cesti, mora s svojega vozila odstraniti zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.

Če voznik blata ali zemlje z vozila ne odstrani, mu grozi globa 500 evrov (za voznika) 2000 evrov (za pravno osebo ali samostojnega podjetnika).

V primeru, da voznik umaže cesto, je blato ali umazanijo treba takoj odstraniti s ceste. Če to ni mogoče, je onesnažen del ceste potrebno predpisano označiti in obvestiti vzdrževalca ceste, da poskrbi za odstranitev ovire.

Če delo poteka cel dan, je potrebno večkratno čiščenje

Če delo poteka cel dan, je treba cesto očistiti večkrat. Čeprav večina kmetov nima krožne metle za čiščenje cest, pa si lahko pomagajo s planirnimi deskami na traktorju ali z ročnim čiščenjem ceste.

Napor je v tem primeru vsekakor cenejši, kot če bi cesto na poziv policije ali prometnega inšpektorja očistil vzdrževalec ceste, račun pa izstavil povzročitelju onesnaženja.

Komentarji (1)

JBT (ni preverjeno)

Komu naj javimo kadar naletimo na blato na cesti ? Prosim telefonsko številko.

Starejše novice