Na letni ravni skoraj tisoč novih imen v Sloveniji.

Ste se kdaj vprašali, zakaj vam je ime, kot vam pač je?  V slovenskem prostoru sta to po navadi ena do dve besedi, ki se nas oklepata celo življenje.

Slovenci imamo skoraj 60.000 različnih imen, od tega se jih velika večina pojavi samo enkrat.

Izmed tisočerih obstoječih imen, še vedno prednjačijo tradicionalna, kot sta najpogostejša Marija in Franc, vse več pa je tudi nekoliko bolj nenavadnih imen, ki jih ne slišimo ravno pogosto – Tita, Indi ali Taras.

Najmanj unikatna imena v podravski regiji

Odstotek povsem unikatnih imen se povečuje, tradicionalna imena pa v rabi upadajo. Pri podeljevanju imen svojim otrokom so najbolj 'izvirni' v primorsko-notranjski regiji, najbolj pa se tradicije oklepajo v podravski.

Raznolikost je razumljivo višja pri mlajših, saj je trend unikatnega poimenovanja otrok relativno nov.

Najdaljše ime v Sloveniji je Maksimilijana 

Tista najkrajša imena v slovenskem jeziku imajo po dve črki, najdaljše ime pri nas pa je Maksimilijana s trinajstimi črkami.

Zanimivo je, da so 'nova' imena, tista, ki so se začela pojavljati po letu 1991, povprečno krajša od starejših. V glavnem pa je tako pri moških kot pri ženskah povprečna dolžina imen med 4,5 in 5,8 črk.

Med priimki najbolj pogosta Novak in Horvat

Čeprav imeni Marija in Franc upadata v rabi, sta vseeno še vedno najpogostejši imeni pri nas. Marije se nekoliko bolje ohranjajo v sodobnosti, verjetno tudi zaradi Bibljiske vloge imena.

Ženskim imenom po pogostosti sledi Ana, moškim pa Jože in Janez. Med priimki prednjačita Novak in Horvat.

V Pomurju je najpopularnejše žensko ime Marija, moško pa Jožef. Daljša različica najpogostejšega imena v državi tako tudi pomursko regijo uvršča med tiste 'manj izvirne'. 

V obalno-kraški regiji je zanimivo na prvem mestu ime Marko, Franc pa komaj na 32. mestu. Na Koroškem je največ Ivanov, v Posavju Jožetov. Marija in Ana sta ženski imeni, ki sta najpogostejši v čisto vsaki posamezni regiji.

Komentarji (18)

Surfeiter (ni preverjeno)

Priimki dokazujejo, da postajamo alpski Hrvati ...

Imena morajo biti (ni preverjeno)

Slovenska ... in ne imigrantska (arabska, muslomanska, kosovarska, bosanska ...). Gre za slovensko identiteto.

In reply to by Surfeiter (ni preverjeno)

Surfeiter (ni preverjeno)

Stanujem na Banditen strsse nekdanja partizanska ulica
Prvemu sosedu je ime peder
drugemu je imej gay
tretji sosed ima ime Transvestist
Spodnja soseda je Jovanka
Še štok nižje je Aleksander
Zraven nje na levi strani stanuje Lezbača
Prav pri vhodu pa je blok majster Dildo
Mislim da je statistika tukaj zadela v nulo

In reply to by Surfeiter (ni preverjeno)

Dildo (ni preverjeno)

Surfeiter majke ti ga nabijem

In reply to by Surfeiter (ni preverjeno)

chandru (ni preverjeno)

you provide high-quality content, and it is very easy to understand, and it’s beneficial to all audiences to us https://benoitfurniture.com/

alice perry (ni preverjeno)

https://namratauniversal.com/
The top social media marketing firm in India is Namrata Universal.

alice perry (ni preverjeno)

https://namratauniversal.com/
The top social media marketing firm in India is Namrata Universal.

alice perry (ni preverjeno)

https://namratauniversal.com/
In Delhi/NCR, Namarata Universal is the top graphic design firm.

wisper green (ni preverjeno)

Use Metamask Sign In key vault, secure login and digital wallet to manage your digital assets. Generate passwords and keys on your phone and keep your accounts. Metamask Sign In .
https://sites.google.com/uscoinlogin.com/metamasksignin/home
https://sites.google.com/view/cticard-login/home

katherine downey (ni preverjeno)

Your blog entry merits the greater part of the positive input it"s been getting. Yes I am totally agreed with this article and I just won’t say that this article is a very nice and very informative article.

Neha (ni preverjeno)

You have shared important information, I am happy to read it, you always keep writing articles with such good information, you are a good writer and a great blogger. https://www.ayushibosus.com/ https://mumbaiowngirls.com/

roberet (ni preverjeno)

Metamask Wallet is a popular digital wallet used to store, manage, and transfer cryptocurrencies. In this article, we will delve into everything you need to know about the Metamask Wallet, from its features and benefits to how it works, and how to use it securely.

https://sites.google.com/metamaslogi.com/metamaskwallet/home/

https://sites.google.com/metamaslogi.com/metamask-wallet/home/

Elsaroy (ni preverjeno)

Get access to free live TV online with Pikashow APK. Stream your favorite channels on any device, free.
https://sites.google.com/codees.cc/pikashow/home
https://sites.google.com/activatecoms.com/pikashow/home

roberet (ni preverjeno)

PayPal Login is essential to protecting your personal and financial information. By using a strong and unique password, enabling two-factor authentication, and avoiding public networks or unsecured devices, you can help safeguard your account from cyber threats.By using our step-by-step guide to logging into PayPal securely, you can rest assured that your account is well protected. Remember to review your account activity regularly, monitor for suspicious activity, and report any concerns immediately to PayPal's customer support.

https://sites.google.com/payplog.com/paypallogin
https://sites.google.com/papayi.com/paypallogininusa

indiansaa (ni preverjeno)

https://sites.google.com/aarpgames.live/aarp-games AARP Free Games is a collection of online games available to AARP members for free. The games are designed to provide hours of entertainment and engage players of all ages.

cena (ni preverjeno)

Chat GPT is the newest natural language processing (NLP) technology that has been making waves in the tech world. It’s no wonder, since Chat GPT offers a revolutionary way to communicate with computers using natural language. https://sites.google.com/discuss-gpt.com/chat-gpt-login/home | https://sites.google.com/chatgptget.org/chat-gpt-login/home | https://sites.google.com/chatsgpt.live/chat-gpt-login/home

norries (ni preverjeno)

To access Aarp games Members only games, including Let's Crossword, you will need an AARP Membership. (Don't forget, AARP Members can get up to 50% more AARP Rewards points!)
https://sites.google.com/aarpgames.live/aarp-games

Elsaroy (ni preverjeno)

ParaSwap employs an intelligent algorithm that scans multiple decentralized exchanges to identify the best available rates and liquidity pools for a specific trade.
http://sites.google.com/abcswaps.com/paraswap/home
http://sites.google.com/abcswaps.com/safemoon/home

Starejše novice