Slika je simbolična.
Podražila se je cestnina za predor Karavanke.

Z novim letom se je podražila cestnina za uporabo cestnega predora Karavanke. Vožnja za vozila z največjo dovoljeno maso 3,5 tone je dražja za 40 centov in stane 8,20 evra.

Prav tako se je za vozila cestninskega razreda R1 (vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone) zvišala vrednost neprenosljive točkovne karte, in sicer na 36,70 evra.

Po oceni ministrstva za infrastrukturo bo uskladitev družbi Dars letos zagotovila okvirno 600.000 evrov dodatnih cestninskih prihodkov.

Višina cestnine za predor Karavanke za cestninski razred R1 se glede na sklep meddržavne komisije za cestni predor Karavanke enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v predhodnem letu, in sicer se upošteva srednjo vrednost harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin, kot ga izračunava evropski statistični urad Eurostat, za območje Slovenije in Avstrije.

Srednja vrednost harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin za Slovenijo in Avstrijo je v letu 2022 znašala 9,3 odstotka oziroma 8,6 odstotka, kar po pojasnilih ministrstva omogoča indeksacijo cen za 8,95 odstotka. Ker bi šlo v tem primeru za precejšen dvig cestnine, sta se državi dogovorili za kompromisni predlog v višini 4,65 odstotka.

Cestnino za predor za vozila nad 3,5 tone največje dovoljene mase Slovenija in Avstrija določata samostojno ob upoštevanju pravil evropske zakonodaje. Ta predpisuje, da se višina cestnine za tovorna vozila določa glede na stroške upravljanja, vzdrževanja in razvoja cestninskega omrežja.

Starejše novice